KURDISTAN's MAP

ON THE GLOBS

Home †|††DestpÍk††|††Ana Sayfa

 


A picture of a 1914 earth map showing the location of the Kurdistan country on the world map

Bir antika yerküre haritası, 1914 yılı mamülü, Berlin. Dağıtımcı bayii: Svenska Bokhandels Centralen AB, Stockholm, İsveç


The racist-invader-denier-islamist Turks they literally scratched off the name of Kurdistan from the maps. The Turkish state after the establishment of the Turk Republic removed all maps which the word of Kurdistan were written on. They immediately removed or destroyed the old editions. In the new printed maps, the name of the country of Kurdistan will no longer be found. This was so on the geograpyh wich is called Turkey.

They are not satisfied. With the advantages given to them by being a state, they also started diplomatic, cultural and political initiatives with many countries and imposed this policy on the countries they entered into relationship. They started an intense war against the words of Kurds & Kurdistan.

The name of Kurdistan was also left to be forgotten in Europe because of the active role which was played by the British and French imperial states in the division and sharing of Kurdistan 1923.

But, of course, when they could not destroy all Kurdish people they could't ignore the history of Kurdistan.

The name of the country of Kurdistan was written with a pen that no power could ever erase. How they could destroy of thousands, hundreds of thousands of historical documents about Kurdistan, the Kurds and Kurdistan's reality? No power was enough for this and it was not enough.

One of the historical documents bearing the name of Kurdistan is maps and earth maps printed before 1920, 1930. There are many maps printed after 1930 without the word of 'Kurdistan' even in Europe because the leading European states prepared a liberal Islam Project where Turks given a leading role. But everyone today knows that this project failed. The result became A Turkish Jihadic state, so called Erdogan state.

 


____o ____
Irkçı-İşgalci-inkarcı-islamist türkler Kürdistan adını, kelimenin tam anlamıyla haritadan tam sildiler. Türklük devleti TC'nin kuruluşundan sonra, üzerinde Kürdistan kelimesi yazılı ne kadar harita varsa, hemen ortadan kaldırıldı veya imha edildi. Yeni basım haritalarda ise, Kürdistan ülkesinin adına rastlanmıyacaktı artık. Bu Türkiye dedikleri kendi coğrafyalarında böyleydi.

Bununla da yetinmediler. Devlet olmanın onlara verdiği avantajlarla, diplomatik, kültürel ve siyasi girişimlerde de bulunarak, her ilişkiye girdikleri ülkelere de bunu dayatarak, Kürdistan kelimesine karşı yoğun bir savaş başlattılar.

İngiliz ve Fransız emperyalistlerinin de Kürdistan'ın bölünüp paylaşılmasında oynadıkları aktif rolden dolayı, Avrupa'da da Kürdistan adı unutulmaya bırakıldı.

Ama pek tabii, Kürdistan halkını yok edemedikleri gibi, Kürdistan tarihini de yok sayamazlardı.

Kürdistan ülkesinin adı tarihe hiç bir gücün silemeyeceği kalemle yazılmıştı. Güneş ülkesi Kürdistan'ı, kadim ve yiğit kürd halkını anlatan binlerce, yüzbinlerce tarihi belge ve dökümanın varlığını nasıl ortadan kaldırabilirlerdi? Buna hiçbir ölümlünün gücü yetmezdi ve yetmedi.

Kürdistan adını taşıyan tarihi belgelerden bir tanbesi de 1920, 1930 öncesi basılmış harita ve yerküre haritalarıdır.

Kürdistan ülkesinin dünya haritasındaki yerini gösteren 1914 mamülü bir yerküre haritasının resmini sunuyoruz.

02.12.2015


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


KURDISTAN'S MAPS

 

 

 


Foundation For Kurdish Library & Museum