KASITTES
KARDUNIASH
18th Century BC

Home †|††DestpÍk††|††Ana Sayfa

Sumerians, an agrarian civilization: 'It was the Kassits who taught us the agreculture'.


Tarihteki ilk askeri aristokratlar KASSİTLER

Tarihi kaynaklar bizi, Hindistan medeniyetinin modern Kürd’lerin ataları Kasidler/Kuşlar tarafından kurulduğunu ve SansKrid dilinin onların dili olduğuna götürmektedir.
Bu dile ismini veren Krid (Kürd), Kird formu ile Kürtçe’nin Zazaca lehçesinde halen muhafaza edilmektedir.


Kassitler, MÖ 18. yüzyıl başlarında Zagrosların doğu yakasındaki Hemedan-Kirmanşah yöresinde yaşamaktaydı bilinen ilk hükümdarının ismi GANDAŞ'tır..
Eski Babil Devleti döneminde önceleri atlarını satmak, asker ve işçi olarak çalışmak için Mezopotamya’nın Babil Bölgesi’ne geldiler.
Babil’e egemen olan ilk Kassit kralının, listelerde 10. sırada adı geçen II.Agum olduğu anlaşılmaktadır .Agum Hitit kralı I.Murşili tarafından Anadolu’ya taşınan tanrı Marduk’un yontusunu 24 yıl sonra geri getirtmiş ve bir Babilli gibi onun koruması ve kollaması altına girmekle övünmüştür. Ayrıca II. Agum kendisinin Kassit tanrısı Sukamuna‘nın tohumundan oluştuğunu ve bu olayın da Mezopotamya’nın büyük tanrılarının Anun, Enlil, Ea, Marduk ve Şamaş’ın isteği ile meydana geldiğini söylüyordu.
Mısır’da ele geçen el-Amarna mektupları ,15 yy. sonlarında hüküm süren Kassit kralı Karaindaş ve sonrasında Babil ile Mısır arasında diplomatik ve ticari ilişkilerin geliştiğini gösteren önemli kanıtlarındandır.

Kassit kralları kutsal alanların restorasyonunun yanı sıra birçok edebi metnin toplanmasına kopya edilmesine ve bu metinlerin Ur, Uruk, Nippur, Babil ve Sippar gibi kentler de bulunan tapınak kütüphanelerinde korunmasına da ön ayak olmuşlardır. Kendi siyasal yapılarından söz etmeselerdi bütün yazıtlar, Kassit’lerin de geleneksel okul anlayışını sürdürdüğünü, Kassit kökenlilerin de okullara giderek yazıcı olduklarını gösterir.
Yeni Assur döneminde bile bazı yazıcı aileleri, Kassit kökenleriyle övünmekteydiler.
Kassit dili şimdi konuşulan Kürdçe'nin Hewraman dili ile aynıdır ...

 

 

 

Dager û sembola kurdan, ala kurdan

 

 

 

 

 

 

 

Babil li serdema Kasîdan

Kassitler,
Zamua (ya da Mazamua ) antik Ariyan'da (Kürdistan'da) kurulmuş bir krallık. Diyala Nehri'nden Urmiye Gölü'ne kadar uzanan bölgede Güney Kürdistan Süleymaniye ili içerisinde Şehrizor ovası merkezli bir antik çağ krallık idi. Ameka ve Arashtua adında iki güney krallığıina sahipti.
Zamua'yı oluştanların Guti halkı olduğu düşünülür.
Kassitler, MÖ 18. yüzyıl başlarında Zagrosların doğu yakasındaki Hemedan-Kirmanşah yöresinde yaşadığı ve sonra batıya doğru göç ettikleri Habur ile Fırat'ın birleştiği yerde Mari ve Terqa kentlerini kapsayan Khana (Xana) adlı bir krallık kurmuşlar.

Kassitler çok tanrılı bir dine mensupturlar ve 30 kadar tanrıları vardır.
En büyük tanrıları elbette Marduk'tur.
Marduk kendi coğraflarından getirdikleri tanrımıydı yoksa geldikleri coğrafyanın tanrısımıydı net değil,
MARDUK şüpehsiz Mesopotamya arenasının hep baş tanrısı olmuştur ve bu tanrı diğer kültür ve medeniyetlere sirayet etmiştir.
Babil kayıtlarına göre Kassitler Zamua bölgesinden Babil'e gelmişlerdi.
Askeri bir aristokrasiye sahiplerdi, iyi bir askeri güç ve işeyişine sahiplerdi,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kashi art: Kuduro

Animals and deities playing musical instruments
“Unfinished” Kudurru, Kassite period


(Middle Babylonian Period), attributed to the reign of Melishipak, 1186–1172 B.C., found in Susa, where it had been taken as war booty in the 12th century B.C. (Louvre)

Kashi sanatı: Kuduro
Kodoro: Orta Babil döneminde (Cardonia Krallığı) Kassitler ile ünlü olan toprakların sahiplenildiğini kanıtlayan taş heykellerdir.
Kuduro'nun üst kısmında Mezopotamya tanrıları sembolik biçimde gösterilmiştir.
İkinci bölümde: Tanrılar müzik aletlerini çalarak sürüyü sunağa götürürken gösterilir.
Bu eksik kodoro'nun tarihi, Kashi kralı Mele Shepak'ın M.Ö. 1186-1172 dönemine kadar uzanıyor ve Ecemistan'ın Sousse şehrinde bulundu.
(Louvre müzesi)


The Kodoro: They are stone sculptures proving the appropriation of lands, which were most famous for the Kassites in the Middle Babylonian period (the Kingdom of Cardonia)
In the upper part of the kuduro, the Mesopotamian gods are shown in symbolic form
In the second section: The gods are shown playing the musical instruments and leading the flock to the altar
The history of this incomplete kodoro dates back to the reign of the Kashi king Mele Shepak 1186-1172 BC and was found in Sousse, Îlam (Partia)
(The Louvre Museum)


MÖ 1186-1172 orta Babylon döneminde Mezopomya'nın yöneticileri KASSİT'LER

O döneme ait ve kassit medeniyetine has kültürel bir öge olan kudduru'lar üzerine işlenmiş bir tören sahnesi .
Törende önlerinde kurban edilecek hayvanlar olan, sırtkarında sadaklar ve ellerinde bağlamalar taşıyan kişiler.
Kuvvetle muhtemel dini tören tanrılara adak
Ancak bu saz çalanlar sadece adak taşıyanlar mı görevliler mi yoksa rahipler mi?
Diğer önemli ayrıntı ise bağlama benzeri müzik aletinin çalınması, bu aletin kassitler döneminde Mezopotamya döneminde görülmeye başlanması onlar tarafından getirildiğini desteklemektedir.
Ok sadakları ise savaşçı ve asker olan toplumun statü göstergesi olarak görünmektedir.
İnsan betiminde en önemli ve dikkat çekici diğer ayrıntı ise başlarındaki başlık ve saç stilleri, bu saç stilli 20 yy başına kadar ezidi kürd toplumunun müzik yapan erkeklerinde görülür. Kassit halkının zagros dağlarından geldiği önerilir.

I. Sotter'in, Kassitlere ait ezida tapınaklarını imar etmesi
Ve sonradan yok etmesini konu alıyor.
Bu esas alındığunda ise ezidiliğin sonradan oluşmuş bir dinden çok öte kadim bir din olduğu tezini desteklemektedir.
1. Resimde görüleceği üzere hem erkek figürunun giyim tarzı hem arkada görünen tapınak mimarisi bugünkü ezidilerin giyim tarzı ile kutsal Laleş'in minarisini bire bir temsil etmektedir.
Bu konuyu destekleyen arkeokojik veriler ise l. Soter tarafından yapılmış silndirdir.
Kimdir bu, Antiochus I Soter?
İskender'in önde gelen generali olan
babası Seleucus'tan miras alan bir Seleukos kralı..
MÖ 281'den 261'e kadar hüküm ayak bir Mezopotamya kralıydı. Antiochus yarı med annesi Apama, babasına İskender tarafından verilen bir prensesdi.
En büyük oğlunu isyan nedeniyle idam etti. MÖ 278'de Anadolu'da Galyalıları mağlup ettiği için Soter (kurtarıcı) olarak adlandırıldı. Bir veliaht olarak,
yıkık Babil tapınağı Esagila'yı inşa etme kararı verdi. Oraya giderken tökezledi ve enkazın üzerine düştü ve kısa sürede aşırı tepki verdi askerlerine kalıntıları yok etmelerini emretti ve nefret duydu.
İlk Fotoğraf, Akkadca yazılmış Antiochus'un Silindiri'ye aittir: "Babil krallarının büyük kralı Antiochus, Esagila ve Ezida tanrılarının restoratörü."

 

 

 

 

Zagros Dağlarında yaşayan ve kurdukları aşiret konfederasyonu ile bilinen Kassitler, M.Ö 1600'lerde Babîl Krallığını yenip, kendi hükümdarlıklarını ilan etmişlerdir.

Hükümdarlıklarının geçtiği bölge olan Babîl de, o süre boyunca KARDUNIAŞ toprakları olarak adlandırılmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kassit dönemine ait tohum ekme makinası gösteren mühür.

Kürdler tarım ve hayvancılıkta en iyi millet olarak bilinir. Kürdler diğer milletlere tarımı öğretmiştir.

Hükümdarlıklarının geçtiği bölge olan Babîl de, o süre boyunca Karduniaş toprakları olarak adlandırılmıştır.

 

"Kürdler, Buğday bitkisini keşfederek bu bitkiyi dönüştürüp insanlığın ana besini haline getirdiler. Bu buluşları insanlık tarihine büyük hizmet etti.
Kürdler komşu haklarını tanıyan ilk millettir. Eski tabletlerde bu açıkça görülür."

Ünlü Tarihçi İ. Dyakonov (1915-1999)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajarê kevnare yê Kurdistana mêjûyî

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kassit Kralı Meli-Şipak, kızı Hunnubat'a toprak bağışlıyor. (Stel)

Zagros Dağlarında yaşayan ve kurdukları aşiret konfederasyonu ile bilinen Kassitler, M.Ö 1600'larda Babîl Krallığını yenip, kendi hükümdarlıklarını ilan etmişlerdir.

Karduniaş topraklarının ismidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bugün asurluların kullandığı güneşli bayrakta dahil olmak üzere asurların kullandığı HERŞEY asurlulardan önce olan kasitlerin ve sümerlerindir. Assurlular onların bütün medeniyetini kullanmış.
Asurlularda medeniyet kuruculuğu yok, çünkü asurlular sami ırkından olan köleci, işgalci, yayılmacı ve hegemonist bedevilerdir. Babil ve Urartu medeniyetlerini
işgal edip bu halkları köleleştirip barbarca sömürdüler. Asurluları ilk keşfeden Sir Henry Layard asurluları doğru tanımlama yerine onları popülerleştirdi, asurluların temeline inmedi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kürdlerin yakın çağdan ta 18. yüzyıla kadarki tipik silahları mızrak idi çünkü demir ilk defa tarihi Kürdistan topraklarında hatiler tarafından bulundu ve işlendi.

 

 

 

 

 

 

 

Luristan'daki Antik Anıtlar

 

 

Kassitler'in dini hayatı ve ahireti

 

 


Rus tarihçi Dyakunov Kassitlerin dini hayatı hakkında şunları yazdı:

Kassistlerin birçok tanrısı vardı ve tanrılardan biri Kassitlerin ana tanrısı Kashu idi ve başka bir tanrı Kuzey idi ve ona Tanrı Cebelen deniyordu. Krallar, diğer tanrılara gelince, Harbeh, Shekhu, Sakh ve güneş tanrısı veya Shuryash'tan oluşuyordu.

Lorestan'daki antik anıtlarda Kassitlerin dini inançları açıkça görülmektedir ve tek bir güce ve tek bir ilahi otoriteye inanmışlardır ve sanatlarında dinleri hakkında bazı şeyler göstermişlerdir. Bunu düşünürler ve zaruretleri gömerler. Ahirette bu ihtiyaçlara ihtiyaç duyacaklarına inandıkları için ölülerle birliktedir.

Atı, arabaları ve hizmetçileri gömmek bu eğilimi açıkça göstermektedir. Baş tanrılarla ilgili insan ve yaratık şeklinde çizilmiş bazı yazıtlarda Soruş heykeli birkaç başlı, adalet için bir rehberdi ve bu heykelin yapısı birçok yaratık şeklindedir.Ve yazıtlı Russo heykeli, Kıyamet Günü'nde olacakları hatırlatıyor ve yapıyorlardı. Tapınaklara ve tanrılara adak adakları ve Lorestan dağlarındaki tapınakta (Şark Barajı) bulunan bu malzemeler bize bu bölgenin yerleşimcilerinin başka geniş alanlarda yaşadığını ve ahlakın ne kadar doğru olduğunu göstermektedir. Kararnameler, doktrin gibi aynıdır ve yukarıda belirtilen tapınak, Lurestan sakinlerinin tapınaklarından biridir.

 

 

Güneş, ay ve yıldızlar Kassitlerin tanrılarıdır, ancak yılan onlar için kutsaldır, çünkü yılan Nuh'un gemisindeki deliği kapatmış ve insanları boğulmaktan kurtarmıştır. Kassitler (Kürtlerin ataları): Luristan bölgesinden Zagros Dağları'ndan gelen bir halk- Not: Yilan ezidi kürd inancında kutsaldır.

 

The Yezidi Kurds have preserved the religious beliefs of the Kassite Kurds since 1800 BC (3800 years)

The sun, the moon and the stars are the gods of the Kassites, but the snake is holy to them because it closed the hole in Noah's ship and saved people from drowning. The Kassites (the ancestors of the Kurds) are a people who came from the Zagros Mountains from the Luristan region. Note: The snake is still sacred in the Yezidi Kurdish faith.

Jesidi -kurderna har bevarat de kassitiska kurdernas religiösa tro sedan 1800 f.Kr.

Solen, månen och stjärnorna är Kassiternas gudar, men ormen den är helig hos dem eftersom ormen täpte till hålet i Noaks skeppet och stängde hålet och räddade människor från att drunkna. Kassiterna (kurdernas förfäder) är: ett folk som kom från Zagrosbergen från Luristan regionen. Obs: Ormen är fortfarande helig i den kurdiska jezidiska tron.
___________

Ezidi Kürtler, MÖ 1800'den beri Kassit Kürtlerinin dini inançlarını korumuştur.

Güneş, ay ve yıldızlar Kassitlerin tanrılarıdır, ancak yılan onlar için kutsaldır, çünkü yılan Nuh'un gemisindeki deliği kapatmış ve insanları boğulmaktan kurtarmıştır. Kassitler (Kürtlerin ataları): Luristan bölgesinden Zagros Dağları'ndan gelen bir halk- Not: Yılan ezidi kürd inancında hala kutsaldır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kürd Kassit Kralı Kurigalzu II. M.Ö 1332–1308 ait silindir.

Kardinaruş ülkesinin güçlü ve adil krallarından olan Kurigalzu, asurların saldırılarına karşı ülkesini korumuştur.
Dicle kıyısında asurlularla yapmış olduğu büyük bir savaşı kazanmıştır.

 

 

 

 

 

GÛTÎ

URARTU

SOMER-SUMER

ŞEDDADÎ


MERWANÎ

BABIL

 

 

DÎROKA KURDA

 

 


Foundation For Kurdish Library & Museum