Kurdiska Arkiv & Kunskapcentret - SARA Under Bildande

 

Home †|††DestpÍk††|††Ana SayfaKurdiska Arkiv & Kunskapcentret - SARA Under Bildande

SARA fungerar dels som bokförlag och dels som bokhandel och distributionsnät för kurdisk litteratur och kultur. SARA bildades år 1987. Vårt specialområde är litteratur på kurdiska samt litteratur om kurdiska förhållanden. Verksamheten bedrivs sedan 20 år tillbaka i en lokal i Vasastan i centrala Stockholm. SARA har ett välutvecklat kontaktnät världen över. SARAs styrka har hela tiden varit att vi kombinerar egen produktion med distribution av andras bokförlags produktioner. På SARAs boklager finns det idag över 50 000 kurdiska böcker, tidskrifter och andra audio-video enheter som kassettband, VHS, CD ROM och DVD, etc.

SARAs främsta mål är att bevara och sprida den kurdiska litteraturen, kulturen och språket. I denna stora mission har SARA tagit små men betydelsefulla steg:

SARA har lyckats under sin 20 år långa verksamhetsperiod samla och registrera tiotusentals kurdiska titlar (böcker, tidskrifter, tidningar, audio-videoenheter) vid världens fyra viktiga språk och litteraturcentra. Trots de närmast omöjliga ekonomiska och politiska hindren har det lilla SARA envist och framgångsrikt lyckats sprida den kurdiska litteraturen runt om i världen oavbrutet under 2 decennier.

Behovet av att förverkliga en ännu viktigare, och förhoppningsvis, ännu större och mera långlivad kurdisk kulturell institution, blir alltmer större. Därför kommer vi framöver att koncentrera vårt arbete kring att bilda Det kurdiska kulturcentret SARA i Sverige. Vi har idag ett stort kurdisk arkivmaterial och en bred krets av kurdiska forskare, författare och kulturarbetare, samt de olika europeiska och svenska kulturstödjande organisationer och myndigheter stödjer i princip SARAs strävan i denna riktning. Det är tack vare dess ovärderliga stöd vi har tagit vårt initiala steg.

Genom att starta ett projekt om "det historiska Kurdistan - Vetets hemland" har vi börjat sammanställa och publicera texter om det historiska Kurdistans geografi. I samarbete med svenska kulturarbetare och journalister har vi lyckats att sammanställa material i ämnet och publicerat dessa material i de svenska fack- och vetenskapliga tidskrifter som:
Tidskriften C och i den populär vetenskapliga tidskriften Mjölkspegeln, sist men inte minst i Nordens största mat-tidskrift Allt Om Mat . Arbete i denna riktning kommer även att publiceras i den engelska tidskriften Waitrose FOOD Illustrated och andra forskningsmedier världen över (t ex Indien).

I detta spännande arbete om kulturhistoria kan man läsa historien om hur och när civilisationen föddes, genom odlandet av växter (Odlings Revolutionen/Agrar Revolution) och tämjandet av djur, (Domesticerings Revolutionen) ur händerna av de tidiga nomadkvinnorna i Den Bördiga Halvmånen (det historiska Kurdistans geografi). Vidare kan man läsa om när och var det första brödet bakades, var och hur djuren kan ha blivit tämjd, samt hur konsten att framställa yoghurt och ost kom till och utvecklades. Även var de första husen, byarna och städerna kan ha byggts och var hjulet kan ha uppfunnits, hur transportsystemet på hjul kommit till - dvs: det första steget till den vetenskapliga tekniska revolutionen. Sist men inte minst om de indo-europeiska språkens (och gamla kurdiskans gemensamma) historia.

Det är här forskare menar att människan har odlat vete och tämjt djur för första gången i historien och givit upphov till födelsen av vår civilisation. Många av varandra oberoende arkeologer och historiker har nu blottlagt ännu fler fynd som understyrker den historiska Kurdistans geografi som civilisationens grogrund.

"Den Bördiga Halvmånen".. det landsområde ur vilket civilisationen uppstod, och sedan spred sig till öst och väst, är idag totalt oigenkännligt främst pga ett hänsynslöst krig som oavbrutet pågåt i området snart i hundra år . (Läs mer om denna punkt!)

För fördjupning i detta ämne sök gärna på dessa källor:


1 - Wigram, Edgar T. A./ The Cradle of Mankind - Life in Eastern Kurdistan, London 1914. (Källan om de äldsta boplatserna på jorden)

2 - Child, Gordon/ What Happened in History, 1942./ What Happened in History, 1942. (Källan för historien om de kvinnorna som förlöste civilisationen med sina händer i det historiska Kurdistan - Odlings Revolutionen)

3 - Braidwood, Robert J. & Howe, Bruce/ Prehistoric Investigation in Iraqi Kurdistan, 1960 (Källan om historien av odling av växter och domesticering av djur i historien - Agrar Revolution) | Braidwood, Robert J. / American Anthropological Association, University of Chicago, The Jarmo Projekt 1948. (Källan för odling av växter och domesticering av djur i historien)

4 - Herderevolutionen - (Studie om jäsningsprocessen, jäsning av mjölkprodukter framställningen av yoghurt och ost uppfanns i den historiska Kurdistans geografi)

5 - Nickles, Harry G/ Middle Eastern Cooking / The Food That Launched Civilisation, 1969. (Källan för odling av växter och domesticering av djur i historien)

6 - SCIENCE, Site of Einkorn Wheat Domestication Identified by DNA Fingerprinting, 1312-1314, 14-11-1997. (Källan om odling av växter i Çiyayê Qaradj - Amîda / Kurdistan för första gången i historien).

7 - Prof Stuart Piggot/ The Beginnings of Wheeled Transport. Scientific American, July 1968, p. 82-90. (Källan för användning av transport system med hjul i historien)

8 - The origins and spread of agriculture and pastoralism in Euroasia

9 - Nature. Autumn 2003, (studie om den indoeuropeiska språkforskningen som hänvisar öster om Kapadokien, dvs den historiska Kurdistans geografi som de indoeuropeiska språkens ursprung)

10 - Det historiska dokumentet Bibelns angivelser om Kurderna och den historiska Kurdistans geografi

 

 

KURDISH MUSEUM

 Foundation For Kurdish Library & Museum