EN KORT INBLICK I KURDISTANS(*) POLITISKA HISTORIA


Home  |  Destpêk  |  Ana Sayfa

Sammanställt och skriven av Goran Candan
(Publicerad i tidskriften Kurdernas Vänner nr 2, 1989.
Denna version är en utarbetad och förlängd version)

 

 


Kurderna - ett forntida folk som levde i historiska Kurdistan 2000-talet f.Kr.

Kurdernas ursprung har varit föremål för debatt bland forskare och historiker i den senaste tiden på grund av en stor kunskap om kurderna gäck täll änte i och med biblioteksbränningar sedan islamiska arméer gick in i Kurdistan på 700-talet. Religionmaskerade arabiska rasismen förbjöd det kurdiska språket och kulturen och och föritetgjorde all skriven kurdisk litteratur. Kalifen i Mekka gav order om att "skära tungan av kurder som inte pratar arabiska".

Alla de arkeologiska fynd som gjordes tillskrevs till assyrierna, araberna, perserna och till och med turkarna vars existens i området var mycket nytt.

Kurderna är ett ursprungsbefolkning i ett historiskt område som kallas Kurdistan, som sträcker sig från Kaukasus berget i norr, till Basra viken i söder. Från söder om om Kaspiska havet till Ikonia i Mindre Asien (Anatolien).
Historiskt är kurderna kända som gutierna, mitannierna, mederna, Mederna erövrades av det persiska imperiet genom ett slottskupp, och med tiden blev kurdernas politiska makt starkt försvagad.

Trots århundraden av assimilering och inflytande utifrån har kurderna upprätthållit en distinkt kultur och identitet som skiljer dem från sina grannar. Det Kurdiska språket och traditioner har överlevt genom årtusendena, och idag är kurderna erkända som en distinkt etnisk nation med sitt eget språk och sin kultur.

Kurderna har ställts inför många utmaningar genom sin historia, inklusive förföljelse och förtryck från olika stater i Mellanöstern. Trots dessa utmaningar har det kurdiska folket fortsatt att kämpa för sina rättigheter..

I efterdyningarna av första världskriget gav Sèvresfördraget kurderna rätt att bilda egen stat, men detta löfte infriades aldrig, och Kurdistan förblev delat mellan flera länder. Kurderna har genom åren eftersträvat bildning av en egen stat med varierande framgång
.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurdernas härkomst *

Det kurdiska folket härleder sitt ursprung från de forna gutierna, eller kyrtierna, kurtierna [1] som också kallas. Gutierna levde och härskade i hela den övre (nordliga) delen av Mesopotamien år 2200 f Kr. Gutierna bredde ut sitt rikes Gutians gränser från dess ursprungsgeografi, från de kaukasiska bergskedjorna, långt ner söderut ända till Babilonien. Det var gutierna som bildade kurdväldet Kardunijash i Babilonien.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En inskriprion skriven med akadiska alfabetet 2130 f Kr. Hurriterna och mitanierna förenade sig mot det sumeriska riket genom att etablera ett stort imperium och tog senare från det sumeriska riket Arrata ((det betyder PIL och det symboliserar fruktbarheten det manliga könsorganet. KIR på kurdiska betyder samma sak Kirkuk) till följd av ett stort krig. Bild: Enguti inskription skriven i akkad-alfabetet 2130 fkKr

Gutier (sumeriska: gu-ti-um, guti, qurti, kur-ti) ett antýkt folk som bodde i zagrosbergen och som fortfarande ätlingarna till detta folk bor i samma området.

Om gutierna skrev sumerierna, babylonierna och assyrierna oberoende från varandra denna historiska information att det folk som kallades guti eller qurti bodde i de centrala och nordliga delarna av Zagrosbergen och deras land kallades Gutium. Sumerierna (3: e millenniet f.Kr.), babylonierna (2: a årtusendet f.Kr.), assyrerna (1: a millenniet f.Kr.) registrerade denna information.

Gutiler gjorde slut på Akkad-imperiet under det tredje årtusendet f.Kr. (2154 f.Kr.). Efter att ha kommit ner från zagrosbergen, härskade flera generationer av gutierna i norra Mesopotamien över de sumeriska kungadömen. I de sumeriska tabletterna skrevs att gutiler var ett barbariskt folk som bodde i bergen i Zagros (där Babylon och Persien och norr om Elam).

Efter att gutiler gjorde slut på Akkad och härskade över sumererna därför togs de av sumerierna på den sumeriska kungarlistan. Utu-Hengal, som var guvernören i Uruk startade senare ett uppror mot gutiler och besegrades den sista gutikungen Tirigan och avslutade gutiernas herravälde över Sumerriket .

Enligt bibliska forskare kallas folket i guti som "koa" ('qoa) i Tanah. I Esekiels bok nämns "koa" som Palestinas fiende.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordet kurti/qurti omnämns också i denna tablet av den assyriska kungen Tiglath-Pileser
1114-1076 f.Kr. (Historiker Gernord Wilhelm och Prof. Ephraim Avigdor Speiser)


Den imperialistiska utsugarmakten England konstruerade två nationer i början av förra seklet i Mellanöstern: Turkiet och Irak. Dessa nya ISLAMO-FASCISTISKA nationer Turkiet och Irak skulle förse Englands industrier med oljeenergi. Därför var dessa nyuppkomna nationer Englands främsta gunstlingar i regionen. För att skydda sina gunstlingar måste England radera de ursprungsbefolkningar vilkas länder man hade stulit ifrån dem och gett till dessa nyskapade nationer för oljerikedomar. Därför förnekade man ursprungsbefolkningars historia och till och med existens. Till och med de arkeologiska fynd som man gjorde i området hemligstämplades av England.

England HEMLIGHÅLLER just nu många arkeologiska fynd rörande kurdernas historia. Om de avslöjar resultaten av dessa fynd kommer DEN IMPERIALISTISKA ORDNINGEN I MELLANÖSTERN ifrågasättas och omstörtas från grunden.

En fakta som hemlighålls handlar om kurdernas ursprung i Kurdistan. Därför är kurdernas land delat i fyra och till och med i fem delar mellan fyra nationer; turkar, araber, perser och armenier. Om sanningen kommer fram hotas existensen av Englands skyddslingar av de internationella folkrättsliga lagar och förordningar
.

Arkeologen Dr. Abdullâh Zehawî som lever i England hittade Guti tabletterna som är skrivna på kurdiska med kilskrifts alfabet i staden Shirnak under foten av Judiberget. Efter 2 års strängt arbete publicerades all information under rubriken "Berget Noaks ark landade på" i Al-Ahram, Egyptens stora tidning i januari 1984 Alla fynd hålls hemligt i en brittisk bank. (Bilden: en annan kilskriftstablett som handlar om kurdernas förfäder gutier).

 

Hurritiska, hetittitiska, urartiska och luwitiska stormguden Teishiba. Yerevan Museum.
Solen är ett centralt tema i kurdisk historia och civilisationOrdet guti betyder "folk med oxe" eller "folk med kreatur". Oxe heter gutsumeriska. När det substantivbildande i-et kommer i slutet av ordet gut, blir det: guti det vill säga folk med oxe. Kurdernas förfäder g utierna fick detta namn för att de sysslade med djurhållning och jordbruk. Moderna kurder sysslar fortfarande liksom gutierna med djurhållning och jordbruk. På senare år, 1997 är vetenskapligt bevisat att den nuvarande Kurdistan's geografi har i historien varit platsen där människor för första gången odlade växter och tämjde djur. Ett berg i centrala Kurdistan bär fortfarande detta namn; berget Guti som uttalas idag Judi i och med namnet återges i arabýska källor. I arabiska alfabetet existerar inte bokstaven "g" därför erkätts den med ljudet "dj". Till följd av detta kallas idag detta berg för Djudi. Som bekant brukar de muslimsk-arabiska barbariska arméer och det muslismska kalifatet bränna ner alla historiska källor, både bibliotek, historiska objekt och så gott som alla fornlämningar för att utrota spåret av de gamla civilisationerna för att installera en islamisk-arabisk nationalistisk ideologi: islam(ism). Kalifatet gav order till exempel år 640 till de muslimska arméernas befällhavare i Egypten Amr att bränna ner den ovärderliga antika biblioteket Alexenadrina i staden Alexandria i Egypt. Därefter historien skrevs på nytt i islamisk-arabisk nyregi. I den nya historieskrivningen ändras namnen på alla de geografiska omårdena, städerna, bergen och dalar för att arabisera det erövrade folket och civilisationen. Det finns fortfarande idag kurdiska klaner som bär namnet av kurdernas detta historiska guti namnet; klanen goyi, goyan, kotan. Suffixet "..an" är plural ändelse i kurdiska.

 Gutierna besegrade assyrierna och bredde ut Gutirikets gränser. Sumernerna kallade gutiernas land för Gutian / Gudea.

Gudea hette gutiernas gud och kung som enade gutierna mot de slavdrivande akkaderna. En av gutiernas kungar hette Sherlek (utt. kärlek). Några av gutierna kungar hette:  Losirap, Iksh, Mush, Anri, Dapzir och Trikan. Gutierna härskade på de ovannämnda områdena ända fram till år 900 f kr.

 

Även Mittanirikets (1500–1300 f.Kr) kungar bär samma namn som kungarna i Gutiriket och därmed man förstår att Mittanniriket är en förlängning av Gutian. Mittaniernas huvudstad hette Washukanni som betyder fin vattenkälla. Detta namn omnämns även i nykurdiskan med ordet: serêkanî som betyder vattenkällans öga/början. Invaderande Turkiet som gärna vill göra kurdernas land Kurdistan sitt eget, har bytt det urpsrungliga namnet till denna historiska ort till turkiska: Ceylanpinar.

 

 

Kurdernas förfäder gutierna (2700 fKr) - Språkforskaren och professorn Nikolaj J. Marr (1865-1934) ansåg att kurderna utgjorde Kurdistans ursprungsbefolkning

 

Enligt historiska källor, var det kyrtyerna vilka Alexander den Store gjort bekantskap med på Zagros-bergen, som levde i de trakter där gutierna hade levat. Detta säger oss vidare att det historiska och geografiska området, som idag kallas Kurdistan, är urhem för kurdernas förfäder gutierna (omnämns i de akkadiska källerona i cirka 3500 f Kr), skyterna, kytierna, kardukerna, hurriterna och mittannierna.

 

Kurd, native of Kurdistan 1831


Kurderna härstammar från en av de tidiga indo-europeiska stammarna som levde i öster om Kapadokien dvs i norra Mesopotamien
och har spelat en viktig roll i nära- och Mellanösterns historia. Ordet kurd kommer från kur och betyder berg (modern kurdiska: kulle)sumeriska. Sumererna kallade de människor som bodde i den historiska Kurdistans högland, i zagrosbergkedjan för 'kurti' = kur-ti, vilket innebär bergets folk: kur = berg = ti possesiv och adjektiv byggande tillägg.

 

 

 

Gudea (Guti) Kralı

 

Gutierna är det folk som levde i Zagros bergen står det i de babyloniska och sumeriska inskriptionerna. Gutierna var ett krigiskt bergsfolk som levde på djurhållning. År 2154 gjorde gutierna slut på det akkadiska riket. Efter det ockuperade dem det sumeriska riket i söder och styrde det sumeriska riket med några generationer av gutiska kungar. Utu Hengal, guvärnören av den sumeriska staden Uruk gjorde uppror mot gutierna och besegrade den guriska kungen Tirigan (Têrkan - 3 pilar) och därmed kom det gutiska styret i sumer till ända.

 

 

Hurriterna (3000-1500 f.Kr.) kallas även Khurriter är förfäder till kurder och de levde i den historiska Kurdistans geografi.  Kurdistans ursprungsbefolkning kurder anses att vara autoktona, det výll satt det kurdiska folket har alltid bott där och inte emigrerat från annat håll till området. Hurriterna byggde även ett nytt välde i samma område som kallas för Mitanni.

Innebörden av ordet hurri: hurriter

 

 

 

 

Hawraman kurder med sina långa spetsiga hattar i sina hästvagnar - de första i historiern

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'Kardukernas bågar var så stora att de avfyrades med hjälp av fötterna. När pilarna från dessa bågar träffades våra soldater
gick rakt igenom två soldaters kroppar" - Anabasis (De tiotusen soladaternas återtåg, av Ksenephon, 432- 355) Antika Grekland.

 

 

 

 

 

 

 

 

 I Kurdistan, i det bergiga område där de tre massiva bergskädjorna, Taurus, Kaukasus och Zagros möts, har sedan tusentals år tillbaka befolkningen där bildat otaliga imperier och furstendömen. Några av dessa som var tiden före Kristus och som har kallats i olika namn i olika tider är; guti, parta (obs! ej parsa eller persa), mittanni, med, hurri, kurti, karda, kardaka och khurdi. En av dessa riken som kallades Medien omnämns i de antika grekiska (Anabasis-Ksenefon 430 fkr) källorna.
Det antika Greklands armégeneral Ksenefon beskriver utförligt om 'kardukernas enastående mod och skicklighet i krig'. Det gör även araberna då deras arméer började belägra de kurdiska fästningarna under 700-talet. "Detta folk är djinns- och oväsens barn med övernaturliga krafter. De kan dyka upp ur intet och försvinna till intet i de massiva bergs och skogspassen. De är ytterst skickliga i användning av sina vapen" skrev de muslimska erövrares historiker.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurdernas förfäder, mitannier

 

 

 

 

 

Steninskription hittad i nordvästra regionen om den kurdiska staden Aleppo. Staden ingick i det kurdiska Mitani riket fr 2000 fkr.

Faktum är att Aleppos majoritetsbefolkning utgjordes fram till början av 1900-talet av kurderna. Då den baathisiska arabnationalistiska syriska staten gjorde tvångsförflytningar och deporterade kurder från hela området var majoriteten av befolkningen kurder. Kurderna deporterades speciellt längs den konstgjorda turkiska gränsen som drogs 1923 och de deporterades även från väster om Eufrat floden i Västra Kurdistan. En stor arabiseringskampanj hade startats av Syrien som kallades för Khat al Ashreen på arabiska.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heredot: "Det behövs inte att berätta om persernas traditionwer och kldwer, för att de tog till sig allt från mederna"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heredot: "Det behövs inte att berätta om persernas traditionwer och kläder, för att de tog till sig allt från mederna"

Forntida grekisk historiker Herodot, känd som "historiens fader", säger att mederna består av många klaner.
Dess moderna motsvarighet är 'klan konfederationen'. Kurder har styrt över sitt område genom att bilda stamförbund genom historien.

 

 

 

 

 

 Hetiter BZ 800 spelar det kurdiska spelet pêncok (fem stenar)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medien 678-549 f Kr

Medien är övervägande bergland, och i synnerhet dess norra och västra delar fylls av vitt förgrenade bergskedjor, vilka är att betrakta som en fortsättning av det kaukasiska höglandets väldiga bergmassor. I mellersta och östra delarna lämnar dock bergen plats för vidsträckta slätter. Längst i nordväst ligger en stor saltsjö, fordom kallad Kapauta (Lacus Matianus, nu Urmiasjön). Huvudfloden är Amardos (nu Kisil Usen), från de västra gränsbergen med nordostligt lopp till Kaspiska havet.

 

 

 

 

 

 Media-Gordi-Gurdia-Gorduenne-Corduenne-Kurduenne

Hekataios Miletus (550-476 f.Kr.) är känd som "Geografins fader"

Xenofon (400 f.Kr.) kallade kurdernas förfäder som Karduki, Hekataios "Gordi - Kordi".

Du ser Gordi, ett krigarefolk i Media-regionen i Hekataios kartan.

Xenofon uppgav att hans här tillbringade sju dagar i kardukernas land.

Den sju dagars vistelsen för den grekiska armén i kurdukernas land resulterade i en stor katastrof och det mesta av den grekiska armén dödades av kardukerna (kurderna).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Antika kurder (mederna)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den armeniska historikern Hethum från 1300-talet:
" Så småningom förlorade araberna kontrollen över Egypten; och medler; kurderna, de styrde Egypten".

"Postea vero Sarraceni amiserunt dominium Egipti et Medi, qui Cordins vulgariter dicembantur; regni Egipti dominium occupaverunt."


Medien är till största delen mycket fruktbart. Berömda var i forntiden dess hästar. De förnämsta städerna var i Stor-Medien: huvudstaden Ekbatana (eller Akmatana, nu Hamadan).

 

 En kurd från det bergiga Hawraman området i östra Kurdistan

 

 

 

Historiens fader Herodotos berättar om Stormedien. Detta var vid den tiden ännu delat i en mängd av varandra oberoende små samhällen, furstendömen, i vilka härskarens makt var tämligen starkt inskränkt genom en mäktig aristokrati, således med samma slags författning. Deiokes, en bland dessa småfurstar (eller "domare"), skall enligt Herodotos ha lyckats under sin spira förena hela Medien, varefter han grundlade den nya huvudstaden Ekbatana.

 

 

Den mediska kejsaren Cyaxares - Key Khosrow

 

 

 

 

Den legendariske mediske kejsaren Cyaxares, (Key Xusrew) namn omnämns i kurdiska nationalsången "Ey reqib - Em xortên Mîdîa û Key Xusrew în.."

 

 

Den antika grekiska historikern Herodotos och författare, har nämnts ofta kurdiska den mediske kejsaren Cyaxares och det mediska imperiet. Mederna organiserade sig under Cyaxares tid och bildade en reguljär armé. Fram tills dess var de oorganiserade militärt och praktiserade guerilla taktik som gutierna gjorde. Därefter attackerade de assyriska riket och bildade mediska imperiet på ruinerna av det tusenåriga assyriska riket. Mederna kämpade mot den lydiska armén under ledning av Alyattes II av Med-riket, som utvidgades till Lydia. Under kriget med lydierna blev solförmörkelse. Detta kallas i historien för Thales Retention. Mederna som dyrkade solen trodde att detta var en bestraffning och undertecknade ett fredsavtal. Graven av den legendariska kurdiska kejsaren Cyaxares ligger i staden Sulaimaniye i södra Kurdistan (bilden).

 

 

 


Deiokes son Fraortes gjorde motstånd mot de alltför trängande assyriska riket, men blev besegrad och dödad av Assurbanipal (omkr 630 f.Kr.). Han efterträddes av sin son, den kraftfulle Kyaxares eller eg. Kay Khosrow. I början av sin regering hade denne att bekämpa ett nytt infall av skytiska stammar, vilka för en tid (Herodotos uppger hela 40 år) sägs ha gjort sig till herrar i landet. Genom flera segerrika fälttåg utvidgade han sedan betydligt sitt rikes område och lyckades slutligen i förbund med Nabo-polassar, den assyriske ståthållaren i Babylon, besegra Assyrien och i förstöra dess huvudstad, Nineve (612 f.Kr.). Under honom nådde det mediska väldet sin högsta blomstring och sträckte sig över hela Iran, Elam, Assyrien och Armenien.

Stormediska riket år 600 fKr

Det bergiga Ardelan vid "turkisk-persiska gränsen", anses vara kurdernas riktiga urhem (*). I mellersta Kurdistan, det nuvarande Bothan där bertosci-kurdernas oavhängiga klaner höll till, har det gamla namnet karduker bibehållits sedan antikens tid 430 fkr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den mediska Mir Azdiak (Louis Licherie -1629-1687)

 

 

 

 

 

 

 

”Kurderna är ett uthðlýgt folk som bor i bergen mellan den antika Ninove och Medien i Kurdistan.
Kurderna tros vara herrarna över Babylon”. Joseph Bonomi den yngre (1796-1878)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viktiga kurdiska imperierna efter första millenium

 

 

 

Marwaniderna (990-1096)

År 990 e kr stormade den den kurdiske kungen Marwan den högt belägna basaltstaden Amîda (Diyar-î Bekr), långa tidsperioder Kurdistans politiska och administrativa medelpunkt, vid övre Tigris, vilken dittills varit ständigt arabisk-islamisk herravälde sedan islams arméer erövrade staden i 700-talet. Med expansionen av islam, delade araberna upp Mesopotamien och dess angränsande områden efter tre stamfäder i lika många delar eller landskap (diyar). Dessa stammars tre stamfäder var Nesars söner Rabie, Nasar samt Bekr. Bekir slog sig ner i Mesopotamiens nordligare del, i övre Tigris bergland, som uppkallades efter honom; Diyar-î Bekr. Denna historiska stad är omringad av en basaltmur som är den näst största muren i världen efter den kinensiska muren[2].

 

 

Den kurdiske kungen Marwan från Miafarqin (Sliva - Amida)

 

Den kurdiske kungen Marwan var likaså grundläggare av en på sin tid berömd regent. Marwaniderna, som härskade hundra år bortåt Eufrats och Tigris högland, hade även de andra murstäder Mia-Farqin (Silvan), och den bergige Bitlis inom sitt kurdvälde. Sheddadider (951-1174) i nordost och Hasawahidierna (959-1015) i sydost var två andra kurdiska dynastier som härskade kring Gandja och Kermanshan.

 

 

 

KURDISK TATARISK KRIG. Tatarer attackerar den kurdiska fästningen i Sêdar, Aran., av G Gagarin (1810-1892)

Världshistorien är kampen mellan de producerande civilisationsgrundarna och födasamlare (jägare, plundrare) som inte producerar.

 


Staden Amida (Diyarbekr)

"När Marwan tog den den befästa staden Amida, Diyar-i Bekr från araberna, ansågs han för att vara den motståndskraftigaste i hela den islamska orienten. Denna stads (Amida, Diyar-i Bekr) förlust var i sig själv tillräcklig i arabernas ögon för att fullständigt misskreditera det dåvarande kurdväldet (marvaniderna). Från den gråa forntiden härstammar staden ´Amid´ som idag kallas Diyarbekir, förknippade nämligen traditionen och sagan med underbara och hemlighetsfulla ting i överflöd. Man tillskrev staden Amida, Diyar-i Bekr en ålder av fyra tusen år. Än idag är anblicken av staden storartad. De väldiga urgamla basaltmurarna (de reparerades år 349 e kr av den romerske kejsaren Justinianus och det sägs att den är världens näst längsta mur efter den kinesiska muren)-[2] och deras fyrkantiga försvarstorn tronar kanske ännu i sin ursprungliga form och plan på den höga flodstranden, utefter vilken den pilsnabba Tigris brusar fram" skriver den tyske författaren och historikern A. V. Schweiger Lerchenfeld om Marwan och Marwaniderna.

 

Den Magnifike Saladin

 

Ayyubider (1169-1250) med Den Magnifike Saladin härskade över hela den islamiska Mellanöstern från Perisen till Egypten.

Ayyubidernas rike, 1171-1193

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett av ayyubirikets mynt från 1300-talet i Meyafarqin

 

 

 

 

Religion

Kurderna har följt många religioner med den naturliga anledning av att Kurdistan är jordens mest profetsrika gegografi. I många kurdiska städer påträffar man gravar som tros tillhöra de stora profeterna såsom till profeten Noa till Job.

En av religionerna som kurderna (liksom perserna) följt är den förhistoriska profeten Zarathustras lära [3] och religion; zaroastrismen/zaroastranismen eller mazdeismen. Idag förljer fortfarande en liten andel av kurder denna urreligion från c1700 f Kr.

 

 

 

 

Under 600-talet när gjorde islam sitt intåg i Kurdistan var Zarathustras lära, mazdeismen en av kurdernas största religion.

De allra ursprungliga religioner som ännu idag följs av en liten del av kurderna, som kallas jesider/yarsaner/aleviter tros vara de äldsta religionerna i Kurdistan. Dessutom finns judiska och kristna (jacobiter, keldaner) kurder. I Israel lever cirka 350 tusen kurdiska judar idag. I Kurdistan lever en mycket liten befolkning av kristna armenier och syrianer.

 

 

 

 

Kurdisk furste (mîr) av Alexander Orlovsky

 

 

 

Kurder - de tidiga indo-européerna

 


Det kurdiska språket

Det kurdiska språket är ett indo-europeiskt språk hörande till den "iranska" grenen. Bland de nutida "iranska" språken är kurdiska ett av de viktigaste. Minst 50 miljoner människor pratar detta språk. Ett forntida språk som var besläktad med dagens kurdiska var Avesta-språket: Zaroaster-religiönens heliga språk. Lägg märke till att ordet Iran här betyder "ari" och är inte en direkt referens till landet Persien. Den nationalistiska persiska kungen R. Pahlavi bytte landet Persiens namn till Iran 1925.

Kurderna har en gemensam historia och ursprung med de västerländska nationerna. Kurdiska språket är från samma källa kurdiska kulturella och sociala institutioner visar stora likheter med de västerländska kulturella och sociala institutioner. Kurdernas enda närhet till Mellanösterns nationerna är deras religion. Religion är inte hela överbyggnadsinstitutionen, utan bara en av dem. De muslimska ockupanterna invaderade kurdernas land Kurdistan med invasionsvågor utspridda i tiden från 700-talet till 1100-talet. De muslimska ockupanterna gjorde kurderna främmande till sin egen historia och kultur. De håller på att sätta religionen i verk för att fortsätta att motverka kurderna även i nutiden, som de gjorde genom historien.

 

 

Kardukia (Corduenne, Gordiene, Gordion) fKr 189-90


Kardukia är det antika namnet till den södra geografin till sjön Wan: dvs städerna Shirnak, Hekari och Sért. Benämningen Kardukia (Corduenne) har gjorts av greker som betyder' området där kurder lever. Området Kardukia har också erövrats av perserna och Alexander den Store. Men kurderna har lyckats bilda Kardukia imperiet år 189 fKr.

 

 

 

 

Kurdish Cavalry "Kurdish cavalry in March" 1890c

''Det finns trumspelare framför kavallerienheten. De agerar med stor motivation före attacken''.

Josef von Brandt

 

 

 

 


Den moderna historien

Under 1800-talet, i samband med en allmän nationell veckelse påbörjades Kurdistans moderna historia som är fylld av motstånd och krig för att återskapa kurdernas nationella och demokratiska rättigheter som det numera alltför försvagade schauvenisktiska ottomanska staten började inskränka mer och mer. Kurdistan liksom Armenien och Grekland ingick i det multinationella ottomanska imperiet den tiden.

Från slutet av 1800-talet ser man tydliga spår av den nationell-demokratiska organiseringarna i Kurdistan. Före beskrivningen av några dessa organisationer och dess politiska, sociala och kulturella funktioner, bör först sägas litet om det dåvarande internationella politiska läget.

 

 

 

Den första delningen av Kurdistan mellan ottomanerna och perserna i Kasri Shirin: 1639 i två delar
Den andra delningen av Kurdistan mellan ryssarna och perserna i Turkmencay: 1828 i tre delar
Den tredje delningen av Kurdistan mellan turkarna, araberna och perserna i Lousanne: 1923 i fem delar

 

 

 

 

 

 

 

Det så kallade unitära och totalitera turkiska staten förnekade rätten till den kurdiska självständighetskraven och började helt grundlöst påstå att kurderna har aldrig bildat en egen stat. Men i historien fanns många suvärena kurdiska furstendömar, stater och till och med imperier. Att det funnits eller inte funnits kurdiska stater i historien kan man givetvis diskutera med vetenskapliga metoder, genom att studera historien till att börja med. Men låt oss anta att det inte fanns någon kurdisk stat i historien. Det är ändå inte logiskt att påstå då att det inte skall existera en kurdisk stat i nutid eller i framtiden bara för det. Därför att frihet är en universal passion. Alla strävar vi efter frihet. Alla vill vi leva i frihet. Detta är människans outtömliga kampvilja för sina fri- och rättigheter. Dessutom kurderna har liksom andra nationer rätt till att bilda sin egen stat med anledning av den rätten som de har för att vara en nation.

I vår tid ökar antalet nybildade stater med cirka två nya statsbildningar i ett decennium. Under andra världskriget fanns det bara 4 eller 5 suveräna stater i Afrika. Idag är däremot detta antal över 50. Det fanns inte Gana, Senegal, Togo, Benin, Ruanda, Burundi, Chat, Somali, Djibuti, Eritrea, Gine Bissau osv, osv i historien före andra världskriget, konstaterar den turkiske sociologen Ismail Besikci. Vi fortsätter att läsa Dr Besikci för att förstå Kurdistans koloniserings hiostoria i början av förra seklet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De historiska officiella statsspråken var endast ett fåtal språk

Sumeriska, akkadiska, assyriska var de dominerande statsspråken. Exempelsvis när ett nytt folk tog över dessa riken med dess egna statspråk, fortsatte man med samma språk eftersom ett nytt statsspråk kunde inte växa fram så lätt. De kurderna som tillhör alkhasi klanen tog över staten Babil och döpte om dess namn till Kardushia - som även kallas den andra babilstaten. Däremot fortsatte man att prata med babils statsspråk eftersom statens fortlevnad berodde på användning av dess språk.

 
Kurdistan den internationella kolonin

Den 10 december 1948 publicerades Den Globala Deklarationen om Mänskliga Fri- och Rättigheter. I denna deklaration stod det om frihet och oberoende för de förtryckta nationerna och länder. Men ingen av dessa krav och principer tillämpades för kurdernas fördel.

De kurdiska kraven för frihet beaktogs inte heller av det beslut [1514(XV)] som Förenta Nationerna tog. Enligt ett Förenta Nationernas beslut från 14 december 1960 som publicerades som en deklaration stod det: "alla nationerna har lika värde och de har rätt till självbestämmanderätt utan att särskiljas på hudfärg, kön, språk eller religion. Att man respekterar folkens grundläggande rättighet till frihet att leva sida vid sida i fred och harmoni." Men ingen av dessa principer tillämpades för kurdernas fördel.

 

 

 

 

Dr Fuad Bucak

 

 

 

 

Trots Förenta Nationernas deklaration om mänskliga fri- och rättigheter fortsatte denna orättvisa att drabba kurder. Man har alltid sett mellan fingrarna när det gäller den kurdiska frågan pga en mängd europeiska stormakter är delaktig i råvarohämtning från turk-arab och perskontrollerade delarna av Kurdistan. Därför ingen paragraf av det föredrag som Förenta Nationerna godtogs, tolkades för att ge kurderna deras rättigheter. Man har alltid försökt att hitta en förevändning, t ex att dessa stadgar och principer endast gäller för de förtryckta och förslavade nationer där det finns ett geografiskt avstånd mellan kolonisatörer och själva kolonin.

I kurdernas och Kurdistans historia finns det två viktiga europeiska stater: England och Frankrike. När man granskar det första kvartalet av 1900-talet, de största imperialistiska staterna i denna tid är England och Frankrike. England är den imperialistiska staten nr 1 och strax efter den kommer nr 2 Frankrike - den andra imperialistiska staten i dåvarande värld. I kurdernas och Kurdistans historia har just den största fördelningen av landet skett under denna tidsperiod. Dagens kurdiska, kurdistanska statuko har bestämts just i denna tidsepok.

 

 

 

 

Efter Första världskriget, vid en konferens i Lausanne, (21 november 1922) reviderades freden i Sévres (20 augusti 1920) där bl a Turkiets nya gränser fastslogs. I själva verket blev Lausanne-avtalet ingenting annat än godkännande av en politisk triumf för Turkiets ockupation av Kurdistan samt internationellt erkännande av Kurdistans delning mellan övriga nykomliga vasallstater, (Englands) Irak och (Frankrikes) Syrien.

Dessa två stater, England och Frankrike har alltid varit ohörsam om kurdernas rättigheter. Varken det är vänsterregeringar eller höger eller liberaler, har regeringarna i dessa länder alltid följt en anti-kurd politik. De har alltid bibehållit goda relationer med de stater som förtryckt kurderna. Dessa stater som förtrycker kurderna har varit främsta bundsförvanter eller vasallstater för England och Frankrike.

Efter det första världskriget, uppstod behovet av en organisering för att försvara och bevara freden i världen. Detta behov fortsatte även efter det andra världskriget. Både Nationernas Förbund och Förenta Nationernas tid publicerades många slutdekret och deklarationer för att bemöta detta behov och säkerställa nationernas frihet, mänskliga rättigheter och säkerheten i stort. Man har strävat efter för att efterleva dessa principer och deklarationer. Men vad innebar dessa dekret och deklarationer för kurderna? Å ena sidan har vi de internationella freds- och frihets organisationer och å andra sidan har vi kurdernas påtagligt dåliga situation idag.

Efter det första världskriget rasade det österrikisk-ungerska Imperiet, det Tyska Imperiet, det ottomanska och Ryska Imperierna. En socialistisk stat bildades i Ryssland i 1917. De segrande staterna i det första världskriget, England, Frankrike och Italien skrev under ett föredrag med Tyskland (Versailles 7 maj 1919), Österrike (Saint Germain 10 september 1919), Bulgarien (27 november 1919), och Ungern (4 juni 1920). Till sist skrev man under ett föredrag med det förlorande ottomanska imperiet (10 augusti 1920). Dessa föredrag skrevs under inför Fredskonferensen i Paris i den 18 januari 1919.

 

 

 

 

 

LOUSANNE FÖREDRAGET 1923 - ETT INTERNATIONELLT KOMPLOTT MOTT DEN KURDISKA NATIONEN

När Lousanne avtalet undertecknas.. ett stort svek för det kurdiska folket.. kurdernas land styckades och gavs till fyra islamistiska regimer, Turkiet, Iran, Irak och Syrien

Lausanne-fördraget orsakade ett grymt och allvarligt folkmord och massaker på kuırderna. Lausanne-fördraget är legitimeringen av det folkmordet som utövades på det kurdiska folket. De stater som delade Kurdistan, baserat på Lausanne-fördraget, genomförde folkmord mot kurderna i samarbete med turkarna, araberna och perserna. Av dessa var den stat som begick det mest systematiska, brutala och hänsynslösa folkmordet mot kurderna är den islamistiska turkiska staten. En sak som skiljer den turkiska staten från andra stater som delar Kurdistan med avseende folkmordet som den har drivit i ett sekel med all sin brutalitet utan att ta det minsta steget tillbaka. Turkiet begick blodiga massakrer många gånger i Kurdistan under detta århundrade. Bland dessa är massakrerna Zilan (1921) och Dersim (1938), Diyarbekir-Bingol (1925-1930) och Hendek (2015-2017) de blodigaste. Efter den turkiska statens brutalitet mot det försvarslösa kurdiska folket genomfördes en stor massaker på kurderna av den rassistiska, islamistiska arabnationalistiska irakiska staten i södra Kurdistan mellan 1986-1989. Irak dödade 150 000 kurder i södra Kurdistan på tre år. Kurderna tar första platsen bland de folk som utsätts för folkmord under förra seklet. Judar och armenier följer efter dem. Som sagt lämnades Kurdistan i ruiner under förra seklet då det fortfarande pågående kurdiska folkmordet börjades genomföras med hjälp av Lausanne-fördraget.

 

Lousanneföredragets text

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Två år efter det första världskriget, började man med kulisserna för att skapa en internationell politisk organisation för att förebygga krig och bevara freden och säkerheten i världen. Dessa diskussioner hölls i synnerhet i Schweiz, Holland, England, Frankrike, USA. Det var diskussioner som senare bidrog till att Paris Konferensen samlades. Paris Konferensen gjorde sitt bästa med att förbereda bildandet av Nationernas Förbund. USAs president Wilson deltog mycket aktivt för att denna organisation skulle bildas. Paris Konferensen godtog den betydande positionen av Nationernas Förbund den 10 januari 1920. Det var 5 stater som var de mest framträdande i besluten i Paris Konferensen. Dessa var USA, England, Frankrike, Japan och Italien. Bland dessa 5 stater var det England och Frankrike som var de slutgiltiga makthavare i detta politiska initiativ. Det blev så att i praktiken var det alltid dessa två stater som i själva verket tog alla besluten åt Nationernas Förbund.

 

 

 

 

 

Den amerikanska presidenten Widrow Wilson (1856-1924) presenterade en 14 punkters förslag om fredens bevarande i världen
på Freds- och säkerhetskonferensen 1919 i Paris: "För att förebygga krig och konflikter i världen måste alla nationer få uppnå sitt oberoende
och frihet genom en nationalstat". Men de engelska och franska imperiaisterna hade en annan plan: att fortsätta med kolonialism.

 

 

Under första världskriget proklamerade USAs president Wilson en sk ’14 punkter’s principer. De internationella relationerna skulle omformas efter dessa principer. Paris Konferensen godtog dessa principer. President Wilsons 12:e princip bland de "14 principerna" löd: "När man beaktar rätten till suveränitet för turkarna i det ottomanska imperiet, då skall de icke-turkiska minoriteterna som utgör det multinationella ottomanska sammansättningen, skall ges autonomi." Detta var en princip som innehöll självbestämmande rätt för nationerna kurder och armenierna. Denna princip försvarades av bolchevikerna i Ryssland också.

 

 

 

 

 

I den 22 paragrafen av Nationernas Förbunds deklaration framgick att bilda vasallstater. Vasallregimerna, är med andra ord ett kolonistyre. Det var tre typer av vasallregimer i regionen:

Vasallstat Typ A: Vasallregimer bildades i de landsområden som frigjort sig från det ottomanska imperiet. Enligt denna nya politiska landsfördelningen bildades engelska vasallregimer i Irak, Palestina och Jordanien, och en fransk vasallregim i vardera Syrien och Libanon.

Vasallstat Typ B: Denna typ av vasallregimer skulle bildas i gamla Tysklands kolonier. Ruanda och Burundi skulle omfattas av den belgiska vasallregimen. Kamerun och Togo skulle tillsammans omfattas av engelsk-fransk vasallregim. Tanganika (Tanzania) skulle tillfalla under den engelska vasallregimen.

Vasallstat Typ C: Dessa vasallregimer skulle bildas i länder i Afrika och i de sydostasiatiska Stillahavs öarna. Under 1900-talet var dessa länder engelsk kolonier: Sydafrika, Nord Rodezia (Zambia), Syd Rodezia (Zimbabwe), Becceuland (Botsvana), Syd Väst Afrika (Namibia), Kenya, Uganda, Sudan, Sierra-Leone, Nigeria; Guld-Gulfen (Gana).

Marocco, Algeriet, Tunisien, Gambia, Det Franska Väst Afrika, Det Franska Ekvatoriska Afrika, Madagaskar var franska koloniländer. Angola, Mocambik, Gine.Bissao, pourteguisiska, Väst Sahara, Rio Menhi (den Ekvatoriska Guinea), spanska, Kongo (Zaire), belgiska kolonier. I Eritrea och Libien hade italienarna bildat kolonistater.

 

 

 

 

 

Under Paris Fredskonferensen och Nationernas Förbunds tidsepok har det slagits största slaget med enorma konsekvenser som påföljd ända in i våra dagar mot kurderna. Man kan säga att den kurdiska frågan härstammar från denna tid. Om under Nationernas Förbunds tidsepok när vasallregimer typ A bildades, hade man bildat en kurdisk vasallstat, då skulle det inte finnas en fråga som heter kurdisk fråga eller förmodligen den skulle inte vara så betungande och svår som idag. Om man bildade en sådan kurdisk vasallstat, då skulle det betyda att man skulle som i övriga vasallnationer dra en politisk gräns. Detta skulle i sin tur leda till att kurderna eller Kurdistan kunna så småningom bli självständig. Det blev inte så. Under Sevrés och Lousanne föredraget, styckades kurder som folk och Kurdistan som land i olika delar - varje del tillfall till en annan stat. Detta är en mycket stor, mycket tung orättvisa som har riktats mot kurderna. Denna orättvisa i sin tur har lett till att det har blivit allvarligare konsekvenser. Det är mycket naturligt att vara mot denna orättvisa och sträva mot denna orättvisa. Denna attityd i sin tur är en rättmätig attityd.

 

 

 

 

 

När Europa ockuperade det sönderslagna ottomanska imperiet 1919-1923

Europa fick äntligen som det ville: ockupera och stycka (oskadliggöra) det kalifat-jihadistiska Turkiet.
Europa var med all rätt rädd för de jihadistiska turkarna ända sedan 1453 då osmanerna erövrade Constantinopel från
det bizantiska imperiet. Europas mål var att stoppa islams blodiga svärd det så kallade jihad.
När Europa hade äntligen lyckats med det 1919-1923 gjorde Europa ett stort misttag, nämligen skapade en plast nation:
det så kallade västorienterade Turkiet som i själva verket var och fortfarande idag är en islamistisk stat och nation.

 

 

När Europa presenterar stolt ovetande om sitt nya verk: det islamo-fascistiska Turkiet

 

 

 

Turkiet fortfarande på sin ottomanska kalifat-jihadistiska väg

Ockupation av det JIHADISTISKA ottomanska imperiet

Le Petit Journal-1908-1

 

Den internationella och framförallt den europeiska kolonialistiska ordningen från historien som har allvarliga påföljder för det kurdiska folket, bör kritiseras hårt. Man bör kritisera gamla Europa, nya EU för detta historiska misstag och kräva att man rättar till misstaget. Man bör fråga: varför President Wilsons sk "14 Principer" som förespråkar nationernas självbestämmande rätt inte tillämpats för kurderna? Kurder har rätt att självbestämma över sitt öde, över sin framtid enligt dessa de internationella föredrag och principer. De ovannämda huvudaktörerna i Kurdistans fördelning England och Frankrike har blankt struntat i detta. Dessa två stater har en ledande roll även i EU. De bör inte följa de gamla koloniala, förlegade kurdistanpolitiken.

Man kan fråga varför har man inte bildat en kurdisk vasallstat som tillhört England eller Frankrike under tiden för Paris Fredskonferensen och Nationernas Förbund?

Av vilken anledning delade man upp det kurdiska folket och deras land Kurdistan? När man får svar för dessa frågor, får man även svar för den mörka politiska perioden i Mellanösterns politik under början av förra seklet. Dessa avslöjanden har gemensamma sidor likaväl med Turkiet, Irak, Syrien och Iran. En stor del av Mellanöstern och därmed hela Europas, världens moderna historia.

Det arabiska folket också delades. Men de delades som olika vasallstater. Men kurder och Kurdistan delades mellan de starkaste två stater i Mellanöstern: Turkiet och Iran samt de två nya vasallstaterna Irak och Syrien för att assimileras och förintetgöras. Detta skedde till synes med de viktiga två europeiska staternas goda minne.

 

 

 

Liksom Armenien, Syrien och Grekland, ingick även Kurdistan i det multinationalla ottomanska Imperiet
som ett ottonom land som bestod av flera förenade kurdiska furstendömen

 

 

Första världskriget, 1914-1918

Strax före världskriget, ockupationens och barbarismens symbol i regionen, var det ottomanska imperiet som ett aptitretande lik för de allierade staterna (Ententen) England, Frankrike och Rysland. Dessa länder ockuperade var sin bit och delade det krympta gamla riket mellan sig. Med denna händelse, blev det redan sönderdelade Kurdistan [4] uppdelat ännu en gång mellan dessa nya ockupanter. Det gamla väldet, den militanta islamska maktens symbol, som expanderade sig med landserövringar över tre kontinenter, delades nu i flera bitar. Eftersom den största delen av Kurdistan var under ottomansk styre, blev det alltså ytterligare omfördelning av Kurdistan.

 

Kurdish Freedom Fighters under chief commander of Simko of Shikak in Urumia, 1915I dessa kaotiska politiska läge, med dessa nya främmande koloniala makter som massiva förtryckare, kom den starkaste reaktionen från kurderna. De kurdiska bönderna och många kurdiska stammarna visade missnöje och gjorde motstånd. Bland dessa motståndskamp, är den kurdiske fursten Mahmud Berzindjis motstånd och kamp nämnvärd. I södra Kurdistan gjorde Berzindji uppror och han förklarades som kurdernas konung. Under den här tiden började ett friare kurdisk kultur och litteratur liv ta form. Kurdiskt valuta och frimärken trycktes. En reguljär armé bildades. Upproret härifrån spred sig till hela landet. Under denna period blev den kurdiska nationalismen mer uppmärksam och folkskaror började massorganiseras.

Under samma tidsperiod som kurderna började organisera sig, började också turkarna under sin halv-legala chef Mustafa Kemal (en överste inom den ottomanska armén) operara i det av allierade makterna ockuperade ottomanska imperiet - detta mot sultanens order. Han rörde sig även i Kurdistan. Mustafa Kemal rörde sig fritt i landet i och med sitt hemliga avtal med engelsmännen om de politiska och ekonomiska privilegier i en framtida turkisk stat.

 

 

 

 

Lausanne fördraget 1923 - Sveket mot den kurdiska nationen

 

 

 

 

 Mustafa Kemal Ataturk (turkarnas landsfader)

 

Båda engelsmännen och Mustafa Kemal spelade dubbelt i denna fråga. För att Mustafa Kemal skulle kunna uppnå sitt mål, behövde han en kraftsamling och betydligt fler anhängare. Med ett dussintals följeslagare och med stöd från engelsmännen opererade han som propagandist i en rad anatoliska städer och i norra delen av Kurdistan. I dessa sina turer sökte han fler anhängare som ville vara med och skapa en ny stat på ruienerna av det ottomanska riket. Han opererade även i de kurdiska städerna och lovade kurder att den tillkommande turkiska staten skulle bli kurdernas och turkarnas gemensamma stat. Han var en pragmatiker som sade sig vara emot både det hatade ottomanska imperiet och de främmande ockupationsmakterna. Han fick kurdernas stöd. Här viste Kemal även hur han kunde spela bra med de gemensamma muslimska religiösa känslorna utnyttja dem väl.

Denna period var det hittills den mest intensiva politiska perioden i kurdernas kamp för deras nationella och demokratiska rättigheter.

 

 

 

 

Slutligen lyckades Kemal få kurdernas löfte om stöd för sin politik. När det var dags deltod mängder av kurder i motståndet och kämpade inte enbart i Kurdistan utan även i västra Anatolien och Trakien mot främmande ockupanter.

Efter första världskriget när det ottomanska väldet gått under, lämnade de berörda makterna turkarna i fred genom Lausanne-avtalet. Ryssarna hade redan dragit sig tillbaka pga Oktober revolutionen. Men innan dess, pga deras ockupations ambitioner hade det blivit häftiga sammandrabningar mellan kurder och ryssarna. Efter den kurdiske fursten Mahmoud Berzindjis motståndskrig lyckades mot engelsmänen som hade ockuperat stora delar av södra Kurdistan (Irak), hade Berzindjis motståndsarmé mött ryssarna som kom via Persien till områderna Halabdja, Pendjwin och Rawandoz, men fullföljde aldrig ockupationsambitionen dels pga kurdernas kraftiga motstånd och dels för att Oktober revolutionen fick den ryska armén dra sig från hela Mellanöstern för gott.

Sammanfattningsvis kan man kort nämna dessa historisk politiska händelser fram till början av förra seklet.

 Den kurdiske fursten Mahmoud Barzanji

 

 

En ny epok

Kurderna har en mycket gammal historia. De nämns redan i samband med de tidiga mesopotamiska rikena, altså världens äldsta civilisationer. Att kurderna inte lyckats bilda egna riken sedan 1200-talet efter marvaniderna och ayyubiderna, beror på en viktig faktor: den Islamiska nationens (umma) schauvenism och förtryck. Den arabiska nationen som är den ledande nationen i den islamiska nationen byggde över tjugo oberoende arabiska stater medan motarbetar starkt en kurdisk statsbildning ända fram tills våra dagar.

I den moderna tiden kom stora förändringarna. Det kurdiska nationella medvetandet ökade. Men efter första världskriget blev Kurdisytan uppdelat mellan Turkiet, Iran, Irak, Syrien och Sovjetunionen (Armenien). Sévres-föredraget av 1920 öppnade vägen för ett oberoende Kurdistan men avtalet ratificierades inte. Istället ersattes avtalet av Lausanne-avtalet och där nämndes inte Kurdistan. Kurderna missade detta tillfälle och deras svåra fyrfråntskamp fortsätter fortfarande. Det är minst fem stora och mäktiga stater bekämpar kurdernas frihetskamp. Värst har varit för kurderna i den delen av Kurdistan som är ockuperat av Turkiet där de inte ens har fått lov att kalla sig "kurder" utan har haft haft den oficiella beteckningen "bergsturkar".

I början av 1920-talet bildades en ny turkisk stat, samtidigt som en rad arabiska nationella stater bildades ur det gamla osmanska väldet. Vad hände med kurdernas autonoma ottomanska stat efer den ombildningen av en turkisk stat? Det symboliska svaret på denna fråga ser man i resultatet av det första världskriget. Det verkliga svaret finner man i det brott som begicks av de som skapade det nybildade Turkiet.

Den nationalistiska turkiske ledaren som helt enkelt spelade räv genom att "glömma" sitt löfte om att acceptera kurderna som han utryckte: som en "broder nation" i den nygrundade staten. Kurderna hade till och med räddat turkarna och hindrat de främmande ockupanterna, engelsmännen och fransmännen från att ockupera hela landet.
Den turkiske sultanens utsände skriver på avtalet

Vid en konferens i Lausanne, (21 november 1922) reviderades freden i Sevres (20 augusti 1920) där bl a Turkiets nya gränser fastslogs. I själva verket blev Lausanne-avtalet ingenting annat än godkännande av en politisk triumf för Turkiets ockupation av Kurdistan samt internationellt erkännande av Kurdistans delning mellan övriga nykomliga angränsande stater, Syrien och Irak.

Turkarna manipulerade Lausanne delegaterna genom att ta med sig en kurdisk samarbetsman vid namn Zulfu Turen som hade valts till det turrkiska parlamentet för att säga att jag som är valt av kurderna vill jag framföra det kurdiska folkets önskemål och det är ingenting annat än att vara en del av den tilltänkta turkiska staten som ska bli turkarnas och kurdernas gemensamma stad.

Den största delen av landet Kurdistan som hittills var ett autonomt furstendöme i det multinationella ottomanska sammansättningen, lämnades då till den nyskapade turkiska republiken, näst största delen tillföll Iran och två delar gick till irakiska och syriska araber. Så slutade historien om denna motståndskamp mot främmande makter. Kurderna deltog och ledde i detta mostånd förstår man i slagfälltskampen vid Ruha, Entab, Meresh, Semsûr mot engelsmännen och fransmännen som ockuperat delar av det döende ottomanska väldet. Senare med anledning av de hjältemodiga motståndsinsatser som kurderna vid dessa städer gjorde, döptes deras städer om med ganska smickrande hjältedådiga namn. Ruha, t ex döptes om till Sanli Urfa = dvs Nämnvärd Urfa. Entab döptes om till Gazi Antep = dvs Veteran Antep. Meresh döptes om till Kahraman Maras = dvs Det hjältemodiga Meresh och Semsûr döptes om till Adiyaman = dvs Hjältenamn. Men det var kurdernas grannar (turkar, perser, och araber) som fick den totala fördelen i denna kamp.

Kurdistans kolonisering av Turkiet i praktiken

Efter två år av Turkiets bildande 1923 genomfördes 1925 en turkisk så kallade rehabiliteringsplan för Östern (Şark Islahat Planı),, det vill säga Kurdistan, startade den turkiska staten Kurdistan i praktiken ett kolonial styre i norra Kurdistan och gjorde Kurdistan till sin koloni. Denna plan som kallas för rehabiliteringsplan utarbetades av fyra experter från den turkiska kommittén för enighet och framsteg (İttihat ve Terakki Cemiyeti) som begick den armeniska folkmordet för tio år sedan 1915. Folkmordens expertdelegation bestod av följande personer. Cemil Uybadın, Mahmut Esat Bozkurt, General Kazım Orbay, Abdülhalik Renda. Denne Abdülhalik Renda, som skrev en av de två rapporterna som utgjorde ryggraden för rehabiliteringsplanen, förespråkade separering avnorra norra Kurdistan i två huvuddelar, rnämligen , "öster om Eufrat" och väster om Eufrat, och förewslog att assimilwera först väster om Eufrat till en %100 turkhet och islam. Historiska källor och aktuella demografiska fakta visar att väster om "Eufrat" i norra Kurdistan sträcker sig till en viktig del av Anatolien (Central Anatolia) och Svartahavet och Medelhavsområdet.. Corum, Yozgat, Sivas, Hayamana, Kayseri, Kisehir, Nigde, Aksraya, Konya Mersin, Adana. Dessa är Kurdistans städer som Turkiet tvångsassimilerade befolkningen till turkhet och islam.

 

 

 

 

 

Den engelska kolonialist maktens armé i den oljerika kurdiska staden Kirkuk 1918

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAPITIS OVER KURDISTAN

 

Den brittiska imperialismens bombningar av "kurdiska byar" och städer i Silemani på 1920-30-talet med sina högt utvecklade flygplaner, historiens första flygplanskvadron

 

British imperialism's bombing of "Kurdish villages" and towns in Silemani in the 1920s-30s with its highly developed aircraft,

The first aircraft squadron in history

 

İngiliz emperyalizminin 1920'ler-30'larda Suleymaniye'deki "Kürt köylerini" ve kasabalarını son derece gelişmiş uçakları,

tarihteki ilk uçak filosuyla bombalaması

 

History's first flight squadron bombing attack took place in the 1920:ies in the city of Sulaimani in southern Kurdistan. The English used, among others, sound bombs for the first time in history against
Kurdish resistance men in the leadership of Mahmoud Barzanji. After intense bombing against Kurdish forces, resistance was quelled and Kurdish leader Barzanji was sent to Exile to India.

 

Bombardement < Oratoire > De Tribus Rebelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diary Kurdistan - Major E. M. Noel, C.I. E., D.S.O, On Special Duty 1919

 E. W. Charles Noel (1886-1974)

"Kurderna är ett bergsfolk och identifieras med berget, kärleken till frihet,
stora passioner och stoltheten for nationstillhörighet som är en stark känsla hos de."

 

 

"Lawrence Kurd" Major Edward Noel
- som många kurder tyvärr inte känner

_______________________________________

Förvanskning av fakta, intriger och lögner av de engelska imperialisterna

Enligt den brittiske underrättelse officeraren Major Edward William Charles Noel blev Kurdistan delat med hjälp av förvanskning av fakta, intriger och lögner av den engelska imperialismen. Här är en text av översättaren av Major Noels bok Diary Kurdistan - Major E. M. Noel, C.I. E., D.S.O, On Special Duty 1919

"Hösten 1918 skickades major Edward Noel till Kurdistan som anställd av den brittiska staten som den brittiske civildelegaten Wilson i Mezopotamien. Noel var akademiker och arbetade som brittisk underrättelseofficer. Av London tilldelades han uppdraget att undersöka de svåra kurdiska och armeniska relationerna på nära håll, i en tid då armeniska nationalistiska röster krävde inrättandet av en armenisk stat i norra Kurdistan (för närvarande den delen av Kurdistan som är ockuperat av Turkiet). Detta mål hade välsignats av hela Europa, medan inte en enda kurdiska röst hördes, enligt major Noel själv.

Det ser ut som Noel påverkades av vad han kallade "armenisk propaganda i Europa" som andra européer lärde känna honom i sin första partiska rapport om den kurdiska nationella frågan.

Noel genomförde sedan en grundlig fältstudie, för att vara den enda av de brittiska officerarna med korrekt information och statistik vana. Särskilt efter att han kom åt ryska dokument som föll i hans händer efter försvagnringen av det ryska imperiet efter bolsjevikrevolutionen 1917.

Till skillnad från de andra brittiska militärofficerare som utsågs av Storbritannien på grund av brist på politiska experter i Mellanöstern var Noel väldigt smart. Han hade även underrättelseerfarenhet. Han skrev på ett elegant litterärt språk och i nykter talstil, för mig som översättare var Noel skrifter svåraste att översätta ärligt sagt. Till skillnad från sina kollegor från vanliga militärofficerare var Noel intresserad av detaljer och skrev långa rapporter, några översteg 50 sidor.

Noels ändrade sin attityd 180 grader för den kurdiska saken

Noel började skriva långa rapporter om vad han kallade "lögnerna från armeniska representanter" och "västerländska kyrkans partiskhet i frågan om armenier endast på grund av armenier var kristna". Han pekade också på den västerländska kyrkans lömska roll i detta avseende. Noel var väldigt nära till de brittiska beslutsfattare, och påverkade dem direkt. Amerikansk missionär, Dr. Asher deltog också i freds- och samarbetskonferensen 1919 i Paris som de allierade länderna anordnade, för att försvara den armeniska saken. Enligt dessa västmakter "Kurdistan skulle inkluderas i Armenien för att underlätta omvandlingen av kurderna till kristenhet". Jag hade inte trott på det, om jag inte fick läsa rapporten med egna ögon.

Noel ansåg att kurder räddade majoriteten av armenierna från turkiska massakrer, och fall där vissa kurder deltog med turkar, berodde på direkt uppvigling och hot från turkar i områden under direkt turkisk dominans.

Däremot sade Noel: "De kränkningar som begicks av armenier i kurdiska områden under ryskt beskydd, ledde till direkta, betydande förluster av kurdiska liv, och större indirekta förluster av liv i Kurdistan på grund av massflykten av den kurdiska befolkningen. Dessa fakta kan inte nekas! Personligen har jag sett med mina ögon i områden där den kurdiska befolkningen eliminerades i sitt fädernes land." Han talade också om armenierna som dödade försvarslösa patienter som låg på sjukhusen.

Noel övervägde siffrorna från armenier och från kyrkan om antalet armenier i Kurdistan "avsiktligt falskt och tydligt bedrägeri av fakta" skrev han om armeniernas manipulation.

Noel ansåg att den kurdiske ledaren Sheikh Mahmoud var en gentleman och Väst förrådde honom.

Noel ansåg kurderna som lojalt folk och ägare av historisk rätt i sitt eget land Kurdistan och bättre än resten av Mellanöstern folket (armenier och turkar specifikt)!

Noel ansåg västvärldens politik gentemot kurderna orättvist, otacksamt. Kurderna bekämpade inte Storbritannien som turkarna gjorde under andra världskriget.

Brittiska beslutsfattare i London var beroende av Noels rapporter. Noels rapporter undanhölls och lämnades inte till London. Noel blev sedan helt borttagen från kontoret i södra Kurdistan (för närvarande den delen av Kurdistan som är ockuperat av Irak). . Noels efterträdare var Major Soane, som blev en av de viktigaste orsakerna till utbrottet av Sheikh Mahmouds första revolution i maj 1919.

Engelsmännen förbjöd kurdiska representanter att nå Paris för att försvara sin sak inför fred- och samarbetskonferensen 1919 i Paris som splittrade regionen.

Efter Noels strävan misslyckats försvann han helt och han har inte skrivit ett enda brev sedan 1920 vad jag vet. Hans sista uttalande var under Lausannekonferensen, då han sade "Engelsmännen ensamt bär ansvaret att dra tillbaka brittiska trupper från Kurdistan, och hindra kurderna från att uppnå sina legitima krav"

Enligt brittiska källor förblev Noel en tillbakadragen och mystisk person som höll sig utom synhåll och skrev inte sina memoarer trots att han levde ett långt liv, dog 1974.

Slående är att de flesta kurder inte känner till den här mannen, som Storbritannien kallade "Lawrence Kurd", än idag!".

Översättaren av Major Noels Dagbok

 

 

 

 

 

 

 

Slutsats

Kurderna har otaliga gånger råkat ut den imperialistiska västvärldens stora makters svek. När Kurdistan Republiken Mahabad bildades i 1947 var kurderna lierade med England, detta hjälpte däremot inte kurderna. Kurdistan Republiken Mahabad föll och dess president Peshewa Qadi hängdes av perserna. År 1975 var kurderna lierade med USA. Därför har urderna idag en svart dag i den kurdiska moderna historien som heter "nederlaget 1975". Prsesident George Bush den äldre lämnade kurderna i händerna på den blodtörstiga arabiska diktatorn Saddam 1991. Även om Turkiet omorganiserade Al-Kaida resterna och skapade en ny terrororganisation i den okontrollerade syriska landsområdena efter 2013, kan ingen bortse USA's politiska och militära stöd till den nybildade islamistiska jihad rörelsen ISIL som attackerade två delar av Kurdistan med amerkanska vapen. I den tre år långa och blodiga kampen mot ISIL föll närmare hundra tusen människor offer och dessutom de gick en mest barbarisk död till mötes, nämligen halshugning. Miljoner kurder jagades bort av ISIL från sina byar och städer. Dessutom let USA att Irak attackera kurderna med amerikanska vapen i slutet av ISIL kriget i Kirkuk och den oljerika kurdiska staden Kirkuk överlämnades till araberna med Englands förvaltning. När de så kallade kurdiska jalali upproren mot det ottomanska imperiet startade i början av 1600-talet då fick ottomanerna kontinuärliga ekonomiska och politiska stöd från England under hela långa tre sekel. Det var England som med en statskupp installerade generalen Reza Shah vid den persiska tronen. Det är också England som accepterade Turkiet i Nato som medlem för att bevara den kolonialistiska status quon i Mellanöstern via sin favorit stat Turkiet. När man studerar de brott som Iran. Turkiet och Irak har begåtts mot kurderna varje gång kurderna försökt frigöra sig från dessa förtryckarmakterna då har England gett sitt fulla stöd för dessa nykomliga stater. Den kurdiske ledaren Seyid Riza skrev 1937 ett brev till England och sökte hjälp från England "mot Turkiets allför vågade försök till ett folkmord i den kurdiska provinshuvudstaden Dersim" då England stödde turkarna mot det kurdiska folket i dessa svåra dagar. Till följd av detta attackerade t urkarna Dersim med okonventionella och kemiska vapen och tiotusentals kurdiska civila utsattes för folkmordförsök. Västmakternas främsta intresse har varit att plundra kurdernas naturtillgångar i Kurdistan som olja och andra värdefulla råvaror. Kurdistan är som sociologen Dr Ismail Besikci beskriver: en internationell koloni.

 

 

 

Karta över de imperialistiska makternas ockupation och fördelning av Näraösterns (ändrades till Mellanöstern) länder:
THE MOSUL QUESTION, 1926 Vladimir Fedorovich Minorsky 1926

 

 

 

KURDISTANS UPPRORSHISTORIA OCH DET KURDISKA FOLKETS STRÄVAN FÖR NATIONELLA OCH DEMOKRATISKA RÄTTIGHETER - Inom En Rad Organisationer och Föreningar

Om man tittar ett kort ögonblick på Kurdistans upprorshistoria, kan man avläsa, att det inte bara var denna tid som aktiverade kurderna, utan hela nantionens nästan hela nationens historiska period, har kurderna försökt att bli självständiga och oberoende. Som framhölls tidigare börjar kurdernas moderna historia på 1800-talet.

För närmare precisering följer här en uppräkning av de mest framträdande upproren som genom åren utbrutit i varje hörn av i landet:*

 


Upproren(Raperîn serhildan) 1806 -1991

1806 - Babanzade Abdurrahman Pashas uppror, Sulaimanie, (Södra Kurdistan)
1812 - Babanzade Ahmed Pasha upproret - Sulaimania (Södra Kurdistan)
1820 - Zazas Uppror, (Norra Kurdistan)
1830 - Jezidernas Uppror (Södra Kurdistan)

1831 - Bedir Khans Uppror, (Norra Kurdistan)
1833 - Mîr Muhammeds Uppror, Kring Soran (Södra Kurdistan)
1834 - Sherîf Ahmed Khans Uppror, (Norra Kurdistan)
1839 - Kharzan-upproret, Diyarbekir, (Norra Kurdistan)
1855 - Yezdanshérs Uppror, (Norra Kurdistan)
1877 - Bedir Khan Osman Pashas Uppror, Mêrdîn,Midyad, (Norra Kurdistan)
1880 - Sheik Ubeidullahs Uppror, (Båda i Östra och Norra Kurdistan)
1912 - Bedirkhanians, Khalil,Alis och Remo Agas Uppror, Mêrdîn
1913 - Sheik Selim, Shehabeddin och Alis Uppror, (Norra Kurdistan)
1918-30 - Simkos Uppror, (Östra Kurdistan)
1919-20 - Kotjgiri-upproret - (Norra Kurdistan)
1921 - Sheik Mahmoud Berzincis Uppror, (Södra Kurdistan)
1925 - Sheik Said Upproret, Diyarbekir, (Norra Kurdistan)
1930 - Andra Upproret av Sheik Mahmoud Berzinci, (Södra Kurdistan)
1931 - Djafer Sultans Uppror, (Östra Kurdistan)
1932 - Khoybons (oberoendet) Uppror som nertrycktes av båda Turkiet och Iran
1933 - Barzani-upproret, (Södra Kurdistan)
1936-38 - Dersim-upproret, (Norra Kurdistan)
1939 - Agri-upproret, (Norra Kurdistan)
1946 - Kurdistans Demokratiska Autonoma Republik i Mahabad, (Östra Kurdistan)
1961 - Molla Mustafa Barzani-upproret, (Södra Kurdistan)
1971 - Andra Upproret av M.M. Barzani, (Södra Kurdistan)
1976 - Peshmergas (Kurdisk Gerilla Soldat) Uppror
1984 - "Av PKK startade upprorförsöket." ( Fast det har med PKK har nu tyvärr mycket sent uppdagats att detta var en provokotion i prematurt syfte!)
1991 - Kurdiska upproret - maktövertagandet från den irakiska armén, Södra Kurdistan

Det är helt uppenbart att kurderna i någon del av landet har accepterat de förhållanden som berövat nationen dess frihet och framtid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisationen 1900-1980

När man studerar kurdernas upprorshistoria ser man tydligt att den kurdiska ungdomen hela tiden är mycket aktiv och gör värdefulla insatser i kampen för nationella och demokratiska rättigheter.

De Första Organisationerna: År 1900 bildades i Konstantinopel (Istanbul) "Kürdistan Azm-î Qewî Cemiyetî" dvs Föreningen Kurdistans Starka Viljekraft. Man känner tyvärr inte denna förening i detalj. 1908 bildade en del kurder en förening som hette "Tealî We Teraqî-î Kurdistan" dvs Progressiva Förbundet för Kurdistans Återbildning. Syftet med T.T.K var att syssla med en rad sociala och kulturella arrengemang och att organisera de kurdiska ungdomarna som studerade utanför Kurdistan. Under samma år, hösten 1908 bildades en förening med samma syfte och mål doch med något tydligare engagemang. Föreningen hette; "Kurd Neshr-î Mearîf Cemiyeti" dvs Det Kurdiska Förbundet För Spridning av Vetenskap. Samma syfte hade även HÉVÎ (hopp) som bildades år 1912. Denna organisation hade en tidskrift som hette Roj-î Kurd, vilket betyder kurdiska sol. Samma år bildades i Konstantinopel: "Kurdistan Muhîbbûn Cemiyetî", vilket betyder Förbundet Kurdistans Vänner.

Senare i slutet av 1960-talet bildades DDKO dvs den östliga revolutionära kulturföreningen. 1971 när den tidigare militärregimen tog makten i Turkliet angrepp de denna förening. Trotts att man endast syftade till ett accepterande av kulturella och sociala rättigheter, fängslades och torterades dess medlemmar svårt. En del grundare och administratörer ur denna organisation bildade underjordiska kurdiska organisationer eller var styrelsemedlemmar i sådana organisationer för att leda den demokratiska och nationalla kampen.

I mitten av 1970-talet bildades DDKD dvs den revolutionära och demokratiska kulturföreningen. Denna organisation var i huvudsak en ungdomsorganisation. Grundare och administratörer i denna organisation fängslades, torterades och straffades fastän dess syfte var i stort sätt idenstiska med DDKO. Man bildade ur denna organisation en underjordisk rörelse som hette: PPKK, dvs Kurdistans avanrgardistiska arbetarparti (1980) som också kort kallades Pésheng (avantgard).

I mitten av 1970-talet bildades ytterligare en förening; DHKD, dvs den revolutionära och folkliga kulturföreningen. Även denna förening stängdes av regimen trots att den sade sig att ha en kompromisvilja och en lösning på kurdfrågan med fredliga vägar. Denna rörelse bildade en parallell halvunderjordisk organisation; Riya Azadî, frihetens väg med en legal tidskrift på kurdiska och turkiska: Özgürlük Yolu. Rörelsen utvecklades till partibildning: Turkiska Kurdistans socialistiska parti - PSKT (1980).

Nära slutet av 1970-talet bildades ASDK-DER, dvs den anti-kolonialistiska och demokratiska kulturföreningen. Denna organisation angreps av regimen med. Medlemmarna och dess grundare dömdes till fängelsestaff. En underjordisk rörelse med en underjordisk tidskrift i samma namn: Rizgarî (befrielse) bildades. (1977)

I slutet av 1979-talet bildades en förening till och den hette DDGK, dvs den revolutionära, demokratiska ungdomsföreningen. Denna förening angreps särskillt också av turkiska myndigheterna långt före miliotärkuppen 1980. En imitation av Kurdistans Demokratiska Parti (KDP) i Södra Kurdistan, den underjordiska Rizgarivanên Netewa Kurdistanê eller K.K.U. som det också hette bildades (1977).

En annan förening som också bildades i slutet av 1970-talet i Diyarbekir och hette LIS-DER. Namnet på föreningen betyder Gymnasisternas Förening. Det särskillda anledningen att denna förening angreps av polisen särskillt var att sympatisörer till en grupp som kallades Kurdistans Revolutionärer som senare bildade PKK (1978) höll till där.

Samtliga dessa ungdoms- och folkliga organisationerna bildades i Norra Kurdistan.

 

 

 

 

 

 

Den politiska organisationen i Östra och Södra Kurdistan

Den politiska och sociala organisationen är olika i alla fyra delar av Kurdistan. De offensiva eller underjordiska, traditionella partierna hittar man i syd- och östra Kurdistan.

I irakiska, iranska och syriska delar av Kurdistan finns Kurdistans demokratiska Partier (KDP) under samma namn. De är aktiva i sin vardagliga politik.

I irakiska och iranska Kurdistan finns det några andra organisationer. Kurdistans demokratiska parti KDP i Iran bildades 1945. I irakiska Kurdistan finns förutom KDP (16/8-1946) ytterligare två organisationer, en kallas PUK (1966), dvs Kurdistans patriotiska union. Den andra är en utbryttning från KDP (den irakiska) och heter PDGK; det folkliga kurdiska demokratiska partiet (1976). Efter maktövertagandet från den irakiska armén, efter upproret 1991, återförenades PDGK med KDP igen. Ytterligare har vi PASOK; det kurdiska socialistiska partiet (1980) och Kurdistans socialistiska parti -Irak (1982). Sedan 14 år tillbaka styrs Södra Kurdistan ev en gemensam kurdisk regering (Kurdistans regionala regering i Irak) bestående av alla de stora kurdiska partierna.

I iranska Kurdistan finns en annan organisation: KOMELA, Iranska Kurdistans arbetarförbund (1979) - den kurdiska sektionen av Irans kommunistsika parti.

I Kurdistan i Syrien, förutom KDP (den syriska) finns en rad kurdiska organisationer. Några av de heter; PDG, folkliga demokratiska partiet. PPGK, det kurdiska folkets progressiva parti (1980).

 

 

Den kurdýska styrkan ý Södra Kurdýstan som omorganiseras av England för att bekämpa Nazi Tyskland

 

 

Kurdistans Autonoma och Demokratiska Republik i Mahabad


Under andra världskriget då när Sovjets armé hade kommit ner till hela norra Iran, kunde förtryckta folkgrupper som exvis kurder komma åtnjutande av detta tillfälle som tillkom efter iranska arméns reträtt från Kurdistan och Azerbajdzan.


President Peshewa Qadi M

 

Det var då iranska kurder tillsammans med kurder från irakiska Kurdistan som i spetsen med Mustafa Barzani (som senare får titteln general) och iranska kurdernas framstående ledare Gazi Muhammed (ordförande i iranska KDP) utropade kurdernas första republik i södra Kurdistan (Iranska delen): Kurdistans Autonoma och Demokratiska Republik i Mahabad den 22 januari 1946.

Enligt överenskommelsen i Jalta, drog Sovjet bort sina trupper från Kurdistan. I ett senare skede skulle bland några andra orsaker detta också låta kurdernas sovjetstödda republik att falla.

Kurdistan republikens president Gazi Muhammed hängdes vid ett torg - Tjartjira där han ungefär för ett år sedan utropade sin republik. Mustafa Barzani som hade fått posten som överbefällhavare av den sönderfallna republiken, vägrade att överlämna sig till de iranska kolonialistiska trupperna som efter sovjetiska arnéns avträde fortsatte gärna sin ockupationsverksamhet i Kurdistan.

Med Barzani följde hundratals kurdiska soldater i en legendarisk långmarch. Via "Iraks och Turkiets" gränser, nådde de Sovjetunionen där de mottogs. Barzani stannade där i 11 år tills det blev en förändring i Irak i och med armégeneralen Abdulkerim Kassems militärkupp 1958.

 

 

 

UTVECKLINGEN 1970-

1979 närmade sig den iranska anti-monarkistiska folkliga rörelsen till sitt slutgiltiga mål; att störta monarkin. I detta sammanhang spelade kurderna i iranska delen av Kurdistan sin mest aktiva roll. Den anrika kurdiska befrielsekampen i de befriade områdena i Kurdistan, har erbjudit all stöd till den persiska folkliga rörelsen och fungerat som en oavlåtlig stöd till den. Iranska KDP var en av de huvudagerande kurdiska organisationern i det här sammanhanget.

Under samma tid (i början av 1970-talet) i den irakiska delen av Kurdistan, efter resultatslösa förhandlingar och förödande strider mellan KDP och irakiska regimen, hade bagdadsregimen förklarat totalt krig mot kurderna och städer och byar bränts med napalm. Kurderna försökte genom motstånd kunna överleva och återhämta sig efter de hänsynslösa attackerna som saknade motstycke.

Några år senare, 1975 stod kurderna från södra Kurdistan inför en allvarlig splittring. För att motverka detta bildades en provisoriskt komitté (Qiyada Muweqet) som hade till uppgift att återsamla den 100 000 man starka peshmerga (den som vandrar vid dödens rand = kurdisk gerilla soldat) som hade lösts upp av dess ledarskap och tvingats ge upp motståndet. Kort efter sade sig ledarskapet av peshmergas att man hade framlagt en ny strategi och skulle föra kampen vidare.

Det politiska komplotetet mot kurderna 1975

Redan under andra världskriget - efter många blodiga uppror som trycktes ned med järnhand av de regionala koloiala makter som hade Kurdistan under sin kontroll - var kurderna i alla fall en potensiell styrka att räkna med.

Enligt den nya irakiska grundlagen "var Irak ett land tillhörande både araber och kurder." Kurderna i Irak begärde därmed rätten till självstyre (autonomi). Baasregimen[5] i Bagdad ville aldrig gå med på något självstyre för kurderna och den ovannämnda Barzani-upproret började år 1961. Upproret-1961 fortsatte under ledning av Mustafa Barzani med all sin hårdhet mellan regimen och kurderna fram till 1969.

 
General Mustafa Barzani

 

Den 11 marsh 1970 blev den oroliga irakiska regimen tvungen att "acceptera" ett självstyre för Kurdistan. Efter diktator Saddams föregångare Hassan El-Bakr's mordförsök på Mustafa Barzani genom en rad komplotter, fattade Barzani beslutet att det inte gick att kräva någon rättighet från regimen utan förverkliga det själv. I en av dessa mordförsök ingick även ett presentpaket innehållande Koranen, men i den arabiska heliga boken var en bomb placerad vilken var avsedd för Mustafa Barzani. Regimen hade för länge sedan börjat backa på det 11 paragraf långa avtal de hade träffat med kurderna. Kurdernas oavlåtliga två historiska städer Mousul och Kerkuk skulle inte inkludera självstyrets Kurdistan. Andra upproret av Barzani utbröt 1971.

Tyvärr - kunde man inte heller under denna period nå ett positivt resultat. Mellanöstern var lika full av upprörda konflikter som idag. Kurderna som förde sin väpnade kamp var självklart ett hot mot de regionala makterna. För att vinna fördelar i sina egna konflikter kunde t.o.m några av kurdernas "behärskarmakt" t ex Shahens Iran närma sig och inleda ett närmande med Barzani ledda frihetsrörelsen. Kurdologen Dr Ismail Besikci beskriver denna situtation med följande ord: Kurdistan, ett land som är omringad av fyra eldhav, dess frihetskämpar lutar ryggen mot den sidan som bränner mindre.

Trots all stöd från Sovjet och alla konventionella och okonventionella medel lyckades inte Bagdadregimen släcka denna kamp och den arabiska extrema Baas nationalismen blev nästan värre än Hittlers. De blev fiender till allt levande och demolerade allt som kom i deras väg i Kurdistan. Med napalm brändes änger, floder, berg, byar och städer. För kurderna gällde mer än någonsin att försvara sin existens.

 

 

 

Algeriets president Huairi Bumedien hjälper gärna tll att de muslimska brödrarna Irak och Iran kommer överens gentemot kurderna 1975

 

 

Efter överenskommelser om överlämnandet av mark (Basra områden till Iran) sinsemmelan träffade ärkefienderna Iran och Irak ett avtal i Algeriet 1975. Efter detta avtal stängde Iran dörrarna mot kurdiska frihetskämpar i Söder. I och med detta var Ledarskapet i Södra Kurdistan tvungen att stoppa tillfälligt allt moststånd.

 

Kurdish intellectuals and reputable family heads were gathered by Turkey and replaced in a concentration camp to be killed.
The concentration camp in the Kurdish town of Sêwas (Turkish: Sivas) in 1962


Anfalkampanj, Halabja massmordet

forts..


12 september 1980, den turkiska militärkuppen var endast riktad mot den kurdiska frihetskampen. Många kurdiska civila dödades och fängslades.

 

Fotnoter:
____________________

1- Antika kurder, gutier, sumeriska Gutiler Gu-ti-um, Guti, Qurti, kurti) Folket som levde i Zagros bergens fot var ljushudade och blonda enligt sumeriska källor. Sumeriska, babiliska och assyriska källor har oberornde från varandra gett överensstämmande information om gutiernas land Gutium, utseende och språk. Informatiom om detta folk har hittills varit endast källor från deras grannar eftersom de flesta av deras egna källor har inte kunnats tydas än idag- De är samtida med sumererna, de byggde det första observatorieumet och uppfann behandlingsmetder för flera sjukdomar. De gav upphov till utvecklingen av grekiskernas, romarnas och hititernas religion. Grekerna har speciellt ärvt kvinnovisheten från gutierna. De har använt kylskrift. Även om de anses vara ett krigiskt folk var de inte främmande till konst och kultur. I många reliefs, väg-och steninskriptioner som tillhör de kan man se stränginstrument. De är gutierna som har första gången använt rotfärger för att måla. Deras språk har info-europeiskt karaktär. Rasmässigt tillhör de det ljusa, blonda raset. De har gjort slut på det akkadiska hegemoniet i området och byggt ett gemensamt rike tillsammans med hititerna. Därför atyt d et finns många hittitiska källor som som berättar om gutierna och många av de är skrivna på gutiska.

2- Enligt andra källor vet ingen exakt när den är byggd. Igen enligt samma källor byggdes den inte av den romerska kejsaren utan den reparerades av honom. Man anser att den är så gammal så man kan nästan betrakta den som ett tidlös mysterie. Exempelvis i den tyske historikern Lerchenfelds bok Orienten, översattes till svenska 1883 sägs: "på den tämligen höga strandafsatsen höja sig de svarta basaltmurarne och de massiva tornen såsom urgamla vårdtecken, ty det kan icke säkert uppgivas, när de blivit uppbyggda."

(*) Teorin om kurdernas ursprung baserar sig även på deras anatomiska säregenheter. Detta är givetvis inte en säker metod som man kan uteslutande förlita sig på i och med den naturliga integrationen mellan folken ända sedan urminnestider. Men antagandet kan ändå vara användbart i syftet om att kunna ge en närmare beskrivning, ett svar i frågan. Svaret är användbart för att motstå den turkiska statens förnekande av det kurdiska folkets existens. Därför alla vetenskapliga metoder i kampen om att häva kurderna och Kurdistans existensberättigande och mänskliga och nationella rättigheter borde utan tvekan vara tillåtet. Denna teori baserar sig främst på det faktum att större delen befolkningen i inre delar av Kurdistan är blonda och blåögda människor som andra folk i den europeiska kontinenten. Genom vetenskapliga språkstudier i kurdiskan kommer sambandet mellan kurderna och de indo-europeiska folken tydligt fram. Faktum är att kurdiskan är ett indo-europeiskt språk.j


3- Zarathustra var en iransk (ordet iran är inte synonym till landet Persien, dvs dagens Iran, utan ordet symboliserar ett brett geografiskt språkligt område; där inrymmer folken kurder, beludjer, afghaner och perser. Perisens förlidne shah Reza Pehlevi av sin chauvinistiska karaktär bytte landet Persiens namn till Iran år 1925. Iran betyder ariskt folk och land.

4- Första gången delades delades Kurdistan mellan de ottomanska och persiska imperierna enligt Kasr-î Shîrîn avtalet år 1639).

5- Baas regimen: Det arabiska extremnationalistiska Baathspartiet förespråkar ett arabiskt rike som sträcker sig från Västra Afrika till Iran: Baats partiet strävar efter Ummets: den muslimska nationens politsika makt.
________________________

- Denna text publicerades av Goran Candan första gången på tidningen: Kurdernas Vänner som kom ut i slutet av 1980-talet. Denna version är en utarbetad och förlängd version.

En del av texten, den delen som handlar om Nationernas Förbund och Förrenta Nationerna har översatts från Sosyolog Dr Ismail Besikci's politiska texter. (G.C.)

Läs mer om detta:
ABOUT THE LEGAL AND THE ETHICAL FOUNDATIONS FOR THE RIGHT OF KURDISH PEOPLE FOR AN INDEPENDENT STATE AND SELF DETERMINATION

 

 

*) Det finns en annan hypotes om kurdernas ursprung vilket påpekar skyterna (700 fkr) för kurdernas förfäder än mederna. Det är viktigt i detta sammanhang
att kurdernas historia skrivs nu för fullt av flertal kurdiska författare och historieforskare. Som många viktiga historiska ämnen är detta ämne i stort behov av forskning.

Världen är en gammal plats. Som bekant allt som har skett i historien har inte nedtecknats. I och med detta gör vi bara gissningar om vissa ämnen som hittills inte beskrivits i detaljer och med sin helhet i de
kända nedskrivna historiska källorna. När detaljerna sätts på sin plats då ser vi en helhet. I frågan om kurdernas och Kurdistans historia kommer samma sak att ske. I och med
spjutspetsvetenskapens framsteg på de senare åren kommer många hittills för oss okända fakta att avslöjas.

Kurdernas historia är ett nära relaterat ämne med civilisationens historia. En stor del av civilisationens historia är fortfarande i mörkret.
När kurdernas historia utforskas och svar ges till de många hittills mörka perioder i historiska Kurdistan, då kommer många punkter i mänsklighetens historia som har varit kvar i mörker fram till nu att belysas,
Kurderna är ett av de tidigaste forntida folken som har levt i ett historiskt unikt område som civilisations grogrund. Det kurdiska folket har uppenbarligen bidragit mycket till civilisationens utveckling.

Ingen ska tro att det inte finns några historiska källor om kurderna. Detta stämmer inte alls. Det finns otaligt många och äldre källor om kurdisk historia. Problemet är att samla dessa som har svärtats ner
av invaderande barbariska muslimska arabiska och turkiska arméer under. Trots detta kan man hitta flera från varandra helt oberoende källor och på flera platser helt otänkbara platser.

Ett exempel till detta är den 13000 år gamla Xirabreshk-tempeln (Göbekli Tepe) , som är det äldsta civiliserade arkitektoniska arbetet i civilisationens historia, hittats i landet Kurdistan 1995-2003.
DNA från benen från 13 000 år gamla Xirabreshk utgrävningarna och DNA för invånarna som bor här är desamma: kurder - Så detta folk har bott här i 13 000 år. Xirabreshk templet är den äldsta kända tempelarkitekturen i världen.
De så kallade heliga böckerna, kallade inte Kurdistan förgäves "Guds land". .

 


Läs mer om detta:   ABOUT THE LEGAL AND THE ETHICAL FOUNDATIONS FOR THE RIGHT OF KURDISH PEOPLE FOR AN INDEPENDENT STATE AND SELF DETERMINATION

 

 

 BETYDELSEN AV ORDET KURDISTAN:

*) Kur = berg (sumeriskt ord). Kurti: bergsbo (sumeriskt ord). Kurdistan: Bergiga platsen där bergsborna (kurtierna) bor.

 

 

 

BILDER

 

 

 

 

HELENA HEZBANî, Princess of The Kurdish Hazbani (Revadi) State in Trans Caucasus, The First Century 990, by Rebwar K. Rashid

En stor del av kurder har även idag INTE accepterat (religion maskerade arab nationalismen) islam till sin religion.

När islams arméer nådde Kurdistan och Persiens gränser, på 700-talet bjöd kurderna 400 år av hårt motstånd fram tills på 1100-talet som även idag fortsatte, Perserna total kollapsade inför islams arméer och föll och som en följd av detta hela det persiska folket accepterade islam. Hela det persiska folket är muslimer idag.

Vissa kurdiska klaner som föll svag i sin kamp mot islams arméer som hade fått färskt blod genom de turkiska nomaderna som gick över till islam inom så kort tid som två decennier när dessa kom till Kurdistan på 1100-talet. Då drog en del av de kurdiska stammarna sig tillbaka till nordiska delar av Kurdistan, ända till Trans Kaukasien.

En kurdisk klan som heter Hezbani som hade en mycket vacker princessa (Helena), drog sig tillbaka och bosatte sig i Trans Kaukasus (dagens Jerevan). Där delades klanen i två delar: Revadierna och shaddadiderna. Shaddadiderna bildade ett imperium (900) under samma namn:

Revadierna bildade ett furstendöme vid namn revadierna. Där bildade revadierna en ny stad också som döptes till Revan (idag kallad Jerevan). Revadi betyder på kurdiska "de som flydde". Ordet kommer från det kurdiska verbet "rev". Som bekant i och med de turkiska nykomna nomadstammarnas massövergång till islam, blev de invaderande arabiska arméerna starkare och kurdernas militära motstånd mot islam därmed föll inför den nyuppkomna situationen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurder - ett folk vars kvinnor är också krigare

 

 

 

Topa Pasha-y Kore Yezdanshêr (Mîr Muhemed), Rewanduz
(300 top ta î roj jî li bin newalek qelîþteka bajarê Rewanduzê ye. Ji ne kevin destê osmaniyan ji ser kaþê hatin werkirin)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mertala kurd a ji sedsala 1700'î

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ala Kurd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Andurrezzak Bedärkhan 12 juni 1915 Bisbee Daily Review Newspaper 1:a sidan

Kurdiska kungar och adelfamiljer eliminerades genom att landsförvissas till Kreta' Saudiarabien och Egypt av eröverande inkräktare, de islamo-fascistiska ottoman turkarna och sedan deras förlängning de så kallade ung-turkarna efter det ottomanska imperiets förfall och upplösning. I den nybildade så kallade västorienterade nya turkiska staten sattes i fäbgelse och många tusen medlemmar av de kurdiska kunga- och adelfamiljer tvingades få flera turkiska efternamn för att de skulle splittras för gott.

I denna emgelska tidning har informatitionen förvrängts eftersom England var turk-vänlig och anti-kurd som det är även idag. Man har MEDVETET använt ordet "Turkey" fast den tiden kurdiska kungafamiljen Bedirkhans bekämpade ottomanerna fanns inget land som heter Turkiet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurder i franska tecknade serie ...

1187: Ayyubider - kurdiske Saladin, Egyptens och Syriens härskare, tar Jerusalem från korsriddarna och etablerar sin egen dynasti.

1514: Ýdrîsî Bedlîsî samlade många kurdiska furstendömen och förhandlade med Persiens (Ajemistans) shahen och den ottomanska sultanen.

1597: Emir av Bitlis Sarafkhan blir den första personen som skriver historien om den kurdiska nationen.

1692: Exmedê Khanî skriver Mem och Zin, kurdernas natýonalepos.

1847: Bedirxan Beg, Emir of Botan, försöker förena de kurdiska stammarna, men denna ansträngning misslyckas av sultanen.

1879 - 1880: Sheikh Ubeydullah Nehri inleder ett stort uppror som resulterade i att de kurdiska stammarna förenades mot folkens fingelse - islamýska kalifatet ottomanerna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANCIENT KURDISTAN - FIRST FARMERS' LAND

Seminar

 

 

 

 

 

KURDISTANS FORNA HISTORIA


KURDISTAN - DE FÖRSTA BÖNDERNAS LAND

KORT OM KURD & KURDISTAN

OM DET KURDISKA SPRÅKET

OM ORDET NEWROZ

DÄRFÖR DELADES KURDISTAN

Kurds From Earier Centuries - Engravings-Photos

NORDENS BARBARER VIKINGAR - När kom vikingar till Kurdistan?

ERMENÝLER KÜRDLERDEN ÖZÜR DÝLESÝN

 

 

 

KURDERNAS & KURDISTANS HISTORIA
I KORTHET

 

GORAN CANDAN

 

 


Foundation For Kurdish Library & Museum