KURDISTAN - LAND OF THE SUN

Home  |  Destpêk  |  Ana Sayfa

 

 

The scientific evidence clearly shows that the ancestors of the Kurds lived in the earliest traceable BEGINNING in the Near East of Eurasia (between Asia and Europe) in the Fertile Crescent during the Stone Age. Researcher Historian Ferdinand Hennerbichler

 

 

 

 

 

 

 

 

KURDISTANS HISTORIA

KURDISTANS FORNA HISTORIA

Ett folk och land från det forna

 

 

 

KURD: Ordet kommer från: Kur och betyder berg på gammal kurdiska och sumerika. Sumererna kallade de människor som bodde i den historiska Kurdistans högland, i Zagros bergkedjan, för; kurti (kur-ti), vilket betyder bergets folk. Kur = berg, ti = bo, adjektiv bildande tillägg. Vikingarna kallade Kurdistan för Arran vilket betyder eldens land.

KURDISTAN:Kurdernas stad, stan (plats), som landet heter sedan 1000-talet, är ett land med en mångtusenårig historia och ett drammatiskt förflutet. Det är ett land som stått självständigt, erövrat och erövrats. Det har inlemmats i flera imperier som byggts upp och störtats. En förklaring till landets omvälvande bakgrund är att det geo-politiskt viktiga området är dessutom ett av jordens tidigast utvecklade kulturområde, kortsagt civilisationens grogrund. Civilisationen blir tidigt utvecklad och landet blir därmed en åtråvärd plats. Inte minst att det utgör knytpunkten mellan de tre kontinenterna Asien, Afrika och Europa. En annan orsak till landets oroliga bakgrund längre fram i modern tid är de rika naturtillgångarna som landet rymmer - olja - "det svarta guldet" som också kallas , vatten, mineraler, fertila jordbruksarealer. Kurdistans geografi utgör nästan hela Den bördiga halvmånens yta, bortset från den lilla ytan Israels geografi som Den bördiga halvmånen också inrymmer.

Kurdistan ligger som en länk mellan den ena flodkulturen i Indusdalen i öst och den andra flodkulturen i Mesopotamien i sydväst. Bägge dessa områden präglades av tillgången till floderna Eufrat och Tigris i norra Mesopotamien och Indusfloden i öst. Tillgången till vatten gjorde att jordbruket utvecklades tidigt; vilket i sin tur ledde till handel, bostättningar, utveckling av hantverk, specialiseringar, skriftspråk, byggnation av akademiska centra där man bland annat studerade astronomi, filosofi och matematik.

Det finns spår som bevisasts med vetenskapliga metoder (1), att vetet odlades för första gången i historiska Kurdistan. Sedan har man ganska nyligen avslöjat ett epokgörande historisk bosättningsplats som dateras för 11 000 år f kr i Khirabreshk eller Girê Navokê ("Göbekli Tepe" -2).

Redan så långt tillbaka som 13 000 år sedan hade man permanenta bosättningar i historiska Kurdistan. Vid en jämförelse med arkeologiska fynd i Sverige finner man att de tidigaste fasta bosättningar härrör från cirka 5000 f Kr. Alltså 7000 år senare än i historiska Kurdistan.

Under historiens gång har de olika folken och kulturer avlöst varandra i området, såsom indoeuropéer, armenier, greker, perser, hettiter, babylonier, assyrier och araber.

Det har varit en lång historia av erövringskrig i den historiska Kurdistans geografi i och med de rika naturtillgångarna som landet har. De kurdiska dynastierna, så som små furstendömen som har överlevt några få decennier som de stora imperierna som både erövrat och krossat andra stora riken såsom mittani riket på1100-talet f Kr, mederna på 500-talet f Kr, shaddadierna på 900-talet e Kr, marvaniderna på 1000-talet e Kr och ayyubiderna på 1200-talet e Kr som härskade från Persien till Egypten under flera århundraden. Dess konung Den magnifike Saladin besegrade korsfararen Englands Kung Rickard Lejonhjärtat och erövrade Jarusalem tillbaka från de europeiska korsriddarna.

I och med kurderna som var ett av de tidigaste folken i historiens första scen, fick de möjligheten att sprida sig djupt och brett i det de bergiga
delarna av övre Mesopotamien, längs med Zagros, Tausrus och Kaukasus bergen. Kurdernas första kända imperum bildades av gutierna (kyrtierna) år 2700 f Kr. Mitanni riket på 1500 f Kr-

Sedan dess bildade kurderna fram tills det första millenumets början flera riken i området. Liksom några av de mest kända mesopotamiska folken hade kurdernas förfäder både framgångar och motgångar. Kurdernas grannar assyrierna till exempel raderades helt och hållet av histrorien trots sina stora och starka riken.

Kurderna i dags dato är Mellanösterns största autoktona folk med en befolkningsmängd på flera tiotals miljoner. Anledningen till att kurderna inte raderades ut ur historien är att kurderna är ett av de tidigaste folken från civilisationens början. De kurdiska klanerna som även fram tills våra dagar existerar är det levande beviset på detta.

_______________

FOTNOTER:
1- SCIENCE:
971114 (DNA Fingerprinting, Wheat Site)
2- Dr Klaus Schmidt, Khirabresk "Göbekli Tepe"

 

 

 

- KURDISH AUTHORS

- KURDISKA ARTISTS

- KURDISH MUSICIANS

- KURDISH PHOTO JOURNALISTS

- KURDISTAN'S BRIDGES

- KURDISTAN'S MOUNTAINS

- KURDISTAN'S RIVERS

- KURDISTAN'S NATURE

- KURDISTAN'S FORTS

- PAST & PRESENT KURDOLOGS

- KURDISH EXILE MUSEUM IN STOCKHOLM

- KURDISH FLAG

- KURDISH CITIES

- FAUNA OF KURDISTAN

- HISTORICAL RUINS OF KURDISTAN

- THE NEW LOCATION (01/10-2007)

- KURDISTAN'S HISTORIA

- KURDISTAN - GARDEN OF EDEN

- SARA Distribution on MEDIA

- ASSASINATED KURDISH LAWYERS & JOURNALIST BY TURKEY

RARE WORKS

KURDISH MEDAL & COINS

OLD MAGAZINES ON KURDS & KURDISTAN

KURDISH ANTIQUE & ART HANDIWORK PIECES

BOOK REVIEWS - KURDOLOGY COLLECTION


BULLETINE & JOURNALS ABOUT KURDS & KURDISTAN


ORIGINAL ANTIQUE 18th CENTURY ENGRAVINGS

KURDISH JUDACIA

KURDISTAN JEWRY

KURDISH RARE VINYL
(Kurdish Vinyls from 1960:ies)

INTERESTING PHOTOS/PICTURES

KURDISH POSTERS

Time Archive - OLD KURDISH POSTAL CARDS

NEW INTL. MAGZINES ON KURDS & KURDISTAN

OLD KURDISH NEWSPAPERS

KURDISH PHOTO GALLERY

KURDS FROM THE EARLIER CENTURIES

BIBLIOGRAPHY OF KURDISH MONOGRAPHS

BIBLIOGRAPHY OF THE KURDISH SERIALS & JOURNALS

BOSSON CHALKWARE WALL PLAQUE FIGURAL HEAD - Kurd

STAMPS ABOUT KURDS & KURDISTAN

KURDISH STAMPS

R D KURDISH DANCER

OLD & NEW KURDISH JOURNALS

KURDISH FILMS


KURDISHMAPS


NEOLITHIC OBSIDIAN BLADES FOUND IN JARMO SITE IN KURDISTAN

THE KURDISH HISTORY

PHOTO GALLERY

 

 

 

 
KURDISTANS POLITISKA HISTORIA

KURDISTAN - CIVILISATIONENS GROGRUND av Harry G. Nickles

THE FOOD THAT LOUNCHED CIVILIZATION by Harry G. Nickles

HISTORISKA KURDISTAN - CIVILISATIONENS GROGRUND

KURDISTAN - DE FÖRSTA BÖNDERNAS LAND

KURDISTAN VETETS HEMLAND - Agrara revolutionen

Fermentering av Mjölkproduker i Historien YOGHURD & Ost - Pastorala revolutionen

The Begining of Wheeled Transport - De äldsta hjulen i Kurdistan

AOM

 

 

 

 

 

 

KURDISH REGISTER

 

 


Foundation For Kurdish Library & Museum