KÜRTLER ve KÜRDISTAN
Dil, tarih, edebiyat, kültür ve sanat

Kürt Asiret Konfederasyonlari - Barbro Karabuda
Kürdoloji Sözlügü
Amedli (Kavalali) Muhamed Ali Paşa
M u z î k a K u r d î: MP3
Kürtçe Deyimler (BIWÊJ)
Türkçedeki Kürtçe kökenli kelimeler
Dihok Kazilari - Tarihi Kürdistan (Mitanni) ve Eski Misir Iliskileri
Sosyolog Dr Ismail BESIKÇI