KURDISH DIGITAL REGISTER
For Kurdology - Research & Science


Home  |  Destpêk  |  Ana Sayfa

 

 

 

 

 

Reise nach Persien und dem Lande der Kurden. 1852

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geschichte von fünf Kurden-Dynastien
München, Bayerische Staatsbibliothek
1858

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A GARDEN TO THE EASTWARD
by Harold Lamb
KURDISTAN LOST WORLD


Novel 1947

A GARDEN TO THE EASTWARD by Harold Lamb 1947 KURDISTAN LOST WORLD NOVEL

POB#53684
TITLE: A Garden to the Eastward
AUTHOR: Harold Lamb
PUBLISHER: New York: Doubleday & Company
DATE: 1947
EDITION: First Edition
.
Harold Albert Lamb (September 1, 1892 – April 9, 1962) was an American historian, screenwriter, short story writer, and novelist.  Primarily known for historical novels in the Crusader and Cossack series. A Garden to the Eastward features a hidden tribe living in a volcano in Kurdistan.

 

 

 

 

JAPON EDEBÝYATINDA KÜRDLER

Kawa ve 7 oðlu, Kürtlerin hikayesi

2015 yýlýnda Etsuko Nosaka () ve Armanc Shakeli tarafýndan yazýlan Newroz destanýný konu alan ilkokul çocuklarý için yazýlmýþ resimli hikayedir.
(Vakkas Çolak)

 

 

 

 

 

 

A JOURNEY FROM LONDON TO PERSEPOLIS

A JOURNEY FROM LONDON TO PERSEPOLIS; including Wanderings in Daghestan, Georgia, Armenia, Kurdistan, Mesopotamia, and Persia.
By John Ussher. Published by Hurst and Blackett, London 1865

 

 

 

 

NOTES
A JOURNEY THROUGH KURDISTAN 1881-1882 (Confidential)

- AN EARLY CONFIDENTIAL BIRITISH MILITARY DEFINITON / DISCOVERY REPORT ABOUT KURDISTAN'S NATURAL RESERVES AND HOW THEY CAN BE EXPLOATED BY ENGLAND 1881

KÜRDÝSTAN'IN ÝNGÝLÝZLER TARAFINDAN SÖMÜRGELEÞTÝRÝLEBÝLMESÝ ÝÇÝN HAZIRLANMIÞ ULUSLAR ARASI GÝZLÝ-PLAN VE RAPORLARININ EN ÝLKÝ: 1881

- Kürdistan'ýn yeraltý ve yerüstü zenginliklerinin NASIL ele geçirileceðini anlatan bir ingiliz yüksek rütbeli askeri komutan ve ingiliz kraliyet ajaný tarafýndan 1881'de hazýrlanmýþ ve 1883'te Hindistan'da basýlmýþ kitap

 

 

 

 

 

 

 

 

Agha, Shaikh and State The Social and Political Structures of Kurdistan

by Martin van Bruinessen

Exacerbated by the Gulf War, the plight of the Kurds is one of the most urgent problems facing the international community. This authoritative study of the Kurdish people provides a deep and varied insight into one of the largest primarily tribal communities in the world. It covers the collapse of the Ottoman Empire, the great Kurdish revolt against Turkey, the birth of Kurdish nationalism and the situation of the Kurdish people in Iraq, Turkey and Iran today. Van Bruinessen's work is already recognized as a key contribution to this subject. Tribe by tribe, he accounts for the evolution of power within Kurdish religious and other lineages, and shows how relations with the state have played a key constitutive role in the development of tribal structures. This is illustrated from contemporary Kurdish life, highlighting the complex interplay between traditional clan loyalties and their modern national equivalents. This book is essential to any Middle East collection. It has serious implications for the study of tribal life elsewhere, and it documents the history of what has until recently been a forgotten people. Date of Publication: 04/10/1991. London

Dr Martin van Bruinessen is a distinguished social anthropologist and a Fellow of the Kurdish Institute in Paris.

 

 

 

 

 

A Kurdish Grammar
 by McCarus, Ernest N./ 1st Ed/ 1958 Newyork

Published by American Council of Learned Societies in 1958, Newyork

 

 

 

 

 

SUGGESTION FOR THE USE OF LATIN CHARACTERS
IN THE WRITING ON KURDISH

by C. J. EDMONDS (1889-1979)

Journal of the Royal Asiatic Society, London, 1931

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARMENIA AND KURDISTAN

Published by H. M. STATIONARY OFFICE, LONDON, 1920

Handbook Prepared Under The Direction of The Historical Section of The Foreign Offıce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tewarîxê Qedîmê Kurdistan (1600)

Mela Mehmûdê Beyazidî

 

 

 

 

 

 

 


Siyaband & Xec a Kurdî

Semendê Elî Siyabendov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kurdish folk tales.

Subject: Folklore, Mythology
Topic: Fairy tales
Language: Russian
Publication Year: 1970

Publication of new recordings of fairy tales by Kurds of the Transcaucasus,
with notes and a typological analysis of the plots and motifs.

 

 

 

 

 

R Lescot

Proverbes et enigmes kurdes Kurdish Riddles & Proverbs 1st edö 1937

Proverbes et enigmes kurdes [Kurdish Riddles and Proverbs]

Author: Lescot, R.

Publication: Paris: Librarie Orientaliste Paul Geuthner, 1937

Edition: First Edition

Binding: Trade Paperback

Description: Pp. 307-351. An offprint of Revue des Etudes Islamiques, cahier IV, 1937. This collection of proverbs and riddles was provided by Celadet Alo Bedirxan and is presented in the alphabet he devised, often called the Bedirxan or Hawar alphabet. Each proverb in Kurdish is followed by a French translation and if necessary, an explanation. Hawar was introducted in 1932, just five years before this book was published. First edition (first printing).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Southern Kurdistan in the Annals of Ashurnasirpal and Today - Ephraim A. Speiser

The Annual of the American Schools of Oriental Research, Yale University Press (1928) Volume VIII for 1926-1927

 

 

 

 

 

 

 

 

Moltkes Kriegsabenteuer in Kurdistan.

von Paul Risch, 1891, Berlin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memorandum on the Claims of the- Kurd People

1919 - Paris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diary Kurdistan - Major E. M. Noel, C.I. E., D.S.O, On Special Duty 1919

Major Edward William Charles Noel

 

Binbaþý Noel’in 24 Aðustos 1919 tarihli notu bugünkü durumu özetliyor gibi... Kýzýlbaþlar Kürt deðil, Ezdiler Kürt deðil, Zazalar Kürt deðil diyenlerin ajandasý hiç deðiþmedi.

 

 

"Lawrence Kurd" Major Edward Noel
- som många kurder tyvärr inte känner

_______________________________________

Förvanskning av fakta, intriger och lögner av de engelska imperialisterna

Enligt den brittiske underrättelse officeraren Major Edward William Charles Noel blev Kurdistan delat med hjälp av förvanskning av fakta, intriger och lögner av den engelska imperialismen. Här är en text av översättaren av Major Noels bok Diary Kurdistan - Major E. M. Noel, C.I. E., D.S.O, On Special Duty 1919

"Hösten 1918 skickades major Edward Noel till Kurdistan som anställd av den brittiska staten som den brittiske civildelegaten Wilson i Mezopotamien. Noel var akademiker och arbetade som brittisk underrättelseofficer. Av London tilldelades han uppdraget att undersöka de svåra kurdiska och armeniska relationerna på nära håll, i en tid då armeniska nationalistiska röster krävde inrättandet av en armenisk stat i norra Kurdistan (för närvarande den delen av Kurdistan som är ockuperat av Turkiet). Detta mål hade välsignats av hela Europa, medan inte en enda kurdiska röst hördes, enligt major Noel själv.

Det ser ut som Noel påverkades av vad han kallade "armenisk propaganda i Europa" som andra européer lärde känna honom i sin första partiska rapport om den kurdiska nationella frågan.

Noel genomförde sedan en grundlig fältstudie, för att vara den enda av de brittiska officerarna med korrekt information och statistik vana. Särskilt efter att han kom åt ryska dokument som föll i hans händer efter försvagnringen av det ryska imperiet efter bolsjevikrevolutionen 1917.

Till skillnad från de andra brittiska militärofficerare som utsågs av Storbritannien på grund av brist på politiska experter i Mellanöstern var Noel väldigt smart. Han hade även underrättelseerfarenhet. Han skrev på ett elegant litterärt språk och i nykter talstil, för mig som översättare var Noel skrifter svåraste att översätta ärligt sagt. Till skillnad från sina kollegor från vanliga militärofficerare var Noel intresserad av detaljer och skrev långa rapporter, några översteg 50 sidor.

Noels ändrade sin attityd 180 grader för den kurdiska saken

Noel började skriva långa rapporter om vad han kallade "lögnerna från armeniska representanter" och "västerländska kyrkans partiskhet i frågan om armenier endast på grund av armenier var kristna". Han pekade också på den västerländska kyrkans lömska roll i detta avseende. Noel var väldigt nära till de brittiska beslutsfattare, och påverkade dem direkt. Amerikansk missionär, Dr. Asher deltog också i freds- och samarbetskonferensen 1919 i Paris som de allierade länderna anordnade, för att försvara den armeniska saken. Enligt dessa västmakter "Kurdistan skulle inkluderas i Armenien för att underlätta omvandlingen av kurderna till kristenhet". Jag hade inte trott på det, om jag inte fick läsa rapporten med egna ögon.

Noel ansåg att kurder räddade majoriteten av armenierna från turkiska massakrer, och fall där vissa kurder deltog med turkar, berodde på direkt uppvigling och hot från turkar i områden under direkt turkisk dominans.

Däremot sade Noel: "De kränkningar som begicks av armenier i kurdiska områden under ryskt beskydd, ledde till direkta, betydande förluster av kurdiska liv, och större indirekta förluster av liv i Kurdistan på grund av massflykten av den kurdiska befolkningen. Dessa fakta kan inte nekas! Personligen har jag sett med mina ögon i områden där den kurdiska befolkningen eliminerades i sitt fädernes land." Han talade också om armenierna som dödade försvarslösa patienter som låg på sjukhusen.

Noel övervägde siffrorna från armenier och från kyrkan om antalet armenier i Kurdistan "avsiktligt falskt och tydligt bedrägeri av fakta" skrev han om armeniernas manipulation.

Noel ansåg att den kurdiske ledaren Sheikh Mahmoud var en gentleman och Väst förrådde honom.

Noel ansåg kurderna som lojalt folk och ägare av historisk rätt i sitt eget land Kurdistan och bättre än resten av Mellanöstern folket (armenier och turkar specifikt)!

Noel ansåg västvärldens politik gentemot kurderna orättvist, otacksamt. Kurderna bekämpade inte Storbritannien som turkarna gjorde under andra världskriget.

Brittiska beslutsfattare i London var beroende av Noels rapporter. Noels rapporter undanhölls och lämnades inte till London. Noel blev sedan helt borttagen från kontoret i södra Kurdistan (för närvarande den delen av Kurdistan som är ockuperat av Irak). . Noels efterträdare var Major Soane, som blev en av de viktigaste orsakerna till utbrottet av Sheikh Mahmouds första revolution i maj 1919.

Engelsmännen förbjöd kurdiska representanter att nå Paris för att försvara sin sak inför fred- och samarbetskonferensen 1919 i Paris som splittrade regionen.

Efter Noels strävan misslyckats försvann han helt och han har inte skrivit ett enda brev sedan 1920 vad jag vet. Hans sista uttalande var under Lausannekonferensen, då han sade "Engelsmännen ensamt bär ansvaret att dra tillbaka brittiska trupper från Kurdistan, och hindra kurderna från att uppnå sina legitima krav"

Enligt brittiska källor förblev Noel en tillbakadragen och mystisk person som höll sig utom synhåll och skrev inte sina memoarer trots att han levde ett långt liv, dog 1974.

Slående är att de flesta kurder inte känner till den här mannen, som Storbritannien kallade "Lawrence Kurd", än idag!".

Översättaren av Major Noels Dagbok

 

 

 

 

 

 

 

Durch Armenien, Kurdistan und Mesopotamien.
Vom Kaukasus zum Persischen Meerbusen, Autorisierte Übersetzung aus dem Französischen 1897

by Müller-Simonis, Paul

Mainz, Verlag von Franz Kirchheim, 1897. Mit einer Heliografüre als Titelbild, sechs Vollbildern in Lichtdruck,
104 Textillustrationen und einer Karte, VIII, 350 Seiten, 4°, rotes illustriertes

 

 

 

 

 

 

 

 

A Kurdish-English Dictioanary

by T aufiq Wahby & C. J. Edmonds

 

 

 

 

 

FRA ARABI E CURDI: AVVENTURE DI VIAGGIO

Mioni, Ugo

Editore: Tip. e Libr. S. Giuseppe degli artigianelli, Torino.

483 p

1899

 

 

 

 

 

LA NUIT KURDE de J RICHARD BLOCH

Roman

Editions Librairie Gallimard / Nrf

achevé d'imprimer le 20 mars 1925

Mention fictive de 8 ème édition

broché

271 pages

 

 

 

 

 

JOURNEY from INDIA to ENGLAND
via Kurdistan ARMENIA


by John Jackson 1799

 

 

 

 

 

 

Zimanê kurdên Azerbeycanê 

by Çerkez Xûdoyeviç

 

 

 

 

 

 

Kurdish Folk Tales Ill. by Kochergin Russian

 

 

 

 

 

NOTES ON KURDISH DIALECTS

 

by E. S. Soane

(Facsimile of 1912 ed)

 

 

 

 

 

 

 

LA QUESTION KURDEby Dr Mehmed Sukru Sekban

1928

 

 

 

 

 

ARMÉNIE - KURDISTAN ET MÉSOPOTAMIE

 


Le G De CHOLET, Paris 1592

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuil de textes kourmandji

Stig Wikander, 1952 Uppsala

 

 

 

 

 

 

 

 

War & Revolution in Asiatic Russia, 1917

 


by
 M. PHILIPS PRICE

 

 

 

 

FOOD IN ANTIQUITY

Ancient Peoples and Places

 

by Don and Patricia Brothwell

(1969)


 

 

 

ZARGOTINA KURDÊ SURYAYÊ

by Celîlê Celîl

 

 

 

 

 

The Miracle of Conversion of
Dr Sa'eed Khan Kurdistani

by Isaac Maleek Yonan


Nashville, Tennessee
First Edition 1934

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ferdinand JUSTI, Dictionarie Kurde-France 1879

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1879'da St.Petersburg'da Fransýzca olarak basýlmýþ Kürdçe-Fransýzca sözlük ve 1880'de yine St.Petersburg'da yayýmlanmýþ Almanca -Kürdçe gramatik kitabý..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAMMAR OF
KURDISH LANGUAGE

E. B. SOANE 

 

1856 yýlýnda Sankt Petersburg'da basýlmýþ (Ýran Kürdleri Üzerine)

 

 

 

 

 

 

Storia della regione del Kurdistan

Giuseppe Campanile

Con le 4 Tavole 1818

 

 

 

 

 

 

 

Kurdish Women

- Maternal and child.

by M D Smirnov

Moscow. 1927

 

 

 

 

 

 

Click To Read
Bohtan, Martin Hartman, 1892

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WILD LIFE AMONG THE KOORDS (1870)
Major Frederick Millingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journey Into Khorasan, 1825

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here!
To go to the previous page (1)

 

 

WORKS ABOUT KURDS & KURDISTAN

 

 

GRANBUHA KURDÎ

 

 

 


Foundation For Kurdish Library & Museum