KURDISTAN's MAPS
Burası öz be öz Kürd yurdudur

Home  |  Destpêk  |  Ana Sayfa

 

 

 

 

"Dünya üzerinde hiçbir şey sınırlardan daha tiksinti verici, daha aşağılık olamaz."
Herman Hesse
(Görkemli Dünya kitabından)

ÇOK DOĞRU!
İşgalci, İslamo-Faşist türk, arab & fars ilhakçıların, talancıların, sömürgecilerin kadim kürd ülkesi KÜRDİSTAN üzerinde yarattıkları SUNİ SINIRLAR insanlığın en büyük utancıdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kardukilerin bir köyüne vardık. Burası dağlar ve geçitlerle çevrili zor bir coğrafya.
Kardukiler bizi görür görmez kadın ve çocukları dağa gönderdiler.
Erkekler dağların tepesinde şarkı söyleyerek ansızın ordumuza saldırdılar. Ordumuza ok ve taş fırlattılar.
Bağımsız bir kabile olan Kardukiler, Pers Kralına düşmandılar. Kardukya coğrafyasında kaldığımız süre içerisinde cehennemi yaşadık ve büyük acılar çektik.
Ksenofon, Anabasis, M. Ö 400

 

 

 

 

 

 

 

 

“Yunanlı tarihçi Ksenofon’un kardukları, Strabo’nun gordiyaları, Polybious’un kurdiyaları, Plinius’un bahsettiği Corduenilerin ülkeleri bugün kürdlerin üzerinde yaşadıkları ve kendilerine ait olan topraklarıdır.”

Wilhelm Köhler - 1928

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemde en azından onüç bin seneden beri!
Üç beş step çakalının birkaç yüzyıl önce açlıktan kaçarak buraya göçüyle köklü ve asli otantik bir halk olan kürd milleti'nin büyük anavatanı Kürdistan'ın demografik yapısıyla oynanarak
Kürdistan kirletilmeye ve bozulmaya çalışılıyor.

 

 

 

 

 

 

 

 

KURDISTAN COLORED MAP 1892 ROYAL GEOGRAPHICAL SOCIETY

 

1892

Bo mezinkirine BITIKÎNE VIR!
KLICK HERE TO ENLARGE!
Büyütmek için BURAYA TIKLA!

Kurdistan map 1892 in FUL SIZE

Iraq was founded 1932
Turkey founded 1923
Syria founded 1945
Iran founded 1935

Kurdistans karta från 1892

Irak grundades 1932
Turkiet grundades 1923
Syrien grundades 1945
Iran grundades 1935

Kurdistan Karte aus 1892

Irak wurde 1932 gegründet
Türkei wurde 1923 gegründet
Syrien wurde 1945 gegründet
Iran wurde 1935 gegründet

(Maunsell'in 1892 tarihinde hazırladığı Kürdistan'ın Fiziki Haritası. Bu harita, 1831 tarihinden itibaren aktif olarak yayın hayatına devam eden The Geographical Journal dergisinin 1894 yılı sayısında yayınlanmıştır.)

 

13 x 13.25 Uncirculated Color Map of Kurdistan by Capt, F.R. Maunsell R.A. Detailing land routes and river routes and altitudes in feet.. This map was folded once, then in thirds. Published by the Royal Geographical Society 1894. Kurdistan covers about 74,000 sq mi (191,660 km²), and its chief towns are Diyarbekir, Bitlis, and Van in Northern Kurdistan which is ockupied by Turkey now, Mosul, Erbil and Kikuk which is ockupied by Iraq now, and Kermanshan which is ockupied by Iran now. Lacin which is ockupied by Armenia and Azerbaijan now. The total area of Kurdistan is estimated at approximately 750,000 km². Others estimate as many as 100 million Kurds live in Kurdistan, which covers an area biger than France. The Kurdistan Province in Iran, Iraq, Syria and Armenia & Azerbaijan are included in the usual definition of Kurdistan which is the biggest part of Kurdistan and is occupied by the Islamo-Fascist Turkey today.

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Mervani Krallığı - Kürdistan’ ibareli harita…1130

Mervani Kürd Devleti 990-1100 yılları arasında Ahlat - Silvan - Diyarbakır - Urfa - Mardin vb bölgelerde egemenlik sağladı.

Devletin kurucusu Baz Ebu Abdullah El-Kurdi Hizan’ın bir köyünden (Durîye Mervan Bölgesi) olup yiğitliğiyle ün yaparak devlet kuracak güce ulaşmıştır.

 

 

ANTIQUE BOWEN MAP: CURDISTAN (Diyarbekr) 1776
(KURDISTAN: Long before Turkey, Iran and Iraq)


''Kürdlerin tarihi vatanları Dicle Nehri'nin üst kesimleri ve Batı Asya'nın dağlık bölgesi olan Kürdistan'dır.
Eski kaynaklarda modern Kürdlerin ataları Karduchi'dir. Kürdler üç bin yıldan fazladır kendi topraklarında yaşamaktadırlar.''

S. Arutyunov, SSCB Bilimler Akademisi

 

 

 

 

 

 

ASIA MINOR ~ HALEB KURDISTAN SMYRNA MESOPOTAMIA - 1904

 

KÜRDLERE KARŞI GERÇEK ANLAMDA ZULÜM KÜRDİSTAN'DA İSLAM FETİH GİRİŞİMLERİYLE BAŞLADI VE NAYLON ULUS TÜRKİYE KURULDUKTAN SONRA KATMERLEŞTİ

Halit bin Velid adındaki islam fetihçi komutasındaki arap orduları 7. yüzyılda Kürdistan'ın ve Acemistan'ın (İran'ın) sınırlarına dayandıklarında, kürdler için 1400 yıl uzun sürecek ve hala devam etmekte olan bir başaşağı gitme evresi başlamış oldu. Çünkü islam siyasi ideolojisnin fetihçi ve yokedici karektreri gereği, fethedilen bütün ülke ve halkların dili ve kültürü din-müslümanlık yoluyla araplaştırılıyordu.

Kürdistan islam orduları tarafından bir defada işgal edilemedi. İslam ordularının Kürdistan'ı istila ve işgali uzun yüzyıllar süren zorlu dönemlerden sonra gerçekleşti.

Bundan dolayı, islamın merkez yayılma alanı olan Ortadoğu'daki bütün ülkeler ve milletler tam araplaştırıldı. Kürdistan, Suriye, Mısır ve diğer Kuzey Afrika ülkelerinin tümü dil ve kültür bakımından islam yolula araplaştırıldı.

1639'da Kasr-ı Şirin Antlaşması ile iki müslüman devlet, osmanlı ve safevi müslüman devletleri arasında Kürdistan iki parçaya bölündü. Ondan sonraki ikinci bölünme ise 1828 yılında Türkmençayı denilen Kacarlar (acem İran) ile Rusya arasındaki bir anlaşmayla bu defa Doğu Kürdistan'ın bir kısmı Rusya'ya bırakılarak üç parçalı derin bir bölünme gerçekleşti kürd halkı üzerinde.

Bu iki büyük lanetli bölüşüm ve paylaşım antlaşmaları akabinde kürdler çok büyük ve ciddi bir toplumsal parçalanma yaşadı.

Kürdistan'ın 6 parçaya bölünmesinin lanetli tarihi ise, Avrupa'nın süper güç devletleri olan İngilte ve Fransa tarafından yaratılan naylon türk ulusu, naylon Suriye-arap ulusu, naylon Irak-arap ulusu ile 1923 yılında gerçekleşti ve bu bölünme kürd halkını canevinden vurdu.

Ama kalıcı ve ebedi bir bölünme olmaması için kürdler Kürdistan'ın her parçasında bu bölünmüşlüğe karşı büyük bir mücadele veriyordur.

İnsanlık mazlum kürdlerden yanadır ve tarih istilacı ve işgalci türk, arap ve fars müslüman devletleri kürd halkına karşı yaptıkları affedilmez büyük insanlık suçlarından dolayı lanetlemiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 THE MAP OF KURDISH DELEGATION 1956

"Kürd aşiretlerinin de yüzyıllardır yaşadığı bu coğrafya Basra Denizi’ne kadar uzanır. Bu Kürd aşiretlerinin ataları olan Karduklar (Carduchi) da, bu bölgede 2300 senedir sürekli ve sağlam bir şekilde hep var olmuşlardır."

Crosby H. Wheeler, 1876

 

 

 

 

 

 

 

 

Klein - Asien - Kurdistan: Original Lithographie aus Hartleben´s Verlag, Wien, Pest, Leipzig, 1889.

Kartogr. Litho. Anstalt von G. Freytag & Berndt, Wien. Blattgröße ca. 28 x 40 cm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1886 Blackie-s Atlas Cyprus Kurdistan Mosul

 

 

 

 

 

 

 

Stieler1881-60

 

 

 

 

CVRDISTAN 1682
DIARBECK

 

Sözüm ona türk meclisinde
''bana üzerinde Kürdistan adı geçen ESKİ bir tek harita gösterin Kürdistan'ı kabul edeyim''
diyen o türk parlamenterin gözünün içine sokun bu haritayı.
Üstelik Kürdistan türkmenlerin ülkesidir iddiasında bulunuyordu!
Baksın şimdi Kürdistan neresidir ve türkmenler de kimdir:

Geography and Perceptions of Kurdistan

(From Intl. Journal of Kurdish Studies - 20th Anniversary Issue)1682 YILINA AİT BİR KÜRDİSTAN (CVRDISTAN 1682) HARİTASINDA 'Turcomania' yani ''türk''men SÖZÜ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ NOT:

Sürekli türk milliyetçileri ve ırkçıları 'türkmenler ve türkmenlerin hakları' diye çığırtıyorlar. Önce bu türkmen sözü nedir ve türkmenler kimdir bir ona bakalım. Türklerin de artık sık sık belirtiği gibi kürdler Kürdistan'da binyıllardır bulunmaktadır. Türkler Kürdistan'a daha yeni geldi sayılır. Türklerin bölgeye gelişleriyle bir kısım yerli halk türklerin yerleşim vb sorunlarında türklere yardımda bulundular. Zamanla bunlar türklerle beraber olarak kalmaya başladılar. Bunun için kürdçe'de bunlara 'türklerle beraber kalanlar' anlamına gelen 'turkman' denmeye başlandı. 'MAN' kürdçede kaldı demektir. Yani türklerle kaldı. Sonra türkler devlet kurduklarında bunlar türklerin devletinde görev alan bir kesim olarak Kürdistan'da nüfus olarak giderek büyüyen özel bir katman oluşturdular. Türkmenlerin dilinin önemli bir kesiimin hala kürdçe olduğu, türkmenlerin sosyal-siyasal ve kültürel ruhi şekilleniş bakımından hala kürdlere daha çok benzediğinin en büyük sebebi de budur. Kürdistan'da yarı türkçe ve yarı kürdçe konuşan bu kesimin yoğunlukla yaşadıkları bölge bazı haritalarda da belirtilmiştir. İşte yukarıda gördüğümüz 1682 yılında latin dilinde 'CVRDISTAN' olarak etiketlenen bu KÜRDİSTAN HARİTASI'nda görüldüğü gibi turkomanların, türk kalanların yani türkmenlarin yoğunlukta yaşadıkları Kürdistan'ın Serhed bölgesindeki haritada adları geçmektedir. İşte türkmenlerin bütün hikayesi budur: ''Hez ederem''..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henry Binder - 1887

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


CURDISTAN 1787

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurdistan's Proninces 1904:
DIYARBEKR
KERMANSHAN
LÛRISTAN
ERDELAN
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientalische Kleinasien Kurdistan Armenien Historische Landkarten 1897

There was no country called Turkey, but there was the country of Kurdistan. Turkey is an invent of the western world.
Türkiye diye bir ülke yoktu, Kürdistan VARDI. Türkiye Batı dünyasının bir icadıdır. Emperyalizmin has uşağı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1876
Large, Dated, Hand-Colored KURDISTAN Map & Asia Minor & Syria

including, Armenia; Aidin; Mughla; Konia; Angora; Siwas; Kastamuni; Bagdad; Cyprus and more.

This is a 130+ Year-Old Map--NOT a Reproduction, Most legends and place names are in the GERMAN language.

This map shows this area as it was organized in 1876.  There is an inset map of Smyrna and vicinity.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1600'lü yıllarda çizilmiş ve Timurlenk zamanı 1300'leri yansıtan bir harita...

Kurdistan, Ermenistan vs...

Fransız Milli Kütüphanesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurdistan's Provinces

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KURDISTAN MAP (1897)

 

 

 

 

 

 

KURDISTAN MAP (1897) 

 


 

CORDUENE (GORDION) - Where does the name Kurd come from?

The word kurti is from sumerian and means: "kur" means mountain/hill and "ti" means from. So it means the people from the mountains/hills. This word kurti is the oldest known word which describes the kurds from 3000 BC.

In 1923, English Orientalist Sir Godfrey Rolles Driver published a scientific research article "The Name Kurd and Its Philological Connexions". Driver, who was also an Assyriologist had tried to find who was the Qurti who had lived around the lake Van and with whom Assyrian warrior Tiglath-Pileser "I had fought" in ~1050 BC. 

Driver also tried to find the connection between Qurti and "the land of Karda" [Kardaka] text which was written on a Sumerian clay-tablet, of the third millennium B.C. Sumerians called the area around Lake Van a land of Karda. Driver examined the philological variations of Karda in different languages, such as Cordueni, Gordyeni, Kordyoui, Karduchi, Kardueni, Qardu, Kardaye, Qardawaye. He realized that all these names were actually the conversions of "Karda" in different languages. Also, he managed to connect all these names to the same area, Lake Van in contemporary Kurdistan. 

Sumerian called it the land of "Karda" (3000 BC)
Tiglath-Pileser I had fought against "Qurti" from the same area (1050 BC)
Greek historian Xenophon called people who lived around Lake Van a "Karduchi" people. He called the area a Corduene (400 BC)
Artakhshir, the founder of the Persian Sassanid dynasty fought against the "Madrig the King of Kurdan" in same area (226 AD)

Driver reaches a conclusion that the term Kurd wasn't used differently by different nations and roots of modern Kurds can be found from the ancient Corduene region. He also said that the root of ancient Kurds are very likely in the land of Kardas.

__________________________

Kürdistan’ın antik çağda bazı bölgeleri ve günümüzde buna karşılık gelen modern isimleri;
Corduene veya Gordyene (Siirt, Bitlis, Şırnak)
Sophene (Diyarbakır)
Zabdicene or Bezabde (Gozarto Cizre)
Basenia (Bazîd)
Moxoene (Muş)
Nephercerta (Meyafarqin)
Artemita (Van)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KURDISTAN MAP (Thomas Bois, CONNAISSANCE DES KURDES 1965)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1861

 

 

 

 

 

 

 

 

1852

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Kurdistan, Dicle’yi geçince Tebriz’e kadar hemen hemen eşit şekilde eşit şekilde dağ ve ovadır. Dağlar mazı dolu meşelerle kaplıdır.
Ülkenin göze çarpan ürünleri mazı ve tütündür.”

Jean Baptiste Tavernier (1605-1689)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An ORIGINAL 17th century map (1684)

******
CURDISTAN DIARBECK

by

Alain Manesson Mallet
German issue

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hurrians

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Central Kurdistan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wîlayet El Kerkûk Fî El Memleket-ul Kurdistan Fî El Memleket-ul Usmaniye: The map from 1893 - Ottoman era showing the Kurdish city Kirkuk = in the Autonom KURDISTAN Province

 

 

 

 

 

 

 

 

 Map of Khorasan (Kurdistan)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1856 MAP of KURDISTAN SYRIA IRAQ CYPRUS ARMENIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1917

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurdistana Sor, LACHIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curdistan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1862

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1869

 

 

 

 

 

 

 


1904

 

 

 

 

 

 

KURDISTAN's MAP 

ON THE GLOBS

 

 1900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÜRD & KÜRDİSTAN

 

Kürd/kürd ismi çok eski tarihlerden beri süregelen bir isimdir. Medeniyetin en eski tarihi kaynakları olan Mezopotamya tarihi kaynakları 'KUR' (sümerce'de dağ) isminden kaynaklı bu ismin sümer kitabeleri olan en eski yazılı tarihi vesikalara işaret ederler. Sümerler kürdleri 'KURTİ' olarak adlandırmıştır. Kur = Dağ, Ti = aidiyet anlamını veriyor. Yani Dağ Halkı anlamına gelmektedir. Kürdlerin yaşamış olduğu coğrafyanın yapısı ve çok eskiden coğrafyaya göre halklara isim verilmesi geleneği Kürtlerle ülkeleri arasındaki bağı da kurmuştur. Ama şu da bilinmelidir ki Proto-Kavim olan kürdlerin en ilk toprağı süren ve en ilk ekin eken bir kavim olduğu ve bugün üzerinde yaşadıkları coğrafyada, en az 10 bin yıl önce bulunduklarını artık su götürmez bir gerçektir.

1 - 2500 yıl önce Grek kaynaklarında kürdlerin yurdunun adı ''Kardaka/Kardukya'', daha sonraları ''Kordienne/Gordienne/Kurdienne'' (Kürd Ülkesi) olarak geçmiştir.

2 - Kaşgarlı Mahmut tarafından 1072-1074 yıllarında yazılan ve içinde kendi çizimleri olan haritalar bulunan Divân-u lügati't-türk’teki bir haritada 'Kürdistan, Erdu'l-Ekrad' (Kürdistan - Kürdlerin Toprağı, Yurdu) olarak belirlenmiş ve böyle isimlendirilmiştir.

3 - Kürdistan, Ermenice; Korchayk, Latince; Gordyene, Yunanca; Kordyene, Batı dillerinde telaffuz farkıyla Kurdistan olarak adlandırılır.

4 - Ermeni tarihçi Urfalı Mateos’un 1032 tarihli Rumca bir yazışmada Mervani eğemenliğindeki ülkenin adının 'Krtasdan' (Kurdistan) olarak belirlendiğini söyler.

5 - Bugünkü haliyle Kürdistan ismi ilk kez, kendileri de köken olarak kürd olan selçukluların sultanı Sancar Beg’in (ö. 1157) merkezi Hemedan kentine yakın Bahar kenti olan ve bugün İran devleti'nin hala aynı adla bir eyaleti olan ‘Kürdistan Eyaleti’ için kullanılmıştı. Bey kelimesi türkçe olmayıp, kürdçe bir kelimedir ve hala günümüzde bile binlerce yıllık en eski formuyla 'beg' olarak telafüz edilir.

6 - 1514 Çaldıran savaşından sonra kürdler Osmanlı yönetimi içinde özerk statü kazandı. İran’dan Irak’a, Suriye’den Anadolu’ya uzanan geniş Kürdistan coğrafyasının önemli bir bölümüne 28 Kürd beyine (Umera-i Ekrad) verilen ve özerklik anlamına gelen değişik imtiyazlar karşılığında Osmanlı Devleti’ne bağlı kaldılar. Kürd özerk yönetimlerinin elindeki bu geniş coğrafyanın adı resmi belgelerde ‘Kürdistan” olarak geçmektedir.

7 - Osmanlı padişahları elbette 'Kürdistan ülkesi' diye İTİRAFLARDA bulunmuşlardır. Bu itiraflardan biri, Fransa ile Almanya arasında 1536 yılında çıkan savaşta Fransa Kralı I. François’in esir düşmesi üzerine Kanuni Süleyman’ın Germen Kralına yazdığı mektupta, osmanlı tarafından işgal edilmiş ülkeleri sayarken, “Ben ki (…) Kürdistan’ın…” ifadesini kullanmıştır.

8 - Osmanlı Sultanı I. Ahmed, 1604 tarihli fermanında ‘Umum Kürdistan’ terimini kullanılmıştır.

9 - 17. Yüzyılda Evliya Çelebi seyahatnamesinde Kürdistan’ı “Büyük ülkedir. Bir ucu Erzurum, Van diyarlarından Hakkâri, Cizre, İmadiye, Musul, Şehrizor, Harir, Erdelan, Derne, Derteng’i de içine alarak BASRA KÖRFEZİNE KADAR yetmiş konak mesafe sayılır. Arap Irak’ı ile Osmanlı arasında bu yüksek dağlar içinde altı bin adet Kürd aşiret ve kabilesi güçlü bir sed olmasaydı acem (fars) kavmi için Anadolu’yu istila etmek çok kolay olurdu. (…)'' demektedir.

10 - Padişah Abdulmecid döneminde yayımlanan fermanda “Kürdistan eyaletinin teşkili hakkındaki Sedaret makamının 20 Cemaziyelevvel 1263 (1846) tarihinde idaresi istisâl edilmiştir” denerek, ‘Kürdistan Eyaleti kurulur. 14 Aralık 1847 tarihli Takvim-i Vekayi’de (O dönemin resmi gazetesi) yayınlanan fermana göre ''Kürdistan Eyaleti, Diyarbekir Eyaleti, Wan, Muş ve Hekkari sancakları ile Cizre, Botan ve Mardin kazaları''nı kapsıyordu.

11 - Şemseddin Sami’nin 1889’da yayımlanan eseri Kamusu’l-Alam’da ‘Anadolu’ maddesinde, bölgenin ''güneydoğu'' sınırını Kürdistan olarak belirtmiştir.

Unutulmamalıdır ki Büyük Kürdistan'ın Musul, Kerkük ve Halep şehirleri, arap milliyetçi devletleri Irak ve Suriye'nin ilhakı akabinde yaptıkları büyük etnik temizlemelerde kürdsüzleştirilmiştir. Tıpkı türklerin 2018'de Efrin'de ve 2019'da da Serê Kaniyê ve Tirbe Spîyê de yaptıkları gibi.

12 - 1890’da bastırılarak, devletin askeri ve sivil okullarında okutulan Coğrafya-i Umumi’de (yazarı Yenişehirli Ahmed Cemal), Osmanlı ülkesini önce ‘Avrupa-yi Osmani’ ve ‘Asya-yi Osmani’ diye ikiye; Asya-yi Osmani kısmını da altı bölgeye ayrıyordu: 1) Anadolu, 2) Adalar, 3) Kürdistan, 4) Irak, 5) Suriye ve Filistin, 6) Hicaz ve Yemen.

13 - İttihatçıların Dahiliye Nazırı Mehmed Ali Bey’in Hariciye Nazırı Ferid Paşaya gönderdiği 13-14 Nisan 1335/1919 tarihli tezkerede ''Kürdistan'' ve ''Kürd'' kelimeleri fazlasıyla yer alıyordu.

14 -Mustafa Kemal’in, Kürd aşiret reislerine çektiği telgraflarda, Sovyet Rusya Dışişleri Komiseri Çiçerin’e yazdığı mektupta, bazı Meclis konuşmalarında ‘Kürdistan’ dediği, Birinci Meclis’in Doğu’dan gelen üyelerine ‘Kürdistan mebusu’ dendiği bilinmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Kürdistan toprakları on altı şehri (bölgeyi) kapsar. Kürdistan, Fars Irak’ı, Huzistan, Azerbaycan ve Diyarbekir tarafından çevrilmiştir. “

Tarihçi Hamdullah el-Müstevfî (1281-1349) “Nüzhet’ül Kulûb” Leyden, 1919, s. 34-54-78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osmanlı şair ve tarihçilerinden aslen yunanli Gelibolulu Mustafa Ali’nin ‘Dünya Haritası’ında’ yer alan ‘Kurdistan’

1541-1600 yılları arasında yaşayan Mustafa Efendi’nin en kapsamlı eseri ‘Künhü’l-ahbâr’dır.

Çok sayıda minyatürü de bulunmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dünyanın en eski haritası Nipur, Mezopotamya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurdistan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toroslardan Zagroslara Kürd Toprakları... İskenderiyeli Yunan matematikçi ve coğrafyacı.

Klaudios Ptolemaios (Batlamyus) MS.2.Yüzyılda kürdlerden söz etmiştir.

Batlamyus Atlası Dünya'nın ilk atlası olarak bilinmektedir. ''Gordionoros'' Kürt Dağları - Kürd Ülkesi.

 

 

 

SPEIGHEL DER WERELT 1540


Curdi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The French diplomat Bernard Dorin drawing Kurdistan's map

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THE MAP OF KURDISH DELEGATION 1956

 

KURDISTAN'S MAPS ON THE GLOBES

 

 

KURDISH RARE BOOKS

 

 

 

 


Foundation For Kurdish Library & Museum