THE RELIGIONS OF THE KURDS

Kakei (Yezidism -Yarsanism), Manism, Zarostranism, Judaism, Christianity and finaly: "Islam !!!"

Home  |  Destpêk  |  Ana Sayfa

 

 

THE KURDISH PEOPLE AND THE COUNTRY OF KURDISTAN - A MULTI RELIGIOUS AND CIVILIZED COUNTRY & PEOPLEPriests from all the religions beliefes gathered to celebrate the Muslim feast Ramadan. This picture is impossible to have in another Middle East country beside Kurdistan & Israel.

Note even that all other modern religions now have a mutual tolerance and understanding apart from Islam. The highest representatives of all religions have gathered here to celebrate a Muslim feast. The same fine gesture and the same understanding and tolerance can never be shown by Islamic scholars against other religious beliefs. Turk-Arabian Islam is intolerant, hegemonist and racist.

Kurdistan is a multi-religios society. There are Yezidi-Yarsan, Jewish, Christian, Zaroastrian (Alawit) and Sunni and Shii Muslim Kurds.

In almost all Muslim Turk-Arab countries they force Islamic faith on non-muslim individuals and communities. The freedom of faith you find in Kurdistan
there is at no where in the backwardly İslamist Turk-Arab & Persian countries like Turkey, Iran, Irak and Syria in the Middle East.

 

 

 Kurdistan cihderk û wargeha HEMÛ olan e û Mêrdîn jî ciyê piştrastirina vê gotinê ye.
Êzdatî, Cihûtî, Xiristiyanî û Misilmantî her tenê li Kurdistanê dikarin li tenişta hev bin.

I Mellanöstern kan endast i Kurdistan de olika religionerna samexistera i fred och harmoni med varandra.
Detta är möjligt i och med Kurdistan har alltid varit ett multi-religiöst land, sedan urminnestider..

Här på en historisk byggnad i staden Merdin ser vi symboler för jesidism, judendom, kristendom och islam..

 

 

 

 Mitra Lion

 

 

 POLİ İNANÇLI ÜLKE KÜRDİSTAN

Değerli bir dostumun ifade ettiği gibi: MULTİ PARÇALI, MULTİ İNANÇLI ve MULTİ LEHÇELİ bir ÜLKE-HALK ve DİLİN ulusu olan; Kürdistan devleti kuruyoruz.

1. Kuzey Kürdistan
2. Güney Kürdistan
3. Doğu Kürdisran
4. Batı Kürdistan
5. Kuzey-Doğu (veya Trans-Kafkasya) Kürdistan

1. Müslümanlık
2. Yahudilik
3. Hristiyanlık
4. Ezidilik
5. Yarsanilik/kakeilik, Ehli Hak(Alevilik),

1. KURMANCİ-Badini
2. SORANİ-Silemani
3. DIMILİ-Zaza
4. LORİ-Bahtiyari
5. GORANİ-Hewrami

5 parça - 5 inanç - 5 lehçe.
Yani bir bakıma 15 FARK.!!

Bünyemizdeki bu farklılıklarımızın bazıları ÇOK BÜYÜK, ÇOK ESKİ VE GÜÇLÜ BİR ÜLKE ve ULUS GERÇEKLİĞİNE SAHİP OLDUĞUMUZ İÇİNDİR.

Zaten bu büyük vücudu kolay-kolay koruyamadığımız için her taraftan saldırılmış ve bu şekilde parçalanmıştır ülkemiz.

Düşünün bir; Ortadoğu'nun en büyük ve aynı zamanda da dünyanın hatırı sayılır büyük ulus ve üllkesidir Kürdistan.

Zaten insanlığın üzerinde yeşerdiği-serpildiği, uygarlaştığı; dünyanın en eski yerleşim birimi, EN ESKİ ÜLKESİDİR.

Sonra biz kürdler bu kadar çok fazla bölünmüşken herzaman birliğimizi pekiştirmeye çalışalım. Kurtuluş ve özgürlük için birlikten başka bir yol YOKTUR. İnsanlığımız birliğimizden geçer. Birlik geröekleştiremezsek, herkesin sırtına bindiği yük hayvanından başka bir farkımız olmayacaktır!


***Dinlerin anavatanı Kürdistan elbette ki ÇOK-İNANÇLI bir ülke ve toplumdur. Kürdistan'daki bütün dinler birbirine karşılıklı hürmet temelinde ve BARIŞ İÇİNDE BİRARADA , yanyana yaşarken, islamcı-müslümanlık ise bu ünik evrensel örnekteki kültüre karşı çıkarak HERKESİ MÜSLÜMANLAŞTIRMAK İÇİN ÇALIŞMASINDAN (cihad) dolayı, dinler arasındaki ahengi ne yazık ki bozmaktadır.

Kürdcedeki OL* sözcügü, medenileşmenin şafağındaki en ilk ve en eski evredeki döneme aittir. Ama DİN sözcügü de kürdçe'dir ve çok daha eski bir kelimedir OL kelimesine nazaran. DİN kelimesi adama gülünç gelebilir ama aynı bugünkü birinci derecede kullanılan lugat anlamındaki gibi; 'deli' anlamındadır, yani dine girmek delilik demektir.
Bu açıklamaya da bir açıklama gerekiyor ve bu açıklamanın acıklaması da; tanınan bütün büyük DİN İDEOLOJİLERİNİN temellerinin ilk defa tarihi Kürdistan coğrafyasında atılmış olduğu gerçegine tekabül etmektedir.

Kürdler tam beş ayrı dine mensub olarak din ideolojisi konuaında tam beş (5) parçaya bölünmüşler. Ezdilik (alevilik, yarsanilik, kakeilik), hıristtiyanlık, yahudilik, zerdüştlük, müslümanlık.

Beş kadar ayrı dini ve önlarca mezhebin olduğu çok inançlı bir toplum olma konusu, bütün dünyada sadece Kürdistan'a özgü bir durumdur.
Bir dinin içinde bile birden çok mezhep oluşmuştur. Örneğin Mardin'in Midyat/Kıllıt ('Dereiçi' Köyü hıristiyanlık dininin üç mezhebinin herbirinin ayrı ayrı kilisesinin olduğu köydür. Mardin’in Savur İlçesi’ne bağlı Dereiçi (Kıllıt) Köyü'nde hem Protestan hem Katolik hem de Ortodoks mezheplerine ait kiliselerin bulunuyor ve eski bir hıristiyan kürd köyüdür.

____________
*) EL-LA dir sümerce'de bir tanrı adı

 

 

 

 

 

 

 

A stone inscription that describes the ancient Kurdish religious belief Alawism

 

Alawism has nothing to do with Islam by Dr Ismail Besikci


NOTES ON THE HISTORY OF KURDISH FAITH by Kenan Fani Dogan

 

Alevizm - İslam'dan çok eski bir din

 


KÜRDLERİ DİNCİLİK PARÇALIYOR


Büyük nüfuslu KÜRDLERİ parçalayan en büyük etmen: dindir. Din Büyük Hindistan’ı da parçaladı. Örneğin Hindistan’ın Bengal eyaleti’nde yaşayan hintliler müslüman oldukları için, Hindistan’dan ayrılıp (1970) Bengladeş adında yeni bir ulus yarattılar.

Kürdlerinse tam 5 (beş) ayrı inancı (dini) vardır ve müslümanlık kürdlerin diğer dinlerine büyük bir ırkçılık ve şövenlikle saldırıyor, kendinden başka diğer dinlere HİÇBİR saygı ve riayet göstermiyor.

Kürdlerin dinleri sırasıyla şunlardır:
—- Ezidilik (yezidilik dini ve mezhepleri alevilik, yarsanilik, kakeilik)
—- Zerdüştlük (din)
—- Yahudilik (din)
—- Hristiyanlık (Kürdistan’da müslümanlıktan sonra en çok kürde saldıran ve en çok şöven olan bir din)
—- Müslümancılık (Çok müsamahasız ve çok şövenist bir siyasi ideoloji)

Bütün bu derin ideolojik ayrılıkların üstüne üstlük birde Kürdistan'ın dev bir coğrafya olmasından ve kürd nüfusunun büyük bir nüfus olmasından dolay tarihte meydana gelmiş izolasyon yüzünden kürd dilinde mevcut 4 ana lehçe ve 20'yı aşkın mahhalli şive'nin olması, kürdleri toplayacak merkezi bir kürd ulus devletinin yokluğu, kürdlerin parçalanmışlığını daha da artırıp derinleştiriyor ne yazıkki

 

 

 

 

 

 

HAPPY HANNUKA 2021 !

 

Only in Kurdistan and in Israel can people in the Middle East practice their religion freely. In Islamist Turkey, for example,
Jews and Christians may suffer from bad faith.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sun worship is the oldest Kurdish religious belief. In Kurdistan, the ancient Kurdish civilizations have built many huge sun temples which today have been transformed into the mosque.
Although this ancient Kurdish faith was before the Judaism and Christianity, neither the Judaism nor the Christianity has seized any sun temple and turned it
into a sinagog or church except for the Turk-Arab nationalist Muslims who transformed all sun tempels in Kurdistan into mosques.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.İ Kolesnikov: Kürdistan’da Kürtlere ait kiliseler de var.

Konferansa St. Petersburg Doğu Bilimler Akademisinden katılan A.İ Kolesnikov Asurî ve Ermeni kaynaklarından dayanarak yaptığı sunumda; "Kürtlerin 5-7 yy'da Hristiyanlığın yayılma etkisine girerek önemli bir kısmının Hristiyanlığı kabul ettiğini" iddia etti. Kolesnikov sunumda; "Kürdistan’daki tüm kiliselerin Ermeni ait olmadığı Kürtlerin kendi kiliseleri olduğuna" dikkat çekti.

Erivan Devlet Üniversitesinden konferansa katılan A.S.Petrosyan ise; "Kürtlerin bu yüzyılda ulusal örgütlenmede gösterdiği gelişmelerin şaşırtıcı düzeyde olduğunu" belirtti. Kürt milliyetçiği üzerine araştırmalar yapan K.V.Kiril ise "Kürt sorunu inceliği ve keskinliği açısından Ortadoğu bölgesinin diğer sorunlarının önüne geçtiğine dikkat çekti. Kiril, ‘’Kürtler çok güçlü şekilde örgütleniyorlar" dedi.

 

 

 

 

 

 

 

Islamist Turks are not better than The Talibans

The beautiful tower of Saint Gregoros in Amida (destroyed by Turkish State during the Armenian massacre era, 1916).
The Kurdish Municipality restaorated it 2010 but 99 years later 2016 the Islamist Turkish Army & Police destroyed it again.
Klick here to see it ruins Before & After The Kurdish Restaoration 2010 ..

 

KÜRDİSTAN'DA TOPLUMSAL DİNİ AYRIŞMA

Sonuçları ta bu güne kadar devam eden ve 12. yüzyıl ile başlayan büyük bir toplumsal-dini ayrışma yaşandı Kürdistan'da ve yerli Kürdistan halkının türklerle müşterek dini olan islam ideolojisi nedeniyle, Kürdistan nüfusundan bir kesim halk, artuklular adı altrında türkleşmeye-araplaşmaya başladı. Tıpkı aslı kürd olan ama türklerle beraber KALARAK, sonradan turk-man (türk kalan) adını alan türkmenler gibi..

Türkler'le beraber Kürdistan' a gelen türkman/türkmen adında bir türk boyu asla olmadığı gibi, türklerin Kürdistan'a gelmelerinden önce Kürdistan'da türkman-türkmen adında da bir topluluk ve kavim de yoktur. Yukarıda açıklandığı gibi türklerle beraber kalmalarından dolayı bu türkmen denilen gurupçuk sonradan oluştu. Zaten nüfuslarının da herzaman çok az oluşu, azınlık olmaları da, bu durumun çok bariz bir göstergesidir. Türkmen adının bundan başka bir anlam ve açıklaması olmadığı gibi, artuklular'ın da yerli Kürdistan halkının (kürdlerin ve Kürdistan'daki arap azınlığın) müşterek din münasebetiyle kendini kürd halkından koparmaları neticesinde oluşmuş özü kürd ama dini müslüman olan bir guruptur.

Din ayrılığı münasebetiyle, sadece artuklular değil, bir hıristiyan kürd ermeni ve hıristiyan kürd süryaniler gurubu da oluştu. Müslümanlığı kabul etmeyen hıristiyan olarak kalmayı yeğleyen bir kesim hıristiyan kürdler, ermeni ve süryani kiliselerine biat ederek, çok güzel bir kürdçe konuştukları halde, dini literatürleri kürdçe olduğu halde, kendilerine kürdüz demiyorlar, ama ermeni ve süryani'yiz diyorlar.

Artuklular da, doğal olarak yerel asli kavimlere göre, türk-man'lar gibi çok küçük nüfuslu bir azınlık idi. Artuklular, tıpkı türk-man'lar gibi müslümanlaşmış-araplaşmış-türkleşmiş kürdlerdir.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Newly Found (1995-2003) THE FIRST TEMPLE IN THE WORLD - Kharabreshk ("göbekli tepe") in Kurdistan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bu bakımdan imam ve papazın Kürdistan'da beraber pinpong oynamaları çok manidardır.. Mêrdîn

"Özgür bir gelecek istiyorsanız bağlarınızdan kurtulun. Kürdistan geniş, hepinize yer var. Kaldıki cellatlarınızın eteği o kadar geniş ve münbit değil. Gölgede yeşeremezsiniz". Kenan Fani Doğan

 

KÜRDİSTAN 5 AYRI DİNİ İNANCA EV SAHİPLİĞİ EDİYOR


5 ayrı din ve inanç kültürü sahibi olan kürdler hep barış içinde bir arada yaşayabilmiştir. Mülti inançlı kürd halkının din ve inanç konusunda TOLERANS ve ANLAYIŞI SINIRSIZDIR taaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ki islam Kürdistan'ı işgal edene kadar. HİÇBİR başka din ve inanca tolerans ve anlayışı olmayan FETİHÇİ islam'dan sonra bile kürdler, değişik din ve inançlara karşı tolerans ve anlayışını elden vermemişlerdir. Ezidi kürdler, yahudi kürdler zaten kürdtürler ama kürd halkı, kürd olmayan değişik din ve inançtan olan ermeniler ve süryaniler gibi azınlıkların haklarını korumaya devam etmişlerdir ta ki Türkiye denen işgalci ırk devleti kürdlerin ve Kürdistan'daki azınlıkların DİNİ FARKLILIKLARINI kaşıyıp provoke edene kadar, kürd halkı Kürdistan'daki bütün bu değişik dini inanca sahip olan gruplarla barış içinde ve bir arada yaşamaktan sapmamıştır.

 

 

 

 

 

 

_________________
*) After the "religion" of Islam and Turkish invasion it started to go downhill for the Kurdish civilization evolution.

 

 

 

 

EZDI-KURDS

ALEWÎ

YARSANÎ

KAKEÎ

JEWISH KURDS

CHRISTIAN KURDS


KURDISTAN'S CHURCHS

& SYNAGOGUES

 

HISTORICAL RUINS OF KURDISTAN

 

 

 

THE RELIGION OF THE KURDS

 

 

Foundation For Kurdish Library & Museum