ASSYRIAN TORTURERS
Assyrian Slave Drivers
Assyrian torturers skinned people & burned children alive
TARİHTE KÖLECİ ASUR ZULÜMKARLARININ İŞKENCELERİ

Home †|††DestpÍk††|††Ana Sayfa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diri diri çocuk yakmakla nam salmış köleci asurluların insanlara yaptıkları zalim işkenceler tarihi dökümentlere de yansımıştır.

'Her büyük imparatorluğun uzun süre ayakta kalmasının sebebi dürüstlük eşitlik değil.. zalimliktir. Köleci Asur imparatorluğunun esirlere yaptığı işkenceler..'

Bedran Doko

 

 

 

 

 

 

 

 

Acımasızlığıyla tarihte ün salmış köleci asurluların esir aldıkları kavimlere verdikleri cezalardan bir tanesi:
Kralın elindeki ipi tutsağın her iki gözünden geçirmiş, diğerleri ise düşman kralın oğullarının dillerinden ip geçirmiş bir şekilde işlenmiş bir rölyef..
Bu rşljefte köleci asurlular tarafından esir edilenlerin 'Zagros halkı' olduğu belirtilmiş, yani kürdlerin ataları..

 

Inhuman, disgusting, and extremely terrifying and fearful tortures by Assyrian Slave Drivers

As one of the easiest ways to keep the people they enslaved, their tribes have always needed such inhuman, disgusting, and extremely terrifying and fearful tortures. As reflected in the reliefs, the Assyrians inflicted great inhuman cruelty on the tribes they enslaved. The Urartians, the ancestors of the Kurds, were also one of the tribes that were subjected to terrible persecution by the Assyrians who were slaves. They had been taken captive en masse by the slave-owning Assyrians. Assyrians, who were collector, hunter and looter did not produce, attacked the productive and wealthy tribes instead, civilisations and confiscated their products, as well as enslaving them and making them work for themselves. They used the knowledge of the civilisations, tribes they enslaved. The ancestors of the Kurds were producers and founders of civilization since ancient times. The ancestors of the Kurds were the first people to change to the settled society, such as sowing the first crops, and taming/raising the first animals. This was the only reason why the slave-owning Assyrians, who were non-producers, gatherers, hunters, and plunderers, attacked the ancestors of the Kurds: the ancestors of the Kurds were the founders of civilization, the crops were plentiful, and the rich settled society.

For the same historical reason, the Kurdish people are attacked in modern history. Moreover, Kurdistan, the country of the Kurds, has the world's largest oil and gas reserves. The efforts to harass and enslave the Kurds, who were producers and founders of civilization in history, were made against the ancestors of the Kurds by the slave drivers Assyrians, who did not produce. The ancestors of the Kurds eventually united and wiped the Assyrian Empire off the map, never to appear on the political stage of history again. The invading Turkish slavery, who colonized the natural resources of Kurdistan today, has been attempting to invade, loot, rape and annihilate as the Assyrian slave drivers did in history against the ancestors of the Kurds. The invading Islamo-Fascist Turks, just like the slave-owning Assyrians, inflict such inhumane torture, cruelty and savagery in order to keep people (Kurds) under their own yoke. History is witness to this in Diyarbekir dungeon. But history will definitely witness that the invading, slave-owning Islamo-fascist Turks, like the Assyrians, will be forever and literally erased from history by the hand of the Kurds, never to appear on the stage of history politically again. Like all slave-owning barbarians who committed crimes against humanity, the invading Islamo-fascist Turks will pay a heavy price for their genocide and cruelty practices on the oppressed Kurdish people. Goran Candan

 

 

Köleci-Asurlular tarafından yapılan insanlık dışı, son derece iğrenç ve korkunç işkenceler

Köleleştirdikleri insanları kavimleri sürekli köle tutabilmenin en kolay yollarından biri olarak köleciler tarihten beri böyle insanlık dışı iğrenç ve son derece dehşet ve korku salabilen işkencelere ihtiyaç duyarlar. Rölyeflere de yansıdığı gibi, asurlular tarihte çok büyük insanlık dışı zulm yaptılar köleleştirdikleri kavimlere. Kürdlerin ataları urartular da köleci asurluların korkunç zulmüne uğrayan kavimlerden biriydi. Topkuca esir edilmişlerdi köleci asurlular tarafından. Ütretmeyen asurlular üreten, ürün sahibi ve zenginlik sahibi kavimlere saldırarak onların ürünlerine el koydukları gibi onları da köleleştirerek kendilerine çalıştırmaktaydılar. Köle yaptıkları kavimlerin bilgilerini kendileri için kullanmaktaydılar.Kürdlerin ataları çok eski tarihlerden beri üretici ve medeniyet kurucuları idi. Kürdlerin ataları ekin lk ekin ekmek, ilk hayvan ehlileştirmek/yetiştirmek gibi yerleşik topluma ilk geçen kavimlerdi. Üretmeyen, toplayıcı, avcı ve talancı olan köleci asurluların kürdlerin atalarına saldırmalarının biricik nedeni buydu: kürdlerin atalarının medeniyet kurucusu, ürünü bol, zengin yerleşik toplum olmaları.

Aynı tarihi sebepten dolayı modern tarihte de kürd halkına saldırılmaktadır. Üstelik kürdlerin ülkesi Kürdistan dünyanın en büyük petrol ve gaz rezervlerine sahiptir. Tarihte üretici ve medeniyet kurucusu kürdleri taciz ve köleleştirme çabaları en başta üretmeyen köleci asurlular tarafından kürdlerin atalarına yönelik yapıldı. Kürdlerin ataları en nihayetinde birleşerek asurluları bir daha siyasi olarak tarih sahnesine asla çıkmamak üzere haritadan sildiler. Günümüzde Kürdistan'ın zenginliklerini sömürmek için işgal eden köleci işgalci türkler tarihte köleci asurluların kürdlerin atalarına karşı yaptıkları işgal, yağma, tecavüz ve imha girişimlerinde bulunmaktadırlar. İşgalci türkler de tıpkı köleci asurlular gibi insanları (kürdleri) kendi boyundurukları altında tutabilmek için böyle çok büyük insanlık dışı işkence, zulm ve vahşlet uygulamaları yapmaktadırlar. Tarih Diyarbekir zındanı'nda buna şahittir. Ama tarih mutlaka şahit olacaktır ki işgalci, köleci islamo-faşist türkler tıpkı asurlular gibi kürdlerin eliyle bir daha siyasi olarak tarih sahnesine çıkmamak üzere ebediyen ve harfiyen tarihten silineceklerdir. İnsanlık suçı-u işleyen bütün köleci barbarlar gibi, işgalci islamo-faşist türkler de mazlum kürd halkı üzerinde uyguladığı bu soykırım ve zulüm uygulamalarının hesabını çok ağır bir şekilde ödeyecektir. Goran Candan

 

 

 

 

 

 

 

 

BARBAR-KÖLECİ ASUR İMPARATORLUĞU
MED VE BABİL MEDENİYETLERİ'NE KAN KUSTURDU

Babilli esirin, ailesinin kemiklerini öğütmek üzere işkence yapan asurlu askerler.
Tarihte köleci asurlular olarak anılan asurlular, zalimlilikleriyle ünlü bir imparatorluktu, öyle ki Saray'ında duvarlar düşmanlarının derileriyle kaplıydı
Koparılmış insan başıyla duvarlar örülürdü Asur'da. Silahsız iktidarsız esir bir insana ve hatta çocuklara bile işkence ve kötü muamele yapmak
kültürü Ortadoğu tarihinde asurlulardan başlıyor.

 

 

 

 

 

TARİHİN GELMİŞ GEÇMİŞ EN İLK ACIMASIZ ORDU VE KRALLIĞI
Asurlulardan sonra acımasızlıklarıyla işgalci türkler gelir.
ANTİK zamanlarda mahkumlara yapılan muamele, özellikle krallıkların ve imparatorlukların otoritesine isyan eden bölgelerde merhamet eksikliği ile karakterize edildi.
Asurlular acımasız davranışlarıyla çok Acımasızlardı,
Bacakları, kolları, burnu, dili, kulakları ve testisleri keserler.
Gözleri bağlı mahkumların gözlerininden ip geçiriyorlardı.
Ve küçük çocukları diri diri yakıyorlar.
Düşmanını kazığa oturtma derisini yüzme ve bu şekilde kızgın güneşin altında bekletme.
Kızgın yağda pişirme gibi bir sürü ufuk açan gelecekteki islamo-faşist barbar türk-arab ve fars ordularına miras kalacak yaratıcılıkta.
Bilindiği gibi islamo-faşist barbar türk-arab ve fars orduları günümüzde kürd çocuklarını asit kuyularına atarak veya lav silahlarıya diri diri yakarak katletmektedir.
Bunlarıda hem rölyeflere işlemiş hemde tabletlere en ince ayrıntısı ile kayıt altına almışlardır.
Asur ordusu profesyonel bir orduydu ve iyi organize edilmişti. Bu nedenle zulümleri ve gaddarlıkları sistematikti.
Asur kralları vahşeti silah olarak kullandılar. Psikolojik savaş başarılı oldu. Aşırı terör haberi hızla yayıldı. Asur ordusu yaklaşır yaklaşmaz bütün şehirler teslim olurdu.
Asur kralları zulümleriyle övündüler.
Bunu ilahi hakları olarak kabul ediyorlardı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İnsan kanı içen barbar asurlular ..

 

Amerikalı filozof ve tarihçi Will ve eşi Ariel tarafından yazılan tarihi ansiklopedik bir kitap olan “Medeniyetin Öyküsü” kitabında
Asur toplumunun yaşam biçimi hakkında bir ipucu var ve hakim olan modelin ve yaşamın doğasının bir açıklaması var.
Will, harfi harfine metinden bahseder.
“Asur yaşamının birçok alanında, tıpkı Romalıların savaşlarda kazandıkları zaferlerden sonra binlerce tutsak aldığı gibi, bu terimin ima ettiği tüm anlamlarla barbarlığın sınırlarında yaşayan ve savaşlarıyla yaşayan bir halkta doğal bir ataerkil katılığa tanık oluyoruz. Asurlular, esirlere işkence etmekten, oğullarının gözlerini babalarının önünde çıkarmakran, insanların derilerini diri diri yüzmekten büyük bir zevk almışlar gibi görünüyor. Cesetlerini fırınlarda kavurup, halk onları görsün diye kafeslerde zincirlerle bağlıyor, sonra onlardan sağ kalanları cellata gönderiyordu ve buna karşı çıkan herkesin derileri yüzülüyordu. Direkler derileri ile kaplıydı, bazıları duvarların ortasına çivilenmiş, bazıları bıçaklanmış ve bazıları kazıktaki direğin etrafına bağlanmıştı. Yazıtları (Asur'a karşı günah işleyen ve bana karşı kötülük tasarlayan savaşçılara gelince) .. dilleri ağızlarından koparılıp yok edildi ve hayatta kalanlara cenaze kurbanları sunuldu ve kesilmiş köpek ve domuz parçalarıyla beslendi.

Bir başka Asur kralı, “Arabalarım insanları ve hayvanları mahvediyor. Yaptığım anıtlar, başları ve uzuvları kesilen ve ailelerinin her birinin eli diri diri kesilen insan cesetlerinden dikildi” diyor. Tutsakların gözlerini mızrakla oyan ve başlarından dudaklarını delen bir iple yerlerine sabitleyen krallardan biridir”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.Ö. 2350-2150 yıllarına tarihlenen,çıplak, sivri sakallı, uzun saçlı ve kafası örgülü, burnundan yere bağlı bir tutsağın göründüğü
büyük bir vazo parçası O dönemde akadların hüküm sürdüğünü varsayarsak, muhtemel tutsağın elamlı olduğu düşünülebilir,
uzun örük saç, sivri sakal, çıplak olması ise esir olmasından kaynaklı bir durum, çünkü esir alınmış yada öldürülen her düşmanın
bütün techizatı ve kıyafetine el konulup ganimet sayılırdı. Asur ve Akad zülmü tarihte en korkunç zulümdü, tıpkı bugün
dünyada türk mezaliminin tanındığı gibi, tarihte de asurlular ve akadlar zalimlikleriyle ün salmışlardı.
Louvre Museum, Paris, Fransa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖLECİ ASURLULAR
TARİHTE YAHUDİLERE (BABİL'E) DE KAN KUSTURDU


Kürdlerin ataları urartulara, elamlılara, gutilere karşı amansız yağma ve yıkım saldırıları gerçekleştirdi

Toplayıcı, avcı yağmacı ve üretmeyen asurlular, üreten, medeniyet kuran kürdlerin atalarına ve yahudilere (Babil'e), yani medeniyet kurmuş olan kavimlere saldırıyordu.

MÖ 701'de yahudi müstahkem kenti Lakhisha'nın (Lachish Kuşatması) Asur ordusu tarafından fethini betimleyen Asur kısma kabartması. ve mahkumların acımasızca infazı.
MÖ. 700-681 yılları arasında Ninova'da Asur kralı Sanherib'in sarayında bulunmuştur. bugün Londra'daki British Museum'da görülebilir.

 

 

 

 

 

 

Assurlular üretici değil, toplayıcı, avcı ve talancı idiler

Asurluların üretici değil, avcı ve toplayıcı köleciler olduklarının başka bir kanıtı tıpkı üretici olmayan, sadece toplayıcı, avcı, talancı ve TÜCCAR olan araplar gibi köleci olduklarıdır.
Tarihte üretici olmayanlar üretenlerin ürünlerini yağmalayarak geçinirlerdi.

Asurlu Tüccarların Tabletleri Anatoltolya’daki Yeni Antik Kentleri Yazıyor.
Kayseri (eski bir Kürdistan şehri) yakınlarında yürütülen kazı çalışmalarında bulunan Bronz Çağ’a ait 12000 tablet sayesinde arkeologlar, 4000 yıl önce Anadolu’da kurulmuş antik kentlerin yerini keşfetti.
ABD merkezli düşünce kuruluşu Ulusal Ekonomik Araştırmalar Ofisi tarafından yayımlanan çalışmada, Kayseri yakınlarında bulunan ve Asur ticaret kolonilerinin Anadolu’daki merkezi olan Kaniş kentinin kalıntılarında binlerce kil tabletin ortaya çıkarıldığı ifade ediliyor. Araştırmacılar, 4000 yıl önce bugünkü Irak topraklarından çıkan Asurlu tüccarların orta Anadolu’ya yerleşmeye başladığını ve bölgede ticarete giriştiğini belirtiyor. Tüccarların mal sevkiyatı, borçlar ve yeni ticaret anlaşmaları üzerine yazdıkları tabletlerin daha önce bilinmeyen çok sayıda antik kentin nerede olabileceğine ışık tuttuğu vurgulanıyor.
‘Antik kent Çorum’un Boğazkale İlçesi’nde’
Araştırmada, “4000 yıl önce Kaniş kentine gelen asurlu tüccarlar, burada altın ve gümüş karşılığında Asur’un en önemli ihracat ürünü olan kalay ve kumaş satmaya başlamış” deniyor. Bir kil tablette, binlerce yıl önce yaşamış olan bir tüccar, “Ninassa Kralı ile tanıştım. Ama benden tek bir parça kumaş bile almadı” diyor.
Ancak arkeologlar ve toplanan verileri inceleyen ekonomistler, “Asıl değerli veriler, sevkiyatların boyutu, sıklığı ve nerelere yapıldığı konularındaki detaylı bilgiler. Bu veriler sayesinde daha önce nerede kurulu olduğunu bilemediğimiz antik kentlerin yerlerini tespit edebiliyoruz” diye konuşuyorlar.
Asurlu tüccarların tabletlerinde Sinahuttum antik kentinin adı 14 kez geçiyor. Bu kentte bulunan bir eşek pazarından ve oldukça hareketli bir yün piyasasından bahsediliyor.
Araştırmacıların modeli, bu kentin Hattuşa’nın kuzeydoğusunda, yani günümüzde Çorum’un Boğazkale ilçesinde olduğunu gösteriyor.
Aynı yöntemle Puruşaddum, Mamma, Zalpa ve Hahhum adlı antik kentlerin yerleri de belirlendi.
Araştırma ekibinden Chicago Üniversitesi Ekonomi Profesörü Ali Hortaçsu, elde edilen verilerin sadece antik kentlerin yerini belirlemekle yetinmediğini, bu kentlerin ne kadar varlıklı olduğunu da söylemenin artık mümkün hale geldiğini ifade ediyor.
Proje direktörü Harvard Üniversitesi’nden Asurolog Gojko Barjamovic ise İngiliz Times gazetesine yaptığı açıklamada “Türkiye’nin bu araştırmanın sonuçlarını temel alarak yeni kazı alanlarına izin vermesini beklemiyoruz. Arkeoloji dünyası aynı zamanda uluslararası siyaset dünyasının bir parçası” diyor.
13.11.2017 'BBC türkçe'

ETİKET #Asur Çorum Kayseri Kültepe Höyüğü Tablet

 

 

 

 

 

İlk Hapishane

Asurlular tarihte talan ve yağmacılıkta o kadar çok ileri gittiler ki topyekün bir halkı köle olarak esir elırlardı ve kendilerine çalıştırırlardı.
Bu halklar önceden yerleşik medeni halklardı ve toplayıcı, avcı ve talancı asurlulardan medeniyet konusunda çok çok ileriydı.
Asurlular bu halkların medeni bilgilerini Asur için kullanmalarını zorluyorlardı. Köleci asurlular tarafından esir edilmiş bu halklar üretim, kendi sanat ve kültür üretim ve eserlerini
asurluların adına icra ediyorlardı ve tarihe de sanki sasurlular sanat ve kültür üretmişmiş gibi yazılıyordu. Tıpkı bugün işgalci-sömğrgeci islamo-faşist türklerin, arapların ve perslerin
kürd halkının sanat ve kültür ürünlerini kendi hanelerine yazdıkları gibi ..

Köleci olduklarından o kadar çok esir insan aldılar ki artık bu esirleri tavukları bir kümese kapatmak gibi kapalı bir yerde tutmak ihtiyacı duydular köleci asurlular.
Böylece tarihte ilk hapishane kurma 'şerefine'de asurlular nail olmuş oldular.

Çivi yazılı kaynaklar, Hammurabi döneminde Babil ordusunun eline düşen mahkumlar için, özel bir görevli tarafından denetlenen, Issiri Evi adı verilen özel bir hapishanenin varlığından bahseder.
Çivi yazılı kaynaklar, Hammurabi döneminde Babil ordusunun eline düşen mahkumlar için özel bir görevlinin gözetiminde özel bir hapishanenin varlığından bahseder.
Ülkelerinden haraç ödenene veya Babil projelerinde çalışana kadar yiyecek ve içecek alıyorlar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlerin (kürdlerin) köleci asurlular tarafından tutsak edildiğini gösteren rölyef. (çizimi) Tutsak edilenler arasında kadın, erkek ve çocuklar bulunuyor...

Deyok (Diyako) (M. Ö 710 - 657) Med kabilelerini bir araya getirip Med Devletini kurdu. Kabileleri 'Hagmanata' Hamedan şehrine getirdi.

Hamedan'ı başkent yaptılar. Şehrin anlamı "Buluşma yeri" ve "Herkes için şehir" demektir.

Tarihte çoccukları diri diri yakmakla çok kötü ün salmış köleci asurlular günümüzde bile dans ederken kılıç ve kamayla oynadıklarından çoğu kez sempatik karşılanııyorlar.

 

 

 

 

 

 

 

 

Örneğin: Hitit tabletleri’nde işkence tasvirlerine rastlanmamıştır.
Acımasız cezaların verilmediği düşünülmektedir. Ölüm cezaları Kral’a karşı gelenlere, ensest ilişkilerde bulunanlara, büyücülere verilirdi. MÖ binlerce yıl önce yaşayan hititler humanist bir mizaç ve karakter sahibi idiler. Köleci asurluların ne kadar barbar olduklarını varın kendiniz düşünün.

 

 

 

THE KURDISH MED EMPIRE ENDED ASSYRIAN EMPIRE FOR GOOD

 

 

 


Foundation For Kurdish Library & Museum