DEWLETA KURD MERWANÎ
990 - 1084
Mervani Kürd Devleti

Home  |  Destpêk  |  Ana Sayfa

 

 

 

1000'li yıllar Kürd Merwan bey.

“Mervani Kürd Devleti’nin kurucusu Baz Abdullah Dostik Kurdi’dir.
Baz Erciş, Ahlat, Silvan gibi şehirleri alarak gücü ve kudreti artmıştır.”

İbnü’l Ezrak, Mervani Kürtleri Tarihi

 

Silvan, Mervani Kürd Devleti’ne başkentlik yaptı.
Eyyubi Kürd Devleti’nin de egemenliğine giren şehir, tarihi bir çok esere sahiptir.
Mervani Kürd Devleti Ahlat'tan Silvan'a kadar geniş bir alanda egemenlik sürdü. İmar, eğitim ve refaha önem verdiler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Mervani Krallığı - Kürdistan ibareli harita…1130

Mervani Kürd Devleti 990-1100 yılları arasında Ahlat - Silvan - Diyarbakır - Urfa - Mardin vb bölgelerde egemenlik sağladı.

Devletin kurucusu Baz Ebu Abdullah El-Kurdi Hizan’ın bir köyünden (Durîye Mervan Bölgesi) olup yiğitliğiyle ün yaparak devlet kuracak güce ulaşmıştır.

KÜRD KRALLIĞI YÖNETİMİNİN YENİDEN TESİSİ MÜMKÜNDÜR

İşgalci, islamo-faşist türkler kürd hanedan, asilzade ve diğer bütün büyük kürd ileri gelen aileleri astı, kesti, sürgün etti, çocuklarını özel bir itina ile devşirip türkleştirdi ve hatta türkçüleştirdi, tamamen yok etti. Örneğin Bedirxan, Cemilpaşave en son Kürd Krallığı Mervaniler'in kral ailesi farqin'li Mala Mîran'ların adını değiştirip türkçeleştirerek Baykara yaptı. Mala Mîran ('Baykara') ailesinden, diğer bütün kürd ileri gelen ailelerinden geri kalanlara yaptıkları gibi siyasi hayata girmeleri şiddetle engellendi. Aslında Mala Mîran ('Baykara') ailesinden Merwanî Kürd Krallığı kurucusu Bazê Doskî'nin varisini bulup siyasi öncü rolünü tekrar üstlenmesini sağlanabilir. Çünkü mervaniler'den sonra şimdiye kadar kürd devletleşme davasına öncülük etmiş olan kürd şeyh, ağa ve bey aileleri çok kötü bir imthan verdiler. Özellikle de bir iki istisna dışında hemen hemen bütün kürrd şleyh aileleri Kürdistan'ı işgalci islamo-despot müslüman devletlere peşkeş çekti, tek kelimeyle sattı. Kürd Hükümdarlık Rejimi Müslüman Şeriat rejimi'nden bin kat daha evladir-. Elbette ki laiklik en idealidir ama öyle görünüyor ki işgalci islamo-faşist türk devleti'nin özel gayretleriyle Kürdistan'da äslamäst terör örgütlerä yoluyla islamist bir siyasi erk oluşturulmaya çalışılıyor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tirba Nasrudewle padîşahê Dewleta Kurd Merwaniyan li Diyarbekrê hat dîtin 2020

Mervani Kürd Devleti Sultanlarından Nasruddevle Ebû Nasr Ahmed'in (1011-1061) adının yazılı olduğu kitabe (Silvan, Diyarbekir)
Nasr Ahmed'in hükümdarlık döneminde Silvan bilim insanlarının cazibe merkezi oldu.
Eğitim ve bilime önem verdiği gibi zeki kişiliğiyle ün yapmıştır.
Nasr Ahmed zeki kişiliğiyle beraber cesaretiyle de nam saldı.
Bizanslılara karşı başarılı savaşlar gerçekleştirdi. Urfa'yı Bizanslılardan kurtarmasıyla gücüne güç katmıştır.
Diyarbekir Surlarının önemli bir kısmı onun döneminde yapılıp onarıldı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meyafarqin Amid arası dokuz fersahdır. Amid'in sivil ve askeri idaresi Mir Nasr-ül Devle'nin oğullarındadır. Dünyanın değişik yerlerini dolaştım;
Arabistan, Fars ülkesi, Hindistan da dahil ve bir çok büyük kale ve surlar gördüm. Amid gibi ihtişamlasını görmedim.“
Merwani Kürd devleti kurucusu Merwan Ibn Rojek’in üçüncü oğlu ‘Nasr Oud Daouleh’ Nasır-ül Devle.
Seyyah Hüsrev Kasım - Aralık 1046'da Bitlis, Silvan (Meyafarqin) ve Amid (Diyarbekir'den geçmiştir)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Mervaniler en parlak dönemini Nasr Mervan zamanında yaşamıştır. Nasr, adaletli bir hükümdardı.
Yoksullar yararına vakıflar kurmuş, saraylar, hamamlar, bimaristan, kütüphaneler ve camiiler yaptırmıştır.
Başkent Meyafarqîn (Silvan) yakınında Nasiriye adıyla kendine yazlık bir saray yaptırmıştır.
Şehir (Silvan) şair ve alimlerin toplandığı bir kültür merkezi olmuştur.”

Eprehem İsa Yousif, Süryani Vakanüvisler, s422

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tirba Nasrudewle padîşahê Dewleta Kurd Merwaniyan li Diyarbekrê

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qebra padîşahê Dewleta Kurd Merwanî li ser zinarê Fîsê

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Büveyhîler Kürd Devleti (M.S 945 - 1055) yılları arasında hüküm sürmüştür.

Abbasi Halifelerine kök söktüren Büveyhîler savaşçı bir çok kürd aşiretinin birleşmesiyle güçlü bir devlete dönüşmüştür.

Hastane, okul, camii vb bir çok esere imza atmışlardır.

Abbasi Halifeliğinin Selçuklular'dan yardım istemesi sonucu Bağdat'da meydana gelen savaşta Büveyhîler Kürd Devleti, selçuklulara yenilmiş ve devlet yıkılmıştır.

Büveyhîler Kürd Devleti dönemine ait tabak...
Büveyhîler Kürd Devleti sanat ve mimariye önem verdiler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Büveyhîler Ordusunda görevli bir Deylemi savaşçı...

Tarihçi Raffaello Maffei (1451-1522) Deylemileri, pers kralına itaat etmeyen savaşçı ve güçlü bir halk olarak anlatmaktadır.

Büveyhîler Kürd Devleti (M.S 945 - 1055) yılları arasında hüküm sürmüştür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mervanî hükümdarı Ebu Mansur Mumehhidüddevle (1010-1011) ile Nasırûddevle’nin 1013/1014 yıllarında Meyafarqîn’de bastırdıkları sikkeler.

Başkenti Meyafarqîn olan Mervani Kürt Devleti’nin hükümdarları adına basılan Sikke, (Madeni para) Dirhem, (Gümüş para) Dinar (Altın para) ve Bakır paralar ulusal münasebetlerde darp edilen hatıra paraları değil, ticari amaçla kullanılan paralardır.

Sikke, hükümdarlığı tescil eden alametlerdendir.
Mervani hükümdarları tabi oldukları Abbasi Halifesi ve siyasi otoriteyi elinde bulunduran Büveyhi emirinin isimlerini de kendi sikkelerinin üzerine yazıyorlardı.

Nasırûddevle’ye ait 1022-1023 yıllarına ait 79 adet sikke farklı müzelerde bulunmaktadır. Bu paralar Ukrayna, Baltık ve İskandinav ülkelerinde çıkan hazinelerin içinde ortaya çıkmıştır. Ayrıca Kahire, İstanbul ve Lonra’da da bulunmuştur. Mervaniler ile Kievli Ruslar arasında ticaret ilişkiler vardı.

Mervaniler döneminde Bizans’a ait Armanusiye dinarı da ticari ilişkilerde kullanıldığı tarihi kaynaklarda geçmektedir.

Darphane Meyafarqîn başta olmak üzere bölgenin birçok yerinde vardı.

Ferhat Parlak – Farqîn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mervani Kürd Devleti Sultanlarından Nasruddevle Ebû Nasr Ahmed'in (1011-1061) adının yazılı olduğu kitabe (Silvan, Diyarbekır)

Nasr Ahmed'in hükümdarlık döneminde Silvan bilim insanlarının cazibe merkezi oldu. Eğitim ve bilime önem verdiği gibi zeki kişiliğiyle de ün yapmıştır.

Nasr Ahmed Zeki kişiliğiyle beraber cesaretiyle de nam saldı.

Bizanslılara karşı başarılı savaşlar gerçekleştirdi. Urfa'yı Bizanslılardan kurtarmasıyla gücüne güç katmıştır.

Diyarbekir Surlarının önemli bir kısmı onun döneminde yapılıp onarıldı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABULA MERVANIDARUM

(ÖNEMLİ NOT: Bu kitabın başlığında 'Filistin' yazmasının sebebi 'arap filistinciliği' ile hiçbir alakası yok.
Filistin hıristiyanlık'ta kutsal bir coğrafya olmasındandır. İşgalci (fetihçi) ırkçı araplar sonradan burayı araplaştırmaya çalışmaktadırlar.

 

Viaggi Per Isoladicipro e Per La Soria e..1769

Tabulas Genealogical Dinastiarum 1811

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÜRDİSTAN ADI TABİİ Kİ SELÇUKLULARDAN ÇOK DAHA ÖNCE VARDI
--- Bugün "Suriye", "Irak" ve "Türkiye" olarak bilinen tarihi kürd bölgelerinde, kürd kral Marwan Dostik, Marvani krallığını kurdu MS 990-1084.

--- Bugün "Suriye", "Irak" ve "Türkiye" olarak bilinen tarihi kürd bölgelerinde, kürd kral Marwan Dostik, Marvani krallığını kurdu MS 990-1084

Bu tarihçi Matheus de Edessa'nın Chronicle adlı eserinde bahsedilmiştir:
Not: Mervani devleti, Selçuklu devletinden yüz yıl öncesine dayanmaktadır. Bu, İslamo-faşist işgalci türklerin, arapların ve farslarısemi-kültürlü tarihçileri tarafından gizleniyor ve "Kürdistan" teriminin Selçuklular tarafından icat edildiğini yalanı ortaya atılıyor.

 

 

 


I de kurdiska områderna som idag kallas för "Syrien", "Irak" och "Turkiet" upprättade den kurdiske konungen Marwani Dostik Marvani riket 990 - 1084 e.Kr.

Det har omnämnts av historikern i hans krönika med samma namn: Krönikan av Matheus de Edessa
Obs: Marwani-staten ligger hundra år före Saljuk staten. Detta förnekar de semi-kultiverade historiker från de koloniala islamo-fascistiska turkarna, araberna och perserna och påstår att termen "Kurdistan" uppfanns av saljukerna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Chronogical and genealogical tables with historical Introductions of Mohammadan Dynasties by
STANLEY LANE-POOLE
 1894

 

 

 

 

 

 

 

 


ŞADÎ - ŞEDDADÎ

SASANÎ

EYYÛBÎ

MÎTANÎ

MEDÎ


KURDISTANS POLITISKA HISTORIA

 

 

 

DÎROKA KURDA

 

 

 


Foundation For Kurdish Library & Museum