XIRABREŞK
(Girê Miradan
Girê Navokê)

''Göbekli Tepe''

Home  |  Destpêk  |  Ana Sayfa

 

 

 

 

Araştırmacılar, Kürdistan’da bir XIRABREŞK (Khirabreshk) veya Girê Navokê ('türkçe: Göbekli Tepe') tapınağı'nda bir taş tablette bulunan antik sembolleri tercüme ettiler ve 13.000 yıl önce gerçekleşen yıkıcı bir kuyrukluyıldız hikayesinden bahsettiğini anladılar.

Olayı o zamanki Güneş Sisteminin bilgisayar simülasyonlarıyla canlandıran araştırmacılar, oymaların, MÖ 10 bin 950 civarında meydana gelen ve bir mini buz çağını başlatan kuyrukluyıldız yağmurunu tarif edebileceğini düşünüyor.

1.000 yıl süren bu mini buzul çağı insanlık için önemli bir dönem olarak kabul ediliyor çünkü tarımın ve ilk Neolitik uygarlıkların ortaya çıktığı bu zaman aynı zamanda yünlü mamutun yok oluşuyla da bağlantılı.

Bu buzul çağı kapsamlı olarak incelenmiş olsa da, dönemi tetikleyen şeyin tam olarak ne olduğu belli değil. Bir kuyrukluyıldız saldırısı önde gelen hipotezlerden biridir, ancak bilim insanları o dönemin kuyruk yıldızlarının fiziksel kanıtlarını bulamamıştır.


İngiltere’deki Edinburgh Üniversitesi’nden bir ekip, dünyanın en eski tapınağı olan Gobekli Tepe’nin güneyinde bulunan bu oymaların, bir kuyruklu yıldızın bu buzul çağını tetiklediğine dair yeni kanıtlar gösterdiğini söylüyor.

Sembollerin tercümesi, Gobekli Tepe’nin, kabul edildiği gibi sadece başka bir tapınak olmadığını da gösteriyor – aynı zamanda eski bir gözlemevi olabilir.

Gobekli Tepe’nin 9.000 BCE – Stonehenge’den yaklaşık 6.000 yıl önce inşa edildiği düşünülüyor – ancak sütun üzerindeki semboller olaydan yaklaşık 2.000 yıl öncesine dayanıyor.

Oymalar, Vulture Stone (aşağıda resimde) olarak bilinen bir sütun üzerinde bulundu. Taşın üzerinde gördüğünüz gibi birçok hayvan mevcut. Yıllarca bilim adamları bu hayvanları çözmeye çalıştılar. Ancak son ekibin keşfine göre hayvanlar takımyıldızlarına karşılık geliyor ve Dünya’ya çarpan bir yıldız kümesini de gösteriyor.

Taş üzerindeki bir kafasız adamın da kuyrukluyıldız etkisinden sonra insan felaketini ve hayat kaybını simgelediği düşünülmektedir.

Bilim adamlarının oluşturduğu gökyüzü simülasyonlarına göre milattan önce 10950 yılında gökyüzü bu şekildeydi:

Oymalar, binlerce yıldır Gobekli Tepe halkının bakımının izlerini taşıyor ve bu da anlattıklarının uygarlığa uzun süreli etkileri olabileceğini gösteriyor.

Kaynak: Prof. Dr. Klaus Schmidt'in bilimsel danışmanlığından

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Kürtlerin atalarının izlenebilir en erken başlangıçta coğrafi anlamda ağırlıklı olarak Yakın Doğu ve Avrasya’da bulunan bugünkü İran’ın dışında ve kuzeybatısında Cilalı Taş Devri, Kuzey Bereketli Hilal topraklarının yerli halkı olduğunu açıkça göstermektedir.” Hennerbichler 2004: “Die Kurden,” by Ferdinand Hennerbichler

 

 

 

KÜRDİSTAN TARİHİ 13000 YILLIK UYGARLIK SAHİBİ OLAN BİR ÜLKENİN TARİHİ DEMEKTİR

Yani dünyanın şimdiye kadar bilinen ene eski uygarlığı..

Aslında uygarlık tarihinde hiçbir ülkenin tarihi Kürdistan ülkesinin tarihi kadar tam bilinmiyor. Çünkü 13 bin yıllık Xirabreşk (Göbekli Tepe) kazılarından çıkan kemiklerin DNA'sı ile, buranın yerlisi ve halen burada yaşayanların DNA'sı aynı çıkmış: Kürdler - Yani bu millet 13 bin senedir burada yaşıyor.

Biliyorsunuz ki Kürdistan ülkesinin üzerinde uygarlık tarihinin en eski medeni mimari eseri olan, akıllara durgunluk veren 13000 yıllık Xirabreşk (göbekli tepe) Mimarisi bulunmuştur.

Xirabreşk Mimarisi dünyanın şimdiye kadar bilinen en eski tapınak mimarisidir. Semavi kitaplar da denilen kutsal kitaplar boşuna Kürdistan'a 'Allah'ın Ülkesi' dememiştir.

_______________________

Kürd ve Kürdistan Tarihi beş ana devreye ayrılır.

KÜRDİSTAN TARİHİ'nin tam ve iyi kavranabilmesi için, beş ana devreye ayırmak suretiyle ele alınıp incelenmesinde büyük bir yarar vardır.

1. DEVRE (Milattan Önce 11000 ile MÖ 2200 yılları arasındaki evredir)

- Bu evre günümüze kadar 13000 yıllık bir tarihe tekabül eden Xirabreşk (Göbekli Tepe) Kürdistan Tarihi'nin ilk Bilinen Evresi'nin Başlangıç noktası ve kürdlerin ataları olarak bilinen gutilerin tarihiyle 4200 sene öncesine kadar sığdırılıp değerlendirilmelidir.

2. DEVRE (Milattan Önce 2200 ile Milad (yıl 1) yılları arasındaki evredir)

- Bu evre günmüze kadar 4200 yıllık bir tarihe tekabül eden bir devredir ve bu devrede kürdlerin atalarının kurdukları bütün devletler kronolojik bir şekilde sıralanmalı ve bu devletlere özgü tarih ince teferruatlarıyla açılmalıdır.

3. DEVRE (Milat, yıl 1 ile başlayan ve ta islami işgal ve sömürgeleştirme, istila, yağma, talan ve köleleştirme ordusunun Kürdistan'ın sınırına dayandığı Milattan Sonra 7. asra kadar olan evredir)

- Bu evre Miladın 1. yılından ta Milattan Sonra 1639 Kasr-ı Şirin Antlaşması ile Kürdistan'ın ilk defa parçalanması ve bölüşülmesi dönemine kadar olan 1639 yıllık bir zamana uzanıyor.

4. DEVRE (Milattan Sonra 1639 ile 1923 yılları arasındaki evredir)

- Bu evrede osmanlı imparatorluğu denen islamist, yayılmacı, hegemonyacı, sömürgeci ve işgalci devletin gerileme devri ile birlikte Otonom Kürdistan'a başlattığı saldırı, yakma, yıkma ve tahribatları tespit edilmelidir.

5. DEVRE (işgalci türk devleti'nin kuruluşu 1923 ve ta günümüze kadar varan evredir)

- Bu evrede kürd ve Kürdistan'ın tam yüz yıl bu ırkçı-işgalci KATİL KEMALİST TÜRK DEVLETİ'nden gördüğü bütün saldırı ve imha projeleri detaylarıyla irdelenmeli ve gün ışığına çıkarılmalıdır.

Bu son evre ile ilgili olrak değerli bilim adamı Dr İsmail Beşikçi hocanın kapsamlı çalışması mevcuttur. Bu çalışmadan oldukça geniş bir şekilde yararlanılmalıdır:

Ne iyi ki DNA sırrına vakıftır artık insanlık. Ve yine ne iyidir ki bu sır kürd düşmanlarının elinde değil, yoksa yine kürdlerin yerine başka milletleri koyarlardı. Ve hatta kürdlerle mukayese edildiğinde daha yeni bugün bu bölgeye gelmiş kendilerini, yani türkleri bile kürdlerin yerine koyarlardı. Zaten böyle yapmaya çalışyorlar, ama bir türlü beceremiyorlar ve asla beceremeyecekler de. Nasıl ki güneş balçıkla sıvanamıyorsa, aynı şekilde de gerçekler hiçbir zaman örtbas edilemez. Görüldüğü gibi gerçekler 13 bin sene eski de olsa eninde sonunda yine meydana çıkar.

Goran Candan

 

 

 

 

 

Avustralyalı Aborijin sembolleri Göbeklitepe'nin 12000 yıllık sütunu üzerinde aynen bulunuyor

 

 

 

 

 

 

 

THE OLDEST TEMPEL OF THE WORLD

 

DÜNYANIN EN ESKİ MABEDİ

 

 

 

 

 


Foundation For Kurdish Library & Museum