KURDISTANS FORNA HISTORIA

 

 

Home  |  Destpêk  |  Ana Sayfa

 

 

KURD: Ordet kommer från: Kur och betyder berg på sumerika . Sumererna kallade de människor som bodde i den historiska Kurdistans högland, i Zagros bergkedjan, för; Kur-ti, vilket innebär bergets folk: kur = berg, ti = possessiv och adjektiv byggande tillägg.

KURDISTAN som landet heter sedan 1100-talet, är ett land med en lång historia och ett drammatiskt förflutet. Det är ett land som stått självständigt, erövrat och erövrats. Det har inlemmats i flera imperier som byggts upp och störtats. En förklaring till landets omvälvande bakgrund är att geografin är ett av jordens tidigast utvecklade kulturområde, kortsagt civilisationens grogrund. Civilisationen blir tidigt utvecklad och landet blir därmed en åtråvärd plats. En annan orsak till landets oroliga bakgrund längre fram i modern tid är de rika naturtillgångar som landet rymmer - olja - "det svarta guldet", vatten, mineraler, fertila jordbruksarealer. Kurdistans geografi utgör nästan hela Den bördiga halvmånens yta, bortset från den lilla ytan Israels geografi som Den bördiga halvmånen också inrymmer.

Kurdistan ligger som en länk mellan den ena flodkulturen i Indusdalen i öst och den andra flodkulturen i Mesopotamien i sydväst. Bägge dessa områden präglades av tillgången till floderna Eufrat och Tigris i norra Mesopotamien och Indusfloden i öst. Tillgången till vatten gjorde att jordbruket utvecklades tidigt; vilket i sin tur ledde till handel, bostättningar, utveckling av hantverk, specialiseringar, skriftspråk, byggnation av akademiska centra där man bland annat studerade astronomi, filosofi och matematik.

Det finns spår som bevisasts med vetenskapliga metoder (1), att vetet odlades för första gången i Kurdistan. Sedan har man ganska nyligen avslöjat ett epokgörande historisk bosättningsplats som dateras för 11 000 år f kr i Khirabreshk eller Girê Navokê ("Göbekli Tepe" -2).

Redan så långt tillbaka som 13 000 år sedan hade man permanenta bosättningar i Kurdistan. Vid en jämförelse med arkeologiska fynd i Sverige finner man att de tidigaste fasta bosättningar härrör från cirka 5000 f Kr. Alltså 7000 år senare än i Kurdistan.

Under historiens gång har de olika folken avlöst varandra i området, såsom indoeuropéer, armenier, greker, perser, hettiter, babylonier, assyrier och araber.

Det första stora kurdiska riket var under gutiernas (kyrtiernas) imperium vid 2700 f Kr. Det har varit en lång historia av erövringskrig i den historiska Kurdistans geografi i och med de rika naturtillgångarna som landet har. De kurdiska dynastierna, så som små furstendömen som har överlevt några få decennier som de stora imperierna som både erövrat och krossat andra stora riken såsom mittani riket på1100-talet f Kr, mederna på 500-talet f Kr, shaddadierna på 900-talet e Kr, marvaniderna på 1000-talet e Kr och ayyubiderna på 1200-talet efter kristus som härskade från Persien till Egypten under flera århundraden. Dess konung den magnifike Saladin besegrade korsfararen Englands Kung Rickard Lejonhjärtat och erövrade Jarusalem tillbaka från de europeiska korsriddarna.

_______________

FOTNOTER:
1- SCIENCE:
971114 (DNA Fingerprinting, Wheat Site)
2- Dr Klaus Schmidt, Khirabresk "Göbekli Tepe"

 

 
KURDISTANS POLITISKA HISTORIA

KURDISTAN - CIVILISATIONENS GROGRUND av Harry G. Nickles

THE FOOD THAT LOUNCHED CIVILIZATION by Harry G. Nickles

HISTORISKA KURDISTAN - CIVILISATIONENS GROGRUND

KURDISTAN - DE FÖRSTA BÖNDERNAS LAND

KURDISTAN VETETS HEMLAND - Agrara revolutionen

Fermentering av Mjölkproduker i Historien YOGHURD & Ost - Pastorala revolutionen

The Begining of Wheeled Transport - De äldsta hjulen i Kurdistan

HISTORICAL RUINS OF KURDISTAN

AOM

 

 

 

 

 

 

HISTORICAL RUINS OF KURDISTAN

 

 


Foundation For Kurdish Library & Museum