ŞEWITANDINA PIRTÛKAN

BO ZEXM Û SERDESTKIRINA NETEWEPERESTIYA EREBAN

Home †|††DestpÍk††|††Ana Sayfa

 

 

İSLAM DİNİ KONUSUNDA UYDURULAN YALANLAR
BİLİMİN YARDIMIYLA HER GEÇEN GÜN DAHA FAZLA GÜN IŞIĞINA ÇIKMAYA BAŞLIYOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliotheca Alexandrina Antique Library BC 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İslam konusunda uydurulan uyduruk hikayeler, her geçen gün ileri bilim araştırmaları ışığında araştırılıp, bu konuda uydururulan bütün YALANLAR tek tek ortaya serilmektedir.

İslam'ın arap ırkçılığı SİYASİ ideolojisi haline getirildiği artık su götürmez bir gerçektir. Müslüman liderlerim ARAP KAVMİNİ ÜSTÜN KILMAK IRKÇILIĞI UĞRUNA oluşturdukları islam siyasi ideolojisini ayakta tutup, arap kavminin üstünlüğünü dünyaya yayabilmek için, bütün Ortadoğu ve medeniyet tarihini yok ettiler.

 

 

BU YOK ETMENİN ACI HİKAYESİ ŞÖYLEDİR

Tarih araştırmacısı ve arkeolog Ben Gibson:

''Islam tarihinin yazılışını etkileyen olayları anlayabilmek için öncelikle bir kaç konuda bilgi sahibi olmamız gerekiyor.

Birincisi: Islam'ın ilanı 622 yılından çok kısa bir süre sonra beklenmedik bir şekilde tez ölen Muhammed'den sonra hiç bitmeyen ve bugüne kadar hala devam etmekte olan müslümanlar arası bir iktidar savaşı başladı ve bu savaşlardan dolayı islam nüfusu bünyesinde edebi bir ilerleme kaydedilmedi. Arab ulusuna bugün yakıştırılan BÜTÜN bilimsel atıflar, islami fetih ve arap yayılmacılığı hamlelerinden sonra arapların fetihle ele geçirdikleri kültürlerin miraslarına el koymalarından dolayıdır. Yani tek kelimeyle emek hırsızlığıdır.

 

 

İlk islam devleti döneminde, ırkçı-şöven müslüman arapların yol açtığı bir edebi boşluk dönemi oluştu. Bu araplar o güne kadar yazılımış BÜTÜN el yazmalarını ve kitapları YOK ettiler. YAZITLARI KAZITARAK SİLDİLER. KÜTÜPHANELERİ YAKTILAR. Kuran dışındaki mevcut BÜTÜN edebiyatı YOK ETTİLER. Kuran denen şey ise, Muhammed'in çevresine ezberlettiği vahillerinin akıllarda kalan parçalarından oluşuyordu.

İslam ordularının geldikleri her yerde BÜTÜN yazılı kayıtları yok ettiği belgelere geçmis bir gerçektir. Bu belgelerden biri, Milat'tan Sonra 640 yılında, dönemin halifesinin Mısır'daki islam orduları komutanı general Amr'a yazdığı mektuptur. General Iskenderiye Kütüphanesi depolarında buldukları binlerce el yazmasını ne yapmaları gerektiğini sorar. Halife'nin cevabı kayıtlıdır ve yüzyıllardır bilinen bir gerçektir:

''.. sözünü ettiginiz kitaplara gelince, işte size cevabım, eğer bu kitapların içerikleri Allah'ın vahileriyle uyum içindeyse, olmasalar da olur. Çünkü bu durumda Allah'ın vahileri bize yeter ve artar. Eğer bu kitaplar Allah'ın vahileriyle uyum içinde değilse veya çelişiyorsa, o zaman saklamaya da gerek yok demektir. Hiç durmayın, ortadan kaldırın'.

Ünlü müslüman yazar İbn ul Kifti derki, kitaplar İskenderiye'nin hamamları arasında eşit olarak bölüştürülmüş ve hamamları sıcak tutan ateşi harlamakta kullanılmış. Derler ki toplanan materyallerin yakılması tam altı ay sürmüş. Konstantinapolis patriği Otekillus, İskenderiye kütüphanesinden çıkan bu kitapların ve el yazmaların dört bin hamama dağıtıldığı kaydını düşer. Ne var ki kitapların yakılması olayları Mısır'da başlamadı. Ondan dört yil önce İran'da başladı. Ondan sonra Milat'tan sonra 636 yılında halife Ömer'in ordularıyla Sasani ordusu [kürd ordusu] Kadisiye savaşında karşı karşıya geldi. 637 yılının Ocak ayı başlarında müslüman ordu birlikleri Tizbon şehrinin eteklerine vardı ve iki ay sürecek olan bir kuşatma başlattı.

Sonunda Tizbon düştü ve müslüman araplar şehri işgal etti. Tizbon sarayı ve kütüphanesi bilerek ateşe verildi.''

 Halit bin Velid adlı işgalci arap komutan Diyarbekir'i (Amida'yı) ve çevresini fethettiğinde, aynı acımasız katliamı hem Amida ahalisine ve hemde o güne kadar Amida ve Farqin şehrinde birikmiş olan binlerce yıllık zengin kültür mirasına yönelikte yaptı. Diyarbekir'de 2010 yılında içkalede yapılan bir kazı sonucunda, içinde hala çürümemiş olan çok eski kafatasları bulunan bir toplu mezar ortaya çıktı. Halit bin Velit denilern arap işgalci komutanın emriyle müslüman olmayan ve boyunları vurulan şehir ahalisinin kelleridir bu kelleler. Müslümanlığı kabul etmeyen yediden yetmişe bütün ahali katledilerek toplu mezarlara gömülüyordu. Kazı sonucu bu kafatasların bulunduğu bu toplu mezarlardan birinin bulunduğu yere de hala Kellehane adı verilmektedir.

 

Det är ett faktum att islamiska arméer har förstört ALLA skriftliga nedteckningar oavsett var de kommer från. Det finns dokument som nått våra dagar som talar om detta. Ett av dessa dokument är brevet skrivet av tidens kalif till general Amr, befälhavaren för de islamiska arméerna i Egypten, 640 eKr. Genaralen Amr frågar kalifen i Mekka vad man ska göra med de tusentals manuskript och böckerna i det allmänna biblioteket i Alexandrias lager. Kalifens svar:

'' .. Vad gäller böckerna du talar om, här är mitt svar till dig, om innehållet i dessa böcker är i harmoni med Allahs visdom i koranen, behövs de ändå inte. För i detta fall räcker Allahs visdom för oss. Om dessa böcker inte är i harmoni med eller motsäger Allahs visdom, finns det inget behov att bevara dem. Tveka inte, förstör dem''.

Den berömda muslimska författaren Ibn ul Kifti sa att böckerna var lika fördelade mellan Alexandria-baden (hamam) och brukade för att brännas och hållas baden varma. De säger att det tog sex månader innan materialen brändes. Patriark av Konstantinopel Otekillus, register över dessa böcker och manuskript från arkivet i Alexandria: distribueras till fyra tusen badhus. Händelser med brinnande böcker började dock inte i Egypten. Det började i Persien för fyra år sedan. Sedan 636 eKr kom kaliven Omars arméer och Sassanid-armén över slaget vid Kadisiye. I början av januari 637 nådde muslimska arméstrupper utkanten av Tizbon och inledde en beläggning på två månader.

Så småningom föll Tizbon och muslimska araber invaderade staden. Tizbon-palatset och biblioteket sattes medvetet i brand. ''

 

 

Det är förvisso så att allting började i Mellanöstern en gång i tiden. Av flera för oss numera kända anledningar stagnerade och backade den tidiga civilisationen i både Mellanöstern och Kina på grund av vissa felaktiga toppbeslut. För sådana beslut kunde tas eftersom vi vet att religionsmaskerade islamiska politiska ideologin har orsakat dagens katastrof i Mellanöstern. Angående det samhälleliga och kulturella tillbakagåendet i Fjärran östern finns en förklaring som till exempel Karl Marx har utförligt berört och förklarat: Den asiatiska (feodala) despotismen.

Det behövs inte att gå tillbaka till ämnet mer än att nämna att det var islams religionsmaskerade arab nationalistiska Kalif i Mekka som orsakade denna samhälleliga och kulturella tillbakagång i Mellanöstern genom topp politiska beslut som att bränna, skövla skogar för att öppna betesmarker till djurhållning och specialisering (tillverkning av järnverktyg) och även bränna ner en miljon böcker och handskrifter i Egypten. Kalifen lät bara koranen och valuta sedlar tryckas när kalifatet i Mekka köpte ett tryckeri från Europa. Europa lät böcker tryckas och genom denna handling möjliggjordes kunskapsspridning och kunskapsintensifiering i det europeiska samhället för att sedan all denna fantastiska europeiska civilisationen kom till.

I Kina orsakades den sociala-ekonomiska stagnationen och utvecklingen på grund av den kinesiska kejsarens topp politiska beslut med mottot: "handel är ful, bränn ner den kejserliga oceangående fartygen, vi ska inte bedriva fjärrhandel utan ge varandra presenter istället". Således kommer vi till denna slutsats: Den västerländska civilisationen är både förlängningen och SUMMAN av ALLA civilisationer på jorden. All denna dagens spjutspett vetenskapliga utveckling inom rymdåldern är produkten av de senaste femtio åren. Om världen får chansen att ha en femtio ar till utan ett storskaligt krig, kommer den västerländska civilisationen bära människosläktet till andra stjärnor och planeter och möjliggöra fortlevnad av människan i rymden och universumet.

Den en gång i tiden civiliserade Mellanöstern är idag tyvärr symbolen för okunskap, efterblivenhet och barbarism.

Är inte helt uppenbart vilka som orsakade detta?

 

 

 

 

İslam Devleti ISIS kitap yakmaya devam ediyor. Musul 2015

 

 

GRANBUHA

 

 


Foundation For Kurdish Library & Museum