The Historical Ruins in Nimrod Montain in Kommagene

The remains of The Kurdish civilization Komoho Komagene in the last millennium BC

(The Thrones of the Gods and Godies),


In The Kurdish City Semsour ('Adiyaman')

 

Home  |  Destpêk  |  Ana Sayfa

 

 

The historical ruins in Commagene (the thrones of the Gods and Godies), in the Kurdish city Semsour (Adiyaman) is a very popular tourist atraction
and annually thousands of people are visiting this mountain from all over the world to be able to see the amazing and magnificent color shift in the sky at sunrise and sunset.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The historical ruins in Commagene (the thrones of the Gods and Godies), in the Kurdish city Semsour (Adiyaman)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The historical ruins in Commagene (the thrones of the Gods and Godies), in the Kurdish city Semsour (Adiyaman)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The historical ruins in Commagene (the thrones of the Gods and Godies), in the Kurdish city Semsour (Adiyaman) ©-ROXANE PHOTOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The historical ruins in Commagene (the thrones of the Gods and Godies), in the Kurdish city Semsour (Adiyaman)

 

 

 

 

 

 

 

The historical ruins in Commagene (the thrones of the Gods and Godies), in the Kurdish city Semsour (Adiyaman)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The historical ruins in Kommagene (the thrones of the Gods and Godies), in the Kurdish city Semsour (Adiyaman)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The historical ruins in Kommagene (the thrones of the Gods and Godies), in the Kurdish city (Adiyaman) ©-ROXANE PHOTOS

 

 

 

 

 

 

 

 

The head of King Antiochus I in the Antep Muzeum of Archeology

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The historical ruins in Kommagene (the thrones of the Gods and Godies), in the Kurdish city Semsour (Adiyaman)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Millions tourists both from abroad and inside of country visiting Kurdistan to see this fabulous colorful sun bims at dawn and sunset in Komagene

 

 

 

 

 

 

 

 

The historical ruins in Kommagene (the thrones of the Gods and Godies), in the Kurdish city Semsour (Adiyaman)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The historical ruins in Kommagene (the thrones of the Gods and Godies), in the Kurdish city Semsour (Adiyaman)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The historical ruins in Kommagene (the thrones of the Gods and Godies), in the Kurdish city Semsour (Adiyaman)

 

 

 

 

 

 

 

The historical ruins in Kommagene (the thrones of the Gods and Godies), in the Kurdish city Semsour (Adiyaman)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurdên berfiratî (Semsûr, Xarput-Mazra, Meleti, Dilûk) vê kum, kofî û kolozê hîna jî bi kar dihênin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kürdlerin tarihi olduğu için mahsusen koruma altına almıyor işgalci-inkarcı türk devleti. Yoksa her eser konservelenmiş ve bütün alanın üstü çoktan örtülmüştü.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaze M.

 

 

 

 

 

 

 

Zaze M.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Kurdish Outlaw's Captive by Rosalyn A. Kendrick

Katherine Lassiter, the beautiful young fiancee of history professor Frank Rymer, joins him on an expedition to eastern Anatolia [''Turkey''] in search of the tomb of King Antiochus of Commagene. Unknown to Katherine, Frank has become involved with some very unsavoury people, including ex-Colonel Hakan, celebrity Russian psychic Natasha Metz, and the "overlord" of the region - Agha Tariq Murat - a man who persecutes the villagers he "owns," most notably the family of Black Orhan, a local hero and an outlawed man. Orhan is on a mission to avenge the murder of his nephew when he discovers Frank has a lovely silver-haired fiancee. Initially hoping to use her to get to Frank, a powerful attraction grows between them as a secret relationship develops, leading Katherine to make some unpleasant discoveries. When the intensely passionate Orhan demands she leave Frank and become his woman, Katherine finds herself in a difficult and dangerous position. Will her heart overcome her good sense? 

Rosalyn A. Kendrick (b.1942) grew up in Southeast London and moved to Hull, UK, to study theology at Hull University in 1960. She taught religious studies in inner-city secondary schools until 1996. A few days after "retiring," she went to lecture at an Islamic academy in war-torn Bosnia. She has been a visiting lecturer in many countries, from the Middle East to Singapore, Pakistan, throughout Europe, and in America and Canada. Her first book came out in 1977, and she now has a list of some 40 books, mainly on Islamic subjects, although she has continued to write novels and poetry. Publisher's website: http: //sbprabooks.com/ RosalynAKendrick"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karia/Karya antik medeniyeti alfabesi, şimdiki Bodrum civarında Halikarnasos şehir devleti kurulmuş ve bu yazı tableti her ne kadar greek alfabesi formatında görünse de, greek alfabesi değil. Görünen o ki greekler yazı stilini, alfabeyi halikarnasoslardan almış. Sonra halikarnasosça ve greekçe arasında büyük bir fark var. Konuşma ve anlam aynı değil. Hint Avrupa dili olsa bile, greekçe'ye yakın bir dil olmadığı kabul ediliyor. Tıpkı Komagene medeniyeti gibi. Komagene medeniyeti'nin de greek medeniyetiyle bir ilişkisi bulunmamaktadır.

 

 

Nimrod: Naborrot, Nabonudos

 

 

 

 

 

 

Kommagene (komajen) krallığı M.Ö. 162 M.S. 72 yılları arasında Anadolu'da bügünkü Adıyaman ili civarında Kürtler tarafından kurulmuştur. Nemrut Dağı Kürt krallığının en önemli merkezi başkentiydi. Kral Nemrud Kürt olup adıda Kürtçe'dir. Nemrud kelimesi Kürtçedeki "Nemir" veya "Nemird" kelimesinin Türkçeleşmiş şeklidir ve Ölümsüz demektir. Bu nedenleki Kendisinin heykellerini ve mimari eserlerini Nemrud Dağının tepesine kendisini Ölümsüzleştirmek için inşa ettirmiştir. Kürtlerin ataları olan Kommageneler döneminde barış ve huzur hüküm sürmüştür. Yazılı belgelerde M.Ö. 850 yılında görülen krallığın ismi o dönemde "Kummu" yada "Kummuhu" olarak geçer. Yüzyıllardır ışık anadoluya Tanrılar dağı ve Nemrud'dan doğar ve tüm Dünya uygarlığa uyanır.

Kommagen Kralı bir keresinde Asurlulara başkaldırır. Asur kralı Sargon Kommageneleri yener ve yenilen asi kralı: "Tanrılardan korkusu olmayan Tanrısız bir adam bu. Sadece kötü planlar yapan bir hilekar", diyerek suçlar. Kral sargonun nitelemesi fazlasıyla öznel görünebilir. Ancak Sargon sözlerine şöyle devam eder: " onlara Mezopotamya'nın güneyini (bugünkü Irak) sürdüm."

değişen tek şey iktidarın aktörleriydi. Komagene’de de egemenlik Perslerden Romalılara geçince yöneticilerin isimlerinin Romalılaştığını görüyoruz.

L.Liberyan’a göre Komagene / Kom-a Gelı ismine ilk defa M.Ö.1000 yıllarında Asur tabletlerinde rastlanmıştır. Yani Romalıların Ön Asya’ya gelişlerinden neredeyse 1000 yıl öncesine dayanmaktadır

Kom-a gelı veya Komagene isminin yerel Horri aşiretlerinden birine ait olduğunu belirten L.Liberyan; devamında şunu demektedir: Hitit İmparatorluğunun çöküşünden sonra, Hitit halkı orta Anadolu’dan Komagene bölgesine gelmiş ve bu bölgedeki Aryan boyları Lowi ve Horri aşiretleriyle birleşerek irili ufaklı krallıklar kurmuşlardır.

Daha önceki bölümlerde Hint Avrupa kökenli Hititlerin dilinin Horrilerle akraba olduğunu belirtmiştim. L.Liberyan’ın da söylediği gibi bu akrabalık ilişkisi Horri ve Hitit sonrası URARTU ve Komagene gibi krallıkların kurulmasına sebep oluyor. Bunun yanı sıra aynı coğrafyada aryan aşiretleri tarafından şu krallıklar da kurulmuştur.

1- Gurgum. Maraş Bölgesinde Aryan boyu olan Lowiler tarafından kurulmuş olup başkenti Maraş’tı.
2- Kamannu. Lowiler tarafından kurulmuş olup, başkenti Malatya’dır.
3- Koe. Lowi / Lowiler tarafından Adana bölgesinde kurulmuş olup, başkenti Adana’ydı.
4- Xilakko. Adana’nın batısında Lowiler tarafından kurulan ve KİLİKYA olarak bilinen bu krallığın merkezi Pozantı’ydı.
5- Kargemış. Fırat’ın batı yakasında (Bilecik’in karşısı) önemli bir Lowi şehir devletiydi. Bugünkü adı Karkamış veya Barak’tır.
6- Tabal. Toroslarda yer alan bir Lowi krallığıdır. Adana, Niğde, Mersin ve Kayseri bölgelerini kapsayan coğrafyada kurulmuş olup, başkenti Niğde yakınlarındaki Tuwanna’dır.

Komagenenin Tarihi Eserleri

Adıyaman şehrinde bulunan Nemrud 2150 metre yüksekliğindedir ve bütün bölgeye hükmedercesine durmaktadır. Toros sıra dağları mensuptur. Gündoğumu ve günbatımı'nın tüm ihtişamıyla izlenebildiği bu tepede, Kommagene (komajen) Kralı 1.Antiochos kendi için görkemli bir anıt mezarı ve mezar odasının üzerine kırma taşlardan oluşan kutsal alanlar inşa etmiştir. Kral 1. Antiochos'un (Tanrılar dağı) nemrud Dağı'na yaptırdığı görkemli kutsal alan ile kendi heykelinin herbiri 9 m yüksekliğinidedir.

Doğu ve batı terasşarda; sıra sıra dizilmiş blok halinde 8 yontma taşın üst üste oturtulmasıyla oluşturulan 8-10 metre yüksekliğindeki muhteşem heykeller, kabartmalar ve yazıtlar bulunmaktadır. Heykeller bir Aslan ve bir Kartal heykeliyle başlar ve aynı düzende son bulur. Hayvanalrın kralı olan Aslan yeryüzündeki gücü, tanrıların habercisi olan kartal ise göksel gücü sembolize eder.

Kaynaklar:
-L.Liberyan (Seleucid Empire Successor States: Hasmonean, Greco-Bactrian Kingdom, Parthian Empire, Osroene, Kingdom of Armenia, Kingdom of Commagene, Syria – Books LCC, Regions of Old Armenia: Corduene, Syunik Province, Utik, Vaspurakan, Kingdom of Commagene, Lesser Armenia, Sophene, Zakarid Armenia, Goghtn – Book LCCs)
- Dr. Asad Khailany's - What the ancients referied to Kurds as:

 

 

 

Kürtlerin İnanç Tarihi Üzerine Kısa Notlar - 1, Araştırmacı-Yazar Kenan Fani Doğan

ALEVİLİK - MÜSLÜMANLIK

 


SEMSÛR

 
 
HISTORICAL RUINS OF KURDISTAN
KURDISTAN'S CAVES
 
Foundation For Kurdish Library Museum