NEFERTÎTÎ

"The Beauty Has Arrived"

14th Century BC

Home †|††DestpÍk††|††Ana Sayfa

 

 

 

NEFERTÎTÎ (Ya Rind Hat)

Det kurdiska imperiet Mitani rikets princess Nefertiti
(Hennes namn betyder: den vackra har anlänt)

 

 

 

Kürd tarihi eşildikçe ve gün yüzüne çıkarıldıkça ne kadar göz kamaştırıcı ve ne kadar muhteşem bir tarih olduğu hemen anlaşılıyor - Özellikle de Kürdistan'ın Neolitik tarihi.. Çünkü kürdlerin ataları en ilk medeniyetle birlikte tarih sahnesine çıkmış olan en ilk 'modern' bir kavim olduğu faraziyesi giderek doğruluk kazanıyor.

Ama ne yazık ki özellikle din (islam) maskeli arab nasyonalizmi ve türk işgal ve sömürgeciliği tarafından kürd dili, tarihi, edebiyatı ve kültürü tam karartılarak tanınmaz ve zor izlenir bir hale getirilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

Kürd İmparatorluğu Mitani prensesi Nefertiti ismini taşıyan mühür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEFERTÎTÎ (Güzel Olan Geldi)

Kuran’da ismi “Asiye” olarak geçer. Aslında kocası Firavun’un inançlarını paylaşmadığı için kendisine asi anlamına gelen Asiye lakabı verilmiştir.
Zira Nefertiti bir Monetist idi.

 

 

 

 

 

 

 Nefertiti "The Beauty has Arrived"

The Princess of the Kurdish Mitani Imperium Nefertiti
(Her name means: The Beauty has Arrived)

 

 

 

 

 

 

 

Nefertiti (Den vackra har anlänt) är en prinsessa från det kurdiska Mitanniriket 1400 fkr. Nefertiti kom till Egypten från det kurdiska riket Mitannis huvudstad Washukani (idag Serê Kani) som hustru till den egyptiska faraon
Amenhotep IV (senare Akhenaton) och blev drottning av Egypten under det Nya riket och den 18:e dynastin Nefertiti var dotter till Tushratta, det kurdiska Mittani rikets kejsare.

 

 

 

 

NEFERTÎTÎ (Güzel Olan Geldi)

Kürd İmparatorluğu Mitani Prensesi Nefertiti

DE SVARTA EGYPTISKA FARAONERNA FÖREDROG MELLANÖSTERNS VITA KVINNOR (KONKUBINER) STÅR DET I DET HISTORISKA BREVET

 

Brevet som Farao Amenhotep III skrev till prinsen av Gezer (*) år 1300 fKr:

"Till prinsen av Gezer Milkilu

Detta är kunglig order. Jag skickade denna inskription till dig för att berätta för dig att:

jag skickar till dig presentgods tillsammans med högsta befälhavare Hania för att du ska skicka till mig vackra konkubiner som till exempel kan vävkonsten. Skicka kläder i silver, guld och lila färger, Jag skickar olika dyrbara juvelstenar, elfenbenstol och vackra artiklar värda av 160 deben.

Skicka 40 konkubiner i ett pris för var och en konkubin 40 uns silver. Skicka endast vackra konkubiner som inte har någon skönhetsfläck.

Och din härskare befaller.

- Det råder en positiv situation, därför att ditt liv sparades igår.

Vet att din konungs situation är väldigt bra, precis som Solngudinnan. Hans arméer, hans vagnar, hans hästar är i mycket gott skick. Titta på Gud Amon. Solen som stiger upp och faller ligger under båda fötterna av din konung. "

 

 

______________________
* GEZER: En bosättning i Gamla Mellanöstern

1 dirham silver: 90 gram
Priset på en konkubin: 360 gram silver

Betydelsen av namnet Nefertiti: Den vackra har anlänt

 

 

 

 

 

 

Mısır Kraliçesi Tiye tarafından yazdırılan, Mitanni Kürt İmparatoru Tushratta'niin bilgilerinin bulunduğu tablet.

Kraliçe Tiye, Akhenaton ya da IV. Amenhotep'in annesi Kraliçe Nefertiti'nin kayınvalidesidir. Tablette, Nefertitinin Mittanni İmparatorunun kızı olduğuna dair bilgiler de bulunmaktadır.

British Museum'de sergilenmektedir.

 

 

 

Tarihte iki Büyük Kürt Kadını; Kraliçe Nefertiti & Kraliçe Nefertari

Mittanî Kürt Krallığı ve Mısır Krallığı arasında gelişen ikili ilişkiler, iki imparatorluğun yakınlaşmasına sebep olmuştur. Her iki Mittanî Kürt Prensesi yaşadıkları döneme büyük izler bırakmışlardır. Nefertari Antik Mısır devrinde “Kutsal Yönetici” ünvanına sahip tek kadındır.

Prenses Nefertiti, Akhenaton ya da IV. Amenhotep olarak bilinen tek Tanrı inancına sahip Mısır Firavun’un eşidir. Nefertiti, yardımseverliği, bilgeliği ve güzelliğiyle göz doldurmuştur. Özellikle, Mezopotamya civarından gelen insanlara yaptığı yardımlarla bilinmektedir. Eşinin sahip olduğu yetkilere sahip olan Nefertiti, tapınakçılarla mücadele etmiştir. Eşi gibi kendisi de tek Tanrı inancına sahipti.

 

 

SİYAHİ MISIR FİRAVUNLARININ
BEYAZ TENLİ ORTADOĞU KADINLARINI (CARİYE) TERCİH ETTİKLERİNE DAİR
TARİHİ MEKTUP 

 

Firavun Amenhotep III'ün Gezer(*) Prensine Mílattan 1300 yıl önce yazdığı bir mektup:

"Gezer Prensi Milkilu'ya

Kral fermanıdır. Sana bu kitabeyi bunları söylemek için gönderdim: 

Okçu birlikleri başkomutanı Hanya'yla birlikte sana eşya gönderiyorum ki sen de bana güzel cariyeler, örneğin dokumacılık sanatını bilen cariyeler gönder. Gümüş, altın, eflatûnî renklerde giyecek esya, ceşitli kıymetli mücevher taşları, fildişi sandaliye ve 160 deben değerinde güzel eşyalar gönderiyorum.

Tam 40 cariye ve herbir cariyenin fiyatı 40 dirhem gümüş. Bunun için hiçbir güzellik kusuru taşımayan çok güzel cariyeler gönder.

Ve senin hükümdarın ve kralın sana bu fermanı buyurur:

- Bu olumlu bir durumdur, çünkü hayatın kurtulmuştur.

Bunu iyi bil ki senin kralın durumu çok iyidir, aynen Güneş Tanrıçası gibi. Onun orduları, onun arabaları, onun atlarının durumu çok iyidir. İlah Amon'a bak. Ülkenin üzerine bir şey sermiş, yükselen ve alçalan güneş, kralın her iki ayağının altındadır.
"

______________________
* GEZER: Eski Ortadoğuda bir yerleşim merkezi

1 dirhem gümüş: 90 gram
Bir cariyenin fiyati: 360 gram gümüş

Nefertiti adının anlamı: Güzel Olan Gelmiş

 

 

 

 

 

 

 

Kürtler kendi tarihlerini kendileri yazmalı

Kürtlerin tarihi şimdiye kadar genellikle hep başkaları tarafından yazıldı. Hatırı sayılır tek tarih kitabımız Şerefname bile, kürtçe değil farsça yazılmıştır.

Yanıtlanması gereken sorular çoktur:

- Kürtler ve Kürdistan'ın tarihteki yeri neredeydi?

- Tarımcılık, hayvancılık ve ticaretin doğup geliştigi toplumlarda, Kürdistan coğrafyasındaki halk topluluklarının ürettikleri ürünler ve bu ürünlerin tarihi Kürdistan coğrafyasında paylaşım ve dağıtımı hangi koşullar altında gerçekleşmekteydi? Çünkü adı sayılan bu süreçlerle sosyal topluluklar örgütlenerek, kavimleşerek oluşmaya başladı.

- Kürt ve Kürdistan topraklarına gelen işgalci güçler, yayılmacı ideoloji ve dinler kürtleri ve kürt cografyasını nasıl etki altına aldılar?

- Kürtlerin yahudilik öncesi eski dinleri neydi?

- Kürt hanedanlıklarının çevre kavim ve halklarla ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel ve askeri ilişkileri neydi?

- Kürtlerin kurup yönettiği Eyyubî İmparatorluğunun kürtlere kazandırdıkları ve kaybettirdikleri nelerdir?

- Yahudilik, hıristiyanlik ve müslümanlığın kürtleri ne kadar değistirdiği ve kürtler üzerinde hangi olumlu-olumsuz etkiler bıraktı?

- Ticaretin giderek daha fazla gelişmeye başladığı antik dönem (MÖ 200 ve MS 500) yıllarında Kürdistan'da hangi yiyecek ve diğer mamüller üretiliyor, paylaşılıp dağıtılmaktaydı?

- Bu paylaşım ve dağıtım süreçlerini idare eden hiyararşik yapı (hanedanlıklar, krallıklar, imparatorluklar) kimler tarafından oluşturuldu?

- Bu dönemde kurulan kürt hanedanlık ve imparatorlukların tarihi nasıl oluştu, ve bu hanedanlıklar nasıl gelişti ve yıkıldı?

- Ortacağa (800-1500) geldiğimizde, Avrupa ve Yakındoğu'da yoğunlaşan ve özgün teknolojik açılımlar yaratan tarım ve ticaret ilişkilerinde kürtlerin kendi çevre halklarıyla ilişkileri nasıldı? vb, vb.

- Kürd adıyla değil, değişik adlarla türemiş, kurulmuş ama özünde kürd olan kürd devlet ve imparatorlukların yakından incelenmesi, bilinmesi, tanınması.. örneğin, mitaniler ve maniler gibi.

Ortacağa kadar olan gelişmeleri kürt ve Kürdistan süzgecinden geçirdikten sonra, Ortacağ'dan bu yana kürt ve Kürdistan tarihi kendiliğinden aydınlanabilecek durumdadır.

Umarız kürtler bu sorular üzerinde yoğunlaşıp insanlık açısından köklü ve anlamlı kendi kadim tarihleri ve kültürlerinin şimdiye kadar yadsınıp karartma çabalarına karşı en hatırı sayılır ve en iyi bir cevabı vermiş olurlar.

11-2-2009

Goran Candan

MİTANNİ-MISIR İLİŞKİLERİ


HISTORICAL RUINS IN KURDISTAN


KURDISH WOMEN

GALLERY

 

 

 

 


Foundation For Kurdish Library & Museum