SOMER - SUMER
MÖ 4300 - 2350
Sümerler birçok devletciklerden oluşan bir konfederasyon idi
tıpkı kürd aşiretleri gibi ve
Sümer Uygarlığının tek mirasçıları kürdlerdir.

Home  |  Destpêk  |  Ana Sayfa

 

SOMERÎ JI MEZOPOTAMIYA BAKURÎ (Wate: Ji KURDISTANÊ) KOÇ KIRIN ÇÛN BAŞÛRÊ MEZOPOTAMIYA'YÊ

Gudea (Guti) Kralı

Gutiler hayvancılıla uğraşan dağlı savaçılardı. Gutiler MÖ 2154 yılında Akad imparatorluğuna son verdi. Sonra da Güney'deki sümer imparatorluğu'nu işgal etti. Bir kaç kuşak Sümer imparatorluğunu yönettiler ta ki Sümer kenti Uruk valisi Utu Hengal gutilere karşı isyan çıkarana kadar. Sümer'i yöneten guti krallarından birinin adı Gudea (Guti) idi.


Kürd ve Kürdistan tarihini karartan ırkçı arap-ümmetçiliği ideolojisi yanısıra, bir de kürdlerin karihini özellikle karartan ve imha eden, takip edilmesini zorlaştıran sistemli işgalci-sömürgeci türk-fars ırkçılığı faaliyetleri yüzünden kürd ve Kürdistan tarihi çalışmaları ve araştırmaları uzun bir müddet sekteye uğradığı halde, şimdi yavaşta olsa yine yürütülmektedir. Kürdler tarihin proto-kavmi olduğundan dolayı, yani en ilk oluşan kavim topluluğu olduğundan dolayı bu kadar büyük ve bu kadar sistemli imha ve sindirme faaliyetlerine karşı kendini koruyabilmiş ve kaybolmadan ta bu güne kadar gelebilmiştir.

KÜRD TARİHÇİLERİ VE KURDOLOGLARA SORU:

- Acaba kürd tarihiyle, kurdoloji ile ilgilenen, kurdoloji dalında çalışan kudologlar, EN ESKİ tarihi kavim olan kürdleri ve EN ESKİ tarihi ülke olan ''Tanrı'nın ülkesi'' Kürdistan'ı tam anlayabilmişler mi???

- Kumaşı biçmenin, kumaşın EN ESKİ KESİLME ŞEKLİ, günümüze kadar gelebilmiş olan geleneksel kürd giysilerinin biçilme şeklidir.

- İnsanın EN DERİN DUYGULARINI DİLE GETİRMEK İÇİN şarkı söylemesinin EN İLKEL / EN TİPİK ŞEKLİ (ki bu bir nebze bütün diğer dil ve kültürlere sonradan bulaşmış) bu iptidai usul, bütün dünya dil ve kültürleri arasında SADECE kürdçe'de ve kürd dil ve kültüründe mevcuttur.

PROTO-KAVİM TİPİ KÜRDLER

- En ilk kavim gurupçukları, rahat yaşam koşullarına çok uygun olan Kürdistan coğrafyasında oluşmuştu ve günümüze kadar gelebilen kürd aşiretleri bunun canlı bir örneğidir. Kürd aşiretleri proto-kavimlerdir, yani kürd aşiretleri, yeryüzünde kavim ve sonradan da halk, millet ve ulus dediğimiz en en ilk en ilkel kavimdir.

En son bilimsel araştırma verilerine göre, günümüzde kürd olarak adlandırılan kavim, Kürdistan'ın otokton halkıdır. Kürd halkı'nın en ilk medeniyetle birlikte doğduğu ve en ilk medeniyetin gelişiminde büyük hizmetler verdiği, artık su götürmez bir gerçektir.

En ilk medeniyetle birlikte doğan ve en ilk medeniyetle birlikte gelişen, en ilk ekin eken, en ilk yerleşik olan, en ilk yarı-yerleşik olan, en ilk hayvan besleyen, dil ve kültür dediğimiz en ilk yetenek ve sanatı yaratıp icra eden kavim olan kürdler eski tarihlerde 'kürd' adıyla değil, başka adlar altında anılmaktaydılar. (Nature 2003 tarihli sayısına bakın).

Kürd tarihi eşildikçe ve gün yüzüne çıkarıldıkça ne kadar göz kamaştırıcı ve ne kadar muhteşem bir tarih olduğu hemen anlaşılıyor - Özellikle de Kürdistan'ın Neolitik tarihi.. Çünkü kürdlerin ataları en ilk medeniyetle birlikte tarih sahnesine çıkmış olduğu ve en ilk 'modern' bir kavim olduğu faraziyesi giderek doğruluk kazanıyor.

SÜMERLER KUZEY MEZOPOTAMYA'DAN GÜNEY MEZOPOTAMYA'YA GÖÇTÜ

Sümerler ortaya çıktıkları Kuzey Mezopotamya'dan (yani Kürdistan'dan) göç ederek Güney Mezopotam'ya topraklarına sonradan yerleşmişlerdir.

Sümerler, ''bize tarım yapmayı (Agriculture) öğretenler Kasitler'dir'' dediklerine göre o zaman ... sorulacak sorular çoktur:

SORU 1:

- 10 bin küsür sene önce buzul çağı olduğuna göre ve ta Karadeniz'e kadar inen buzlardan dolayı bu tarihten önce hiçbir yerde tarım yapılamıyordu. Dünya ikliminin ısınmasndan sonra buzlar bir kaç yüzyıl kadar kısa bir sürede eridikten sonra, tarihi Kürdistan'da (Kotê Berçem, Newala Çorê) ilk defa tarım ve yerleşik hayata geçildi. Kuzey Kürdistan'ın insanlığın EN İLK tarım yaptığı alan olduğu bilim tarafından tespit edildi. Bir başka deyişle tarihi Kürdistan sakinleri Sümerler tarihi Kürdistan'dan Güney'e göç etmekle birlikte Kotê Berçem ve Newala Çorê'de insanlığın yaptığı ekim devrimi sanatı bilgilerini (Agrar Revolution) de beraberlerinde Güney'e (ta Basra yakınlarına) kadar götürdüklerinden artık hiçbir şüphe yoktur.

Sümerlere tarım sanatını (başka bir deyişle medeniyeti) öğretenlerin Kasitler (kürdlerin ataları) olduğunu sümerlerin kendisi söylüyor.

O zaman: Dünyanın en ilk medeniyeti olduğu kabul edilen Sümer Medeniyeti'nin menşei KASİTLER (kürdlerin ataları) olmuyor mu?

SORU 2:

Kürd ve Sümer Dili'nin terminoloji bakımından bu kadar çok şaşırtıcı bir şekilde birbirine yakın olması NASIL AÇIKLANABİLİR?

 

 

 

 

 

Sümerler 5000 yıl once gelen bir kuyruklu yıldızın etkisinin gözlemleri

 

 

 

 

 

 

5.500 Yıllık Sümer Yıldız Haritası..
MÖ 29 Haziran 3123'te gökyüzünde gözlemlenen olaylar kil tablete kaydedilmiştir..
19. yüzyılda, Güney Kürdistan Musul Ninova'dq Asurbanipal yeraltı kütüphanesinde bulunmuştur ilk başta asurlular ait olduğu düşünülmüş oysa üzerindeki çalışmaların
çözülmesinden sonra daha eskiye dayandığı tespit edilmiştir.
Disk üzerinde oluşan tahribatların ise Babil yağmasında oluştuğu belirmemiştir.
Gökyüzünden gelen bir cisime diğer bir cisim yaklaşmaktadır..

 

 

 

 

"M.Ö 2000 yılına ait Sümer tabletinde ve 1000 yıl sonraki erken Asur yazıtlarında Van Gölü çevresinde Kardaka, Kurtie veya Guti adında bir halkın varlığından söz ediliyor.
Bunların modern kürdlerin atası olduğu düşünülüyor."

W.G. Elphinston, 1946

 

 

 

 

KÜRD - SÜMER - HİTİT

- Kürdler'in, kürdçe'nin bu her iki dildeki buluntuları, İZLERİ,

veya tam tersi; sümer ve hitit'in kürd'ler ve kürdçe'deki izleri

Hitit'in EN BÜYÜK TANRISI GÜNEŞ'in ve kürdlerin en eski dini olan Güneş Tapınması'nın ortak yönleri

ACABA KÜRDLER MEDENİYETİN SIRRININ ANAHTARI MIDIR?

- Acaba sümerler tarih öncesi diyebileceğimiz kadar eski ve halen Ortadoğu'nun en büyük otokton halkı olan kürd aşiretlerinin bir parçası mıydı? VEYA tam tersi kürdler SÜMER KONFEDERASYONU'nun bir parçası mıdır?

Aynı soru; kürdler-hititler, ve hititler-kürdler hakkında da sorulmalıdır.

İlk medeniyetin TANINAN kavmi sümerlerdir. Ama burada bir faraziye gibi bir iddada bulunmak istiyorum: İlk medeniyetin bugüne kadar TANINMAYAN kavmi kürdlerdir. Tabii ki sümerler sümer adını koruyarak günümüze kadar gelmediler. Kürdlerin milattan yaklaşık 3000 yıl önceki kaynaklarda anılan isimlerinin kurti/guti olduğu bugün ispatlı bir şekilde bilinmektedir.

Sümerler’den sonraki kavimler hep Sümerler’in mirası üstünde “insanlaştılar”.

Bügün sahip oldukları hemen hemen HERŞEYi sümerler sayesinde sahip olan milletler, sümerlerden olmasaydı yüzbin sene sonra bile “insanlaşmayacaklardı'' yani kendi kendine medenileşmeyeceklerdi.

Kürdler medeniyet sırrının anahtarıdır kanımca.

Size ŞAM ÜNİVERSİTESİ'ndeki bir tarih dersinde geçmiş ilginç bir hikaye anlatmalıyım.

Ana dili arapça olan büyük bir mezopotamya tarih öğüretmeni sınıfta sümerlerle ilgili bir tarih dersi verirken, öğrencilerinden biri söz hakkı ister ve şöyle sorar:

- Peki üstadım bu halkın torunlarına NE OLDU? Her halkın devamı olduğu gibi bu halkın torunları bugün neredeler? Bu kadar büyük işler yapmış bir kavmin İZLERİ NASIL KAYBOLDU böyle?

Tarih öğretmeni sınıftaki bazı kürd gençlerini işaret ederek şu cevabı verir:

- Sevgili öğrencim, bunlar bugün aramızdalar.

Sümer kralı ÇILGAMÊŞ'in adının kökeni üzerinde, veya sümer dilinde mevcut kürdçe terimlerle ilgili bir araştırma yapmak, bugün giderek daha zaruri bir hale gelmektedir.

Aynı dilbilimsel köken çalışması KÜRDÇE-HİTİTÇE bağlamında da yapılmalıdır, çünkü kürdçe ve hititçe ortak kelimelerin, töre ve adetlerin aradan binyıllar geçmesine rağmen hala da kürdlerin arasında yaşaması çok köklü bir irtibat meselesidir kanaatindeyim.

 

 

 

 

 

LU GAL

Lugal is the Sumerian term for the "king", "ruler".

Literally, the term means "big man."

In Sumerian, lu i is "man" and gal is "great," or "big."
_______

LUGAL
LU veya lo erkek anlamında kullanılmış ki kürdçe'de hala lo erkek ünlenme sesi olarak kullanılır.
Diğer taraftan GAL yaşlı ve büyük anlamında kullanılmış Sümerce'de ki "lo" medeniyete bilgelik yaşlılık krallığın gerekleri arasında olduğundan yaşlı büyük kral olarak nitelendirilebilir.
GAL kelimesi hala günümüz kürdçe'sinde yaşlı erkekler için kullanılıyor. Demek ki bu' kralın isminden ziyade onun sıfatları olarakta adlandırılabilir.
Tıpkı antik roma da olduğu gibi.

LU GAL

Binlerce yıl öteden günümüz diline selam çakan sevgili kralım saygılar, Zaze Mahabadi

NOT: Kürdler'de lolo'lar var ve bazı dillerde bu Lulu olarak telafüz edilmektedir. Gal sözcüğü, kürdçe'deki anlamıyla birçok hint-avrupa dilinde de kullanılmaktadır. Örneğin yunanca'da büyük demektir: MeGALo

 

 

 

 

 

 

 

Büyük Kürd Kral

M. Ö 2150 Sümer Hanedanlığına egemen olan Gutilerin Kralı Lasirab tarafından yapılmış ve Ay Tanrı'sına (Sin) adanmış topuz.

Asur Kraliyet tabletlerinde Medlere "Guti" denilmiştir. Sümer tabletlerinde ise Zagros Dağlarına "Guti Ülkesi" denilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KURA HERAMİYÊ (Harami Tepesi)

Diyarbekir ve Siverek arasında bulunan Masiya (Karacadağ) dağı, bundan yaklaşık 13 bin sene önce patlamış, 2 000 metre kadar yükseklikteki sönük bir volkandır.

Bu dağın Siverek'e taraf düşen güney tarafında, derin bir vadi vardır. Bu vadide çok eski çağlardan beri kullanılan bir yol, ticaret kervanlarının kullandığı, Urfa ve Mardin arası bağlantıyı sağlayan eski kisa bir yolmuş. Buradan geçen kervanlar, yol kesen haydutlar tarafından sıkça soyulduğundan, kürdçe'de haydutların vadisi anlamına gelen, Newala Haramiyê adını almış.

Aynı şekilde de, bu vadinin yanıbaşında bulunan bir tepeye haydutların tepesi anlamına gelen; Kura Heramiyê adı verilmiştir.

Modern kürdçe'de KUR tepe demektir. Aynı kelime sümerce'de DAĞ demektir. Bilindiği gibi, tepe aynı zamanda küçük bir dağdır.

Kürdlerin ve Kürdistan'ın adı bu KUR (dağ) kökünden gelmektedir.
Ortadoğu'nun en eski tarihi kavimlerinden olan sümerler, babilliler ve akadlılar, Zagros dağlarında yaşayan bir kavmi, dağlı 'kurtî' diye adlandırmışlardır. Kurtî'lerin yaşadığı dağlık ülkeye de, kürdlerin yeri anlamına gelen 'Kur-tî-stan' demişlerdir.

Kurdistan.:
Kur: dağ
Tî: lı
Stan: yer (hint-avrupa kökenli bir kelime)
Li Ser Şopa Canoyê Xweşikî:

 

 

 

 

 

 

 

 

Gamêş (buffalo) düşmanı olan aslanların başedemediği GILGAMEŞ, aslanı köpek gibi esir alabilecek kadar olağanüstü güçlü idi.. Gilgameş'in adı ÇIL (40) GAMÊŞ olmasın?

 

 

 

 

 

KURD DIBÊJIN:

"NANÊ SOMERÎ GLOVER" - NISÊBÎN

 

Sümerce'de ekmek nandan demek
Yani Tanrı’nın kutsalı verdiği (Nan-Dan)
Onlar buğdayı göklerden gelenlerden tarafından getirildiğine inanıyorlardı.
Tanrı "Nani-Dan", verdiği ...
Ondan dolayı buğday ve ekmek hala kutsaldır ve bu kutsallık şimdiye değin kürd kültürü'nde mevcuttur

 

Sümerler Ekmeğe; Nan-da, Nin-da derlerdi. Sümer Mutfağında, Ekmek Ana Öğünlerin Sabit Bir Parçasıydı ve Bazı Ailelerde Soğanlı Ekmekler Temel Bir Öğün Oluştururdu.

Sümer Kültüründe Ekmek, Bir Paylaşım Aracıdır ve Misafirperverliğin Göstergesi Olarak Belli Bir Kişiyle Ekmek Yemeniz Gerekirdi. Aynı Zamanda Yeni Bir Arkadaş Edindiğinizde Onunla Ekmeğinizi Paylaşmanız Lazımdı.

Ekmek, Belirli Hastalıkların Tedavisi İçin Tıbbi Bir İlaç Olarak Kullanılıyordu.

 

 

 

 

SWASTÎKA

Sonradan Nazi sembolü haline getirilen Swastika (gamalı haç) bakır malzemeden yapılmış bir Sümer tabağının ortasında nakşedilmiş ve bu tabak Sümer medeniyetinin erken dönemlerine kadar uzanmaktadır ve 6000 yıldan daha eski olduğu tahmin edilmektedir. Uluslararası moda markası "Versace" ile çok benzeyen tabağın kenarlarında bulduğumuz harika süslemenin yanı sıra logoyu çevreleyen ve tabağı süsleyen balıklar görünmektedir. Aslında, bu eserlerin bu kadar ince, estetik ve sembolik olması şaşırtıcıdır. Sümer yemeği, Pergamon Müzesi - Berlin'de korunmaktadır.

 

 

 

 

 

 

Mezopotamya coğrafyası'nda ilk şehirleşme yaşandığından beri yani Sümerler'den bu yana evlilik ritüellerinin çağımızın evlilik ritüellerine tamamen benzediğini biliyor muydunuz?
Nişanla evliliğin ilk adımlarının kızın babasının ve annesinin rızasıyla başladığı ve sözleşmeyi yazan hakimin tanıkların huzurunda bir din papazı olduğu yer.
Düğünde ise kadının meşru eş olması için bayram yapılır ve bu, çeyiz ve hediyeler verilerek pekiştirilir ve tahıl, et, hurma ve meyve gibi yiyecekleri içerir ve Akad dilinde (kaçış) denilen yemeklerle gelinin evine taşınır ve Mezopotamya"da aynı eski ad verilen gelinin ilk çeyizi adı verilir.

Kaynak
Sümer Mton Kitabı
Khazal Al Majidi / Sayfa 288

 

 

 

 

 

 

 

Gudea (Guti) Kralı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urgakina kanunları

URUKAGİMA
KİMDİR BU NE YAPMIŞTIR?


TAPINAK SOSYALİZMİ VE BİLİNEN İLK REFORMİST
SONRA NEDEN ADI "K-URD" Kelimesi'ni çağrıştırıyor. Oda kürdlerin ataları Gutiler'den midir yoksa?

SÜMER KENT DEVLETLERİNDE ARTAN RAHİP NÜFUSUNUN GÜÇLENMESİNE KARŞI ÇIKMIŞ VE KANUN YAPMIŞ Tarihte Sümer kralı olarak bilinen Urgakina, tarihte bilinen ilk yazılı kanunlar olan Urgakina kanunlarını Sümer Kralı Urgakina tarafından M.Ö 3000 dolaylarında yazmıştır. Urgakina kanunları, ilk yazılı kanunlar olmakla birlikte ilk sosyal reformlar, ilk mülkiyet hakkı gibi hakları vatandaşlara vermiştir. Urgakina kanunları tarihte bilinen ilk yazılı kanunlardır.

Urgakina kanunu adını Sümer kralı Urgakina’dan almıştır. Urgakina kanunla basit ama önemli kurallar içermektedir. Örneğin; Urgakina zamanında tarıma önem verildiği için Urgakina kanunları “tarlayı sürene, hayvanı ise sağana vermenin uygun olduğunu belirtmiştir.

Kral Urgakina döneminde ekonomisi güçlü olan devlet adamları, halkı hor görüyor ve küçümsüyordu bu nedenle Urgakina kanunları ile birlikte din adamlarının halk üzerindeki baskısı yok olmuştur.

Urgakine kanunları ağır şartlar taşmasa da bazı konularda halka şartlar koymuştur. Örneğin tarım halkın geçim kaynağı olduğundan dolayı tarım maddeleri oldukça sık olarak geçmektedir. Mesela saban kırmanın ve tarla sürmemenin cezası oldukça büyüktü. Urgakina kanunlarına göre halk fidye yani bedel ile cezalandırılırdı.

 

 

 

 

İncil'deki Eski Ahit'ten Adem ve Havva hikayesi İsa'dan 2650 yıl önce bu sümer tablet'e bir göz atın, Adem ve Havva'nın Meyvesini gösteriyor, tabi bu meyve elma değil. Burada Yılan da var, kadının başının üstünde,
Hikayeler, sümer'den ve akadlar'dan çalınmış. Büyük kral Sargon'un orijinal hikayesi'nden kopya edilen Moses Basketi'nde dahil olduğu pek çok hikaye gibi, sel hikayesi de Gılgamış'dan kopya alınmış. Eski Ahit eski bir yahudi propagandası, hristiyanlık, İsa ve Yeni Ahit ile başlar, yani sonrası da müslümanlık tarafından kopyalanmış..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tammuz (Dumuzi) Sümerlilerde bereket Tanrısıydı. Çoban olan Tammuz bereketiyle toprakların verimli olmasını sağlamıştır.

Sümerliler, tarımı Kürdlerden öğrendiler. Ekmek, Tammuz'un eti olarak bilinirdi. Ekmek kutsaldı.

Kürdler bugün bile yerde gördükleri ekmeği öpüp başlarının üstüne koyarlar.

Kürdlerde ekmeğe duyulan saygı Antik Mezopotamya Tanrısı Tammuz'a dayanır.

Kürdler yerde gördükleri ekmeği öpüp kaldırıp yüksek ve emniyetli bir yere koydukları gibi, ekmeği herhangi bir kesici aletle kesmez bunu günah sayarlar.

 

 

 

Gutian döneminin en iyi bilinen Sümer hükümdarı, Lagash Ensi Gudea idi

 

Sümerlerin Gutian Hanedanlığı

Gutian Hanedanlığı Mezopotamya'da M.Ö. 2150'de (kısa kronoloji), Uruk kralının Ur-Utu Saltanatı'nın (veya Lugal-Melem) Saltanatı'nın sonundaki Sümer kral listesine göre, Akkad'ı istikrarsızlaştırarak iktidara geldi. Belki bir yüzyıl kadar hüküm sürdüler (kral listesinin kopyaları 25 ile 124 yıl arasında değişiyor); 91 yıl genellikle muhtemel olarak belirtiliyor. Hhanedanı Ur'un 3. hanedanı tarafından başarıldı. Gutiyen Halkı (Guti) Gutium'a aitti. Tahminen merkez Zagros Dağları'nda, kökenleri hakkında neredeyse hiçbir şey bilinmemekle birlikte Gutians vur-kaç taktiklerini uyguladılar. Baskınları Sümer ekonomisini mahvetti. Durum açlıktan sonuçlanan güvenliksiz bir hale geldi.
Uruk böylece bir 5. hanedanı geliştirebildi. Akkad kentinde bile, yerel bir hanedanın hüküm sürdüğü söylenirdi.

 

 

 

 

 

Copricorn..
Aslında mulsuhur olarak değil şöyle okunur bu-zuhun/ şimdilerde yeni kürdçe'de BIZIN diyoruz yani keçi.
MASS ise yeni kürdçe'de balık.
Sümer ve kürdçe terminoloji TIPATIP aynı.
Sümerce hala kürdler tarafından kullanılan bir dildir.

ZORUNLU BİR AÇIKLAMA
Türklerin dili ve kültürü, kürd kültürü ve kürdçe ile asla mukayese edilemeyecek kadar yeni çıkma/yetmedir.
Asya steplerinden yağma ve talan amacıyla kopma işgalci-köçek türklerin HERŞEYİ yalan, sahte, yapma ve çakma olduğu gibi ASLINDA türklerin HERŞEYİ: <<kürdlerinkidir>>.
KÜRDÇE'NİN KADİMLİĞİNİ DERİNLİĞİNİ arşivlerde ele geçirdikleri tarihi belgelerden öğrendiklerinde; ''Güneş Dil Teorisi Türkçe'' safsatasını bile ürettiler.
Yani kürdçe'yi kaldırıp yerine türkçe'yi koydular. Ama güneş balçıkla sıvanmaz. Gerçek er geç meydana çıkar böyle işte.

 

 

 

"Silim" kelimesi, yahudi dilinin "shalome"nin atası mıdır?

"Merhaba" anlamına gelen "Silim'' sümerlilerden ödünç alındı.

Sümer'de " keyifli, formda veya sağlıklı olmak anlamında da kullanılmaktaydı.

Asil diller için barış anlamına mı geliyor?

Sümerler'den ödünç alan akadlar'da merhaba anlamına geçmiş.

Sümer aynı zamanda "sağlıklı olmak" anlamına sıhhat, geldiği gibi hoşgeldin sağlıkla geldin anlamını veriyormuş.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sümer tanrısı ASHUR ( AŞÜR) kanatlı güneş disk içine biniyor.


Mezopotamya coğrafyasında bir çok erkek çocuğun ismi Ashur olarak konulur

ASHUR HAKKINDA TARİHSEL İŞARETLER
Sümerler'deki gök tanrısı Ashur sonraki dönemlerde Asur panteonuna da aktarılmıştır.
Kanatlı disk içindeki insansı ile betimlenen Ashur, Antik Mısır'da Osiris ile özdeştirilir.
Göklerden gelenlerin mitoloji, tarih ve din üzerinde bıraktığı işaretler algılarımızı sonsuza dek değiştirmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LANDES KARDAKA

The history of the Kurds has been darkened by the Arab Muslim Caliphate, whose armies reached the borders of Kurdistan in the Sixth Century, and by England, Germany and France in order to succeed in their imperialist exploitation plans to drain the Middle East of oil and other natural resources. They divided and shared the land of the Kurds Kurdistan into five parts and programmed a policy of racist denial, assimilation and annihilation against the Kurdish people. During this period of genocide, the history of the Kurds was obscured. As is well known, the history of the Kurds was also obscured and distorted by the racist explorers of European eighteenth-century travelers for two reasons: 1- Ignorance, 2- Racism.

As in the Kurdish proverb saying the sun can not be covered with mud. The truth comes out in the end. Here is a clue about the land of the Kurds (Kardaka) that appears in 4500 years old Mesopotamian imperial documents. The Pre-Historic past of the Kurds is older than all Mesopitamians because the ancient Kurdistan is the Ground of Civilisation. Read more!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inanna and Sacred Prostitution & Marriage

In the many myths and stories involving Inanna in ancient Mesopotamia, Inanna does not appear as either wife or mother. Yet it is she that makes the Sacred Marriage with her husband Dumuzi in a fertility rite. Remember that in Mesopotamia, agriculture held primary importance and keeping the land fertile required many religious observances. In the Sacred Marriage, humans took the place of the gods in religious rituals devoted to fertility. The high priestess of the city, acting in the capacity of the fertility goddess Inanna, would have sex with the high priest or the king role-playing the fertility god Dumuzi.

In Sumer and later in Babylon, religious rituals involved sacred sexuality in the form of the Sacred Marriage or hieros gamos, an act simulating marriage between the fertility goddess Inanna/Ishtar and the shepherd god, Dumuzi. In this act, the high priestess of Inanna would have intercourse with either the high priest or the king of the city. Through the sexual act, divine fertile energy was released on the land ensuring good crops and productive herds. Sacred prostitution involved temple priestesses of Inanna/Ishtar having ritual sex with male visitors to the temple, again releasing the divine fertile energy. Both of these sacred sexual practices existed for thousands of years in Mesopotamia. It is best to understand these rituals as a religious act of devotion to the goddess rather than as sex per se. After all, secular prostitutes plied their trade in Mesopotamian cities as well.

Scholars have yet to settle on the question of whether sacred prostitution took place. Herodotus, a Greek historian, wrote that every Babylonian woman had to attend the temple of Ishtar/Inanna and agree to sex with any male that asked her. Once she performed this ritual, the male visitor gave her money to donate to the temple. Scholars have called this sacred prostitution, although the rite was essentially performed as a devotion or prayer to the goddess to ensure fertility. As a woman’s virginity was considered requisite for a marriage, it would seem unlikely that unmarried women would have taken part in this and yet Herodotus states that `every woman’ was required to. The practice of sacred prostitution, as

Herodotus describes it:

"Once a year in each village the young women eligible to marry were collected all together in one place; while the men stood around them in a circle. Then a herald called up the young women one by one and offered them for sale. He began with the most beautiful. When she was sold for a high price, he offered for sale the one who ranked next in beauty. All of them were then sold to be wives. The richest of the Babylonians who wished to wed bid against each other for the loveliest young women, while the commoners, who were not concerned about beauty, received the uglier women along with monetary compensation…All who liked might come, even from distant villages, and bid for the women. This was the best of all their customs but it has now fallen into disuse. (Histories I: 196)"

Inanna, who later transformed into the Akkadian goddess Ishtar, the Phoenician Astarte and later still as the Greek goddess Aphrodite, is the goddess of love, sex, beauty and fertility. Priestesses of this goddess, at least one order of them, performed as sacred prostitutes, lying with males who desired their services in ritual sexuality. This order of priestess was called Nin-Gig in Sumeria.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BC 26 yy bir sümer belgesi .


Antik Mezopotamya'da antik sümer dili ve yazısı 4 mileniyum önce yaygın bir şekilde ortak bir etkileşim kültürel samimi ortak yaşam geliştirdi.
Mezopotamya'nın bilimsel, dini ve kültürel dili oldu
Akadlar sümer dilini büyük ölçüde ödünç aldılar; sözdizimsel, morfolojik öğrenilmesi yakınsama kademeli olarak kendi kültürlerine entegre ettilerse de
dini törenlerde salt sümer dili kullanıldı
.

Kürdçe'de halk dilinde sümerlere somerî denir. Kürdçe ve sümerce zengin bir terminoloji ortaklığı var.

Hakkında sıkça konuşulan Akad Dili'nin kürdçe'ye yakınlığı sümer dili üzeridir anlaşılan, yada bu faraziye tamamen yanlış olup, akadlılar bir OVALI KÜRD BOYU'dur..
- Ancak geniş bir bilimsel araştırma bu soruyu cevaplar. Tıpkı en az 12 bin yıllık bir tarihi olduğu kabul edilen Xirabreşk/Girê Navokê'de/Girê Miradan (Göbekli Tepe'de) bulunan bir insan kafatası üzerinde yapılan DNA testinde KÜRD İNSANI'nın DNA'sı bulunduğu gibi ..
Kürdler Ortadoğu'nun EN ESKİ KAVMİ'dir. Bilimsel teknik devriminin ışığı, herşeyi açık açık ortaya koyuyor.

 

 

 

 

"Kürd sözcüğünün anlamı Çoban - Göçebe değildir. Kürdler Sümer ve Babil tabletlerinde Guti veya Kurti olarak geçmektedirler. Binlerce yıldır aynı coğrafyada yaşarlar ve arap değiller."


Tarihçi William Linn Westermann

 


"Çoban ve Göçebe" söylemi türk, arap ve acem (fars) yazarların iddiasıdır. Bilimsel dayanaktan uzak bu söylemler kürdlerin "medeniyet" ve "şehir" kurmadıklarının propagandasını yapmak ve kürdleri küçük göstermek için ortaya atılmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dêlindêza (rîtuela) Niyazê


Xwedayê hewayê a somerian Enlil û jina wî Hewa xwedî kurekî bi navê Ninlil Sîn bû ku ew xwedayê Heyvê bû.

Piştî Sumeriyan ew li nik akadiyan, asuriyan û babîliyan jî xweda bû.
Perestgehên herî naskirî yên wan li bajarên Ur û Harranê bûn.

Gava ew niyazê (dua) dikirin, destên xwe vedikirin û ronahiya heyvê dikirin nav destê xwe û li rûyê xwe didan. Li Bekkeyê (Mekke) jî navê vê xudayê "Elllah e" ("Xweda Xwedê ye" tê wateya Yezdan e anku wateya hêzdariyê dide. ''el'' anku herî bi hêz).
Berî îslamê, ereb bawer dikirin ku Xwedayê Heywe sê keçên xwe hene. Navê wan Al-Lât, Al-Uzza û Manat in. 

Dua ritüeli..
Sümer Hava Tanrısı Enlil ve onun karısı
Hava Tanrıçasının Ninlil Sin adında Ay Tanrısı oğulları vardı.


Mezopotamya’ da Sümerler’ den sonra Akad, Asur ve Babil imparatorluklarında da yer aldı.
En tanınan Sin tapınakları ise Ur ve Harran şehirlerindeydi.

Ellerini dua ederken açar, ay tanrısı Sin'in ışığını avuçlarına doldurup yüzlerine sürerlerdi. Mekkede bu tanrının ismi “El-ilah” (“ellah ” Arapça ’da tanrı demek, “El” ise en güçlü anlamında).
İslamiyet’ten önce Araplar Ay Tanrısı Sin‘in üç kızı olduğuna inanırlardı. Bunların isimleri Al-Lât, Al-Uzza ve Manat...

 

 

 

 

 

Sumeriyan ji welatê xwe re digotin KÎ-EN-GİR. KÎ- EN te wateya erd/ax, cih; Lê̂ wateya “GIR” hîna tewaw nehatiye selimandin. Pir balkêş e ku peyva KÎ-EN-GİR di kurdiya nûjen de jî heye. Ji ber ku KÎ-, îro wek cî/cih tê bi lêvkirin, mînak (ciyê me, ciyê dûr, ciyê bilind û hwd). –EN jî tewandina peyva KÎ- ye, heta dibe ku qertafa pirjimariyê be jî.
Di kurdiya nûjen de, ji berpirsiyarê malbat, dever yan jî heremekî re dibêjin key/keya/keyan. Li pir deveran ji muxtaran re dibêjin keya. Heta li serdema antîkî ji rêvebirên gelên eyranînejad/îranînejad re gotine keyan (Key Esxer, Key Xusrew, Key Kabûs). Bi taybetî di Avestayê de jî behsa keyan hatiye kirin.
Her wiha peyva GİR jî navê hoz/êl/eşîrekî ye. Ji ber vê sedemê KÎ̇-EN-GİR jî tê wateya cih/welatê gîran.
Baş e ev “GÎR” kî ne?


Sumerî di detayên kurdî de veşartî ne
“GÎR” navê kevnar ê kurdên gor/goran e. Dibe ku ev nav di rastiya xwe de wek “GOR” be, lê şaş hatibe xwendin. Her wiha dibetiya mezin ew e ku sumerî pêşiyên kurdên goran in. Jixwe devera ku goran lê ne, demeke ji deman cih û warê sumeriyan bû. Ji ber vê̂ sedemê di zaravê goranî û devokên wê (hewramî, kakeyî, bacalanî, kendulayî, bextiyarîi, lekî, feylî, kelhorî, mamesanî) de peyvên sumerî ji zarawên din ên kurdî zêdetir in. Hema hema şêweyê ̂ rêzimanî yê sumerî jî wek hev in.
Nezikbûna regezî ya sumeriyan mirov dikare bi riya ziman, ç̧and, genetikî û dî̂rokê destnîşan bike

Kitêba #Alihuseyinkerim
Li ser dîroka kurdan û sumeyan nivîsiye 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sümerler; Niburinin tahrip ettiği büyük patlamayı tarif etti.
Astronomi, matematik, evren, yıldızlar ve gezegenler hakkında kapsamlı bilgilere sahip oldukları bulunan tablet ve yazılı kaynaklardan gösteriliyor.
Misal 6000 yıl önceden güneşin merkez olduğunu ve dünyanın onun etrafında döndüğünü biliyorlardı ve kil tabletlerinde 4 milyar yıl önce dünya derin uzaydan gelen varlıklar tarafından işgal edildiği yazılı.
Gezgin Göksel beden diye nitelendirilen ve Nasa tarafından da göksel bedenin saate 65000 hızla hareket ettiğini söylüyor ..
Ne diyelim, bir bildikleri vardır....

 

Sümerler teleskop kullanmadan güneş sistemini nasıl çözdüler?
- Mezopotamya uygarlığının
dünyadaki ilk uygarlık şüphesiz Sümer.
MÖ 3000 en ilginç olanıydı
Babylonyada
medeniyet, tarımda, mimaride,
astroloji, matematik ve onlar
İçin bugüne kadar kullandığımız 60. sistem zaman, ilk çivi yazısı yazısı vb bulundu.
- Ama bu çalışma belgesinde ilginç olan şey, astronominin derin bilgisi, arkeoloji çok sayıda kil tablet buldu, bunlardan biri mühür silindirdi.
Bazı meslektaşlarım için gizemli tasarım Sümer dönemine M.Ö.3000 yıllarından ki bu,
Güneş sistemini temsil ediyor,
10 gezegen (9 gezegen + Ay),
Şimdilerde Berlin Müzesi'nde bulunmakta.
- Ama biliyoruz ki teleskop olmadan, çıplak gözle sadece 5 gezegen görmenin mümkün olduğunu
(Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn).
- Öyleyse Sümerleri diğerlerini nasıl görüp isim verdiler?
Oysa ki güneş sistemindeki gezegenler bulundukları yer çıplak gözle görünmez (Netuno keşfedildi
Hatta 1846'da Plüton 1930, Uranüs 1781) keşfedildi.
- Ayrıca Güneş'in merkezde olduğunu biliyorlardı.
Güneş sistemi, bu binlerce yıl demektir
Copernicus ve Gallelio'dan önce.
- Ayrıca silindir mühür fotoğrafında da gördüğünüz gibi 10 küçük topun boyutları farklı gezegenler olduğundan farklı boyutlardadır .. !!
- Berlin Müzesi'ndeki silindir mühür.
- Etrafında Sümer adının geçtiği gezegenler
Güneş.

(Bir araştırmacının çok yerinde ve iyi soruları)

 

 

How did the Sumerian know our
solar System without using telescope..???
- We know the Mesopotamia civilization was
the first civilization in the World, and the
Sumerian 3000 BC was the most interesting
one with the Babylonis, was a completed
civilization, in the agriculture, architecture,
astrology, mathematics and they invinted the
60th system that we used until today for the
time , the first cuneiform writing.
- But what interesting in this OP the deep knowledge of astronomy, the archeology they
found alot clays , one of these was cylinder
seal to Sumerian period 3000 BC with mysterious design , for some archeologists
it rappresent the solar system , 10 planets
(9 planets + the Moon) , the cylinder seal now
In the Museum of Berlin.
- But we know without the telescope, with nacked eyes it is possible seeing only 5 planets
(Mercury, Venus, Mars , Jupiter and Saturn).
-
- So how did they know the Sumerian the others
planets in the solar system where they are
invisible with eye only (Netuno was descoverd
In 1846, Pluto 1930, Uranus 1781) ??
- Also they knew the Sun was in the centre of
the Solar system, this means thousands years
before Copernicus and Gallelio.
- Also as you see in the photo of the cylinder seal the 10 small balls have different size as the planets they have different sizes..!!
- The cylinder seal in the Berlin's Museum.
- The planets with the Sumerian name around
The Sun.

(Good questions of a scholar)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lagaş'lı Prens Urukagima 2351 MÖ.-2340 MÖ

Sümer kent devletinin yöneticisi ve tarihin ilk reformisti.
Tapınak sosyalizmin kurucusu,
Yasaların ilk kurucusu denilebilir
Önem arzeden bir diğer yönü ise ilk sosyal reform,
ilk mülkiyet hakkı gibi; kendi zaman şartlarına göre büyük devrimler olan
buluşlara imza atmıştır.
Tarihte bilinen en eski yazılı kanunu hazırlatan kişidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sümerce aşk kelamı

 

 

 

 

 

 

 

Sümer Kralı Utuchengal'ın Guti'lere karşı başarısını anlatan tablet.

Sümer Hanedanlığı krallarından Utuchengal, Guti (Kürd) Krallığına karşı yapmış olduğu savaşı kazanarak Guti'lerin egemenliğine son verdi.

Guti kralı Tirigan bu savaşta yenildi.

Kaynak: Musée du Louvre, Paris

 

 

 

 

 

SÜMER'DE EROTİK

 

 

Mezopotamya'da yaşam BİNLERCE SENE ÖNCE NORMAL iken, VAHŞİ ÇÖL KANUNU ŞERİAT herşeyi berbat etti, hayatı alt-üst etti Mezopotamya'da - En doğal insani yönler TABU'LAŞTIRILDI,
hatta KRİMİNALLEŞTİRİLDİ. Bundan dolayıdır ki bugün BÜTÜN MÜSLÜMAN TOPLUMLAR SEKSO-MANYAK'LAŞLTIRILMITIR.
Yada iki-yüzlü, iki şahsiyetli BOZUK İNSANLAR TOPLULUĞU haline getirilmiştir.

 

İKİ SÜMER ŞARKISINDA EROTİK AŞKIN KUTSAL YÖNÜ
İlahi dinler olan (musevilik, hristiyanlık ve müslümanlık) farklı bir vizyona sahip olan sümer inancı, erotik aşkı kınamaktan uzak, tarzlarını düzenlemiş ve ona kutsal nitelikler bahşetmiştir.
Mezopotamya'da erotizm, toprağın bereketini ve dişilerin doğurganlığını sağlamayı yani insanlığın devamını amaçlıyordu.
Mevcut monografik çalışma, muhtemelen MÖ XXI yüzyılın ilk üçte birinde yazılmış iki ilahiyi ele alıyor. Görünüşe göre aşk ve erotizm ile ilgili duyguların ifade edildiği

Elam heykeli.
Bu iki metnin analizi ve anlaşılması, lirik türün medeniyetin şafağında nasıl ortaya çıktığını ve Mezopotamya diniyle yakın ilişkisini daha iyi anlamamızı sağlayacaktır. Öte yandan, bunlarda Sümer kültürünün insan yaşamında büyük önem taşıyan bir yönü olduğu görüşü gözlemlenebilir.
Erotik aşk ve din ile ilişkisini ele alan iki ilahiye dair monografi çok ilginç.
Bazı mezmurlarda okuduğumu sandığım sözler var:
Aşkın bal kadar tatlı vs. (aşkın birleşmenin tatlılığı hazzı)
İyi iş (insel birleşme için)
Aslan (ERKEĞİN PERFORMANSI İÇİN SÖYLENEN SÖYLEM)
Erotizm kutsallaştırma amaçlı aşkı ürettiler..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dilbilimci Nicholas Yakovlevich Marr “Kürdler, tarihin üvey evlatlarıdır.”

Marr, Kürdlerin Hint-Avrupa kökenli olduklarını savunurken Ön-İrani olmadıklarını açıkça savunan bilim insanlarından biri olmuştur. Bu tezler Sovyetler Birliği tarafından kabul görmüştür.

Marr'ın savunduğu görüşlerden biri, Kürdlerin yaşadıkları coğrafyada 'asil yerli' olduklarıdır. Bir çok kazı çalışması yürütmüştür.

Marr'ın Kürdlerle ilgili bilimsel tezleri henüz tamamıyla türkçe veya kürdçe'ye çevrilmemiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÖ 3000 yıl yani yaklaşık 5000 yıl önce yazılmış Yaradılış Tabletleri ...


Yaratılış Tabletleri olarak bilinen bu tabletler İki tanedir.
Biri Phiadelphia Üniversitesi Müzesi'nde diğeri ise
British Museum’dedir.
Şiir olarak yazılmış mısralar halindedir.
Tam metni aşağıdaki gibidir;

Şiire göre Su Tanrısı Enki, Sümerlerin Bilgelik Tanrısı olduğundan diğer Tanrılara yardım edecekken uyumaktadır.

Annesi ona şöyle seslenir:

“Ey oğul, kalk yatağından, ….dan bilgeliğini göster,
Tanrılara hizmetkarlar biçimle, onların …. onlar üretsin.”
Enki konu üstünde düşünür, “iyi ve soylu şekilleyici”lerin başına geçer ve annesi Nammu’ya şöyle der:
Ey ana, sözünü ettiğin yaratık var edildi,
Onun üstüne tanrıların …. yerleştir,
Deniz dibinin yüzeyindeki kilden yüreğini yoğur,
İyi ve soylu şekilleyiciler kili berkitecekler,
Sen, sen onun uzuvlarını ortaya çıkar,
Ninmah (toprak-ana tanrıça) senin üstünde çalışacak,
(doğum tanrıçaları) sen biçimlerken yanında olacaklar,
Ey ana, (yeni doğanın) yazgısını belirle,
Ninmah onun üstüne tanrıların …. yerleştirecek,
İnsan olarak …..

Şiir Enki’nin, insan yaratılışı onuruna tanrılara verdiği ziyafeti anlatır.
Ziyafette tanrılar çok şarap içer ve sarhoş olurlar.
Ninmah deniz dibinden biraz kil alır ve altı değişik birey şekillendirir.
Tablette son iki bireyin durumları okunabilmekte bunlardan biri kısır kadın, diğeri ise cinsiyetsiz tiptir.
Dizeler şöyle:

…. (Ninmah) doğurganlığı olmayan bir kadın yaptı,
Doğurganlığı olmayan bir kadını gören Enki,
Onun yazgısını belirledi, “kadın evi”nde kalmasını yazgıladı.
(Ninmah) erkeklik organından yoksun, kadınlık organından yoksun bir varlık yaptı.
Erkeklik organından yoksun, kadınlık organından yoksun bu varlığı gören Enki,
Onun yazgısını kralın önünde durmak olarak belirledi.

Ninmah’ın bu altı insan tipini yaratması üzerine, Enki kendi başına bir şeyler yapmaya karar verir. Fakat ortaya çıkan sonuç başarısızdır. Dizeler şöyle:

Senin elinde şekillenenin yazgısını belirledim,
Ona yiyecek ekmek verdim.
Sen de benim elimde şekillenenin yazgısını belirle,
Sen de ona yiyecek ekmek ver.

Yukarıdaki yaratılış şiirine ek olarak yaratılış amacının ayrıntılı bir betimlemesi “Sığır ve Tahıl” mitinin giriş kısmında bulunur. Bu giriş dizeleri ise şöyledir:

Gök ile yer dağından sonra,
An (gök tanrısı) Anunnaki’lerin (ardılları) doğumuna neden oldu,
Aşnan (tahıl tanrısı) adı henüz doğmadığından, henüz biçimlenmediğinden,
Uttu (bitki tanrıçası) henüz biçimlenmediğinden,
Uttu için hiçbir kutsal alan kurulmadığından,
Hiç koyun yoktu, hiç kuzu inmemişti,
Hiç keçi yoktu, hiç oğlak inmemişti,
Koyun iki kuzusunu yavrulamıyordu,
Keçi üç oğlağını yavrulamıyordu.

Çünkü bilge Aşnan’ın ve Lahar’ın (sığır tanrısı) adını,
Annunakiler, büyük tanrılar, bilmiyordu,
Otuz günlük …. tohumu henüz yoktu,
Kırk günlük …. tohumu henüz yoktu,
Küçük tohumlar, dağ tohumu, saf canlı yaratıkların tohumu henüz yoktu.
Uttu henüz doğmadığından, (bitkilerin?) tazı henüz yetişmediğinden,
…. efendi henüz doğmadığından,
Ova tanrısı Sumugan henüz ortaya çıkmadığından,
İnsanoğlunun ilk yaratıldığı zaman gibi,
Onlar (Annunakiler) ekmek yemeyi bilmiyorlardı,
Giysi giymeyi bilmiyorlardı,
Koyunlar gibi ağızlarıyla ot yiyorlardı,
Arklardan su içiyorlardı.

O günlerde, tanrıların yaratma odasında,
Dulkug evlerinde, Lahar ve Asnan biçimlendi,
Lahar ve Asnan’ın ürünlerini,
Dulkug’un Annunakileri yiyor, ama doymuyorlardı;
Has ağıllarındaki iyi şeylerin hatırına.

Tabletteki kırık yerler noktalı olarak bırakılmıştır.Tablettin Kırık olduğu yerler okunamadığı için boş bırakılmıştır.

Sümerlerin yaratılış hakkında anlattıkları bu şekilde. Her ne kadar çivi yazılı tabletler kırık olsa da okunabilen kısımlar bize büyük bilgiler vermekte.
Daha Geç Döneme ait olan Babil’lilere ait olan Atrahasis Destanı vardır.
İlk İnsanın Yaratılışını anlatır.Yaratılışla ilgili bölümde anlatılanlar bu mısralardır.

Enki ağzını açtı
Ve yüce tanrılara dedi ki:
Ayın yedisinde ve on beşinde
Temizlenmek için yıkanmayı başlatıyorum ….
Bir tanrı kurban edilsin!
Böylece tanrılar onda yıkanıp arınacak,
Onun eti ve kanıyla
Nintu kili karıştıracak,
Böylece tanrı insan karışacak,
Birlikte yoğrulacak,
Geri kalan zamanda büyük davulu duyacağız!
O tanrının etinde bir ruh vardır,
Onun işaretleri yaşayanlarda çıkacaktı,
Böylece bu ruhun varlığı unutulmayacaktır.
Mısralar Sumer Mitoloji Kitabından Alıntıdır

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuh ' un gemisi ve Ziusudra destanı:
Sümer Sel efsanesi

"Tanrılar bir şekilde insanı yok etmeye karar verdi ama su tanrısı Enki insanlığı kurtarmak için ısrar etti. O, dindar, Ella'dan korkan ve mütevazi bir kral olan Ziusudra'a tanrıların korkunç kararı hakkında bilgi verdi ve ona çok büyük bir tekne inşa ederek kendini kurtarmak için..'' story-of-noah-2/

Nuh 'un gemisi ve destansı, Sel Efsanesi' nin çivi yazısı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÜRDLER - MEDENİYETİN EN ESKİ KAVMİ

Medeniyet medeniyet olalı, Kürdistan topraklarından başka bir yerde yaşamamış olan kürdlerin tarihinin 'olmaması' mümkün müdür?

Kürdler yeryüzüne gökten zembille indirilmediler. Ülkemizi elimizden alan barbar fetihçi-müslüman araplar, türkler ve acemler (farslar), işgalci oldukları gibi aynı zamanda büyük bir talancı ve HIRSIZDIRLAR. Tarimizi bile çaldılar.

Örneğin Dr İsmail Beşikçi'nin dediği gibi, Kürdistan'da arkeolojik kazılar neticesinde ortaya çıkan tarihi eserleri, binlerce yıdlır Kürdistan'da yaşayan kürdlere ait olan bu tarihi eserleri bile, kürdlere değil ama, ya asurlara, ya ermenilere, ya araplara, ya acemlere (farslara) ve hatta bölgeye daha dün gelmiş türklere bile ilişkilendirirler.

Buna ahlaksızlık ve hırsızlık ve hatta medeniyet düşmanlığı denir. Çünkü kürdler ve kürdlerin üzerinde yaşadığı ülkeleri Tarihi Kürdistan, medeniyete en büyük hizmetleri vermiş bir ülke ve halktır.

 

 

 

 

DIROKA KURDISTANÊ

WELATÊ PÊŞEMÎNAN - İLKLERİN YURDU

 

GUTI

CORDUENE

HATI-HITIT


MITANÎ

MED

PARTIA

HURÎ

KASSİT

SUBARTU

ÎLAM - (Elam)

URARTU

BABÎL

MEZOPOTAMÎA

 

 Foundation For Kurdish Library & Museum