NORDENS BARBARER VIKINGAR

När kom de till Kurdistan?

Home †|††DestpÍk††|††Ana Sayfa

 


 

 

De kom fram till Miklagård* dvs Constantinopel och de är även kända för att vara legosoldater i det bysantinska riket. Men vikingarnas färder längre österut i Kurdistan och Mesopotamien, är inte mycket känt och att de även kommit så långt ner som till Bagdad.

Vikingarna har gjort expeditioner på 900 och 1000-talen mot väst, syd och öst, i tre olika riktningar för bland annat, upptäckt, plundring och handel. I slutet av sina resor, tog de med sig hem till Skandinavien smycken, parfymer, kläder, vin, kryddor, kvinnor samt mynt. Nära 100 stycken av dessa mynt, hittades mellan åren 1815-1990 av arkeologer i Sverige under utgrävningen i södra delen av landet, det visade sig att det var kurdiska mynt. De silvermynt som hittades under utgrävningarna på Gotland som är ett viktigt kommersiellt centrum och hamn i Sveriges historia tillhör dynastier i Kurdistan. 10 mynt var från år 952-1174 och tillhör den kurdiska Shaddadi dynastin regionen nära Kaspiska havet, medan resten, 90 av dem härstammar från åren mellan 983 -1085 visade sig tillhöra den kurdiska Merwanid dynastins period.

 

________________

*): Miklagård (Miklagarðr, sammansättning av fornnordiskans mikla, mykil, "mycken", "stor" och gård, "handelsplats"; "den stora staden") är en skandinavisk, vikingatida, benämning på den av kejsar Konstantin grundade östromerska (bysantinska) huvudstaden Konstantinopel. Staden erövrades av turkarna 1453 och bär i dag namnet Istanbul. Den är idag förstörd till gränsen oigenkänlig.


SVENSK KURDISKA KONTAKTER - UNDER TUSEN ÅR

 

EN KORT INBLICK I KURDISTANS HISTORIA

 

 

 


Foundation For Kurdish Library & Museum