Vet Dr Nûrî Dêrsimî

1890 Xozat   22.08.1973 Haleb

Home  |  Destpêk  |  Ana Sayfa

 

 

Dr. Vet. Nûrî Dêrsimî

“Milli gaye uğrunda çalışmaktan ve hatta bu uğurda hayatımı feda etmeden yılmadım, yıldıramadılar”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NURİ DERSİMİ KİMDİR?

Nuri Dersimi (Mehmed Nuri Dersimi - 1890 Xozat - 22.08.1973 Haleb); Dersim ve Koçgiri Kıyamı'ndaki rolüyle biliniyor.

Dersim’in Ovacık ilçesi Burnak köyünde dünyaya gelmiş, İstanbul'da önce Kürt Tabele Hêvî Cemiyeti'ne girmiş ve 1912'de kurulan Kürdistan Muhiban Cemiyeti'nin umumi kâtipligini (genel sekreteri) yaptıktan sonra Kürdistan Teali Cemiyeti'ne katılmıştır. 22 Eylül 1918'de okuldan mezun olup diplomalı veteriner oldu. Koçgiri Kıyamı’na katıldıktan sonra 15 Mayıs 1921'de Dersim'e geçti.

Sakallı Nurettin komutasındaki Merkez Ordusu tarafından kurulan Divan-ı Harp'te 25 Haziran 1921'de giyaben mahkum edildi.

Koçgiri, Dersim Kıyamı'ndaki faaliyetlerinin yanında Seyid Rıza’nin danışmanlığını da yapmış olan Nuri Dersimi, Suriye, Ürdün, Mardin hattında girişimleri oldu. Dersim Kıyamı'nın (4 Mayis 1938) öncülerinden Nuri Dersimi, katliam sonrasi gittiği Batı Kürdistan’in, Rojava'nıni Afrin kentinde yaşamaya başlamış, 1973 yılında burada hayata gözlerini yummuştur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuri Dersimi: ''Halkım üzerinde onca katliam yapan,ülkemi işgal eden bir devletin parlamentosuna gelip oturacak kadar alçakmıyım?''

Menderes döneminde Nuri Dersimi'yi türk parlamentosuna getirmek için bir plan yapılıyor ve bir heyet Nuri Dersimi'nin yanına gönderiliyor,o heyete söylediği sözler bunlar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frîda & Nûrî Dêrsimi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kürdistan Tarihinde Dersim, 1960

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr vet. Nuri Dersimi, Kımıl Eziz, Mehmed Ali Divrigi türk zındannda, 1921

 

 

 

 

Kürd genci! Bu manzarayı unutma!

 

 

 

 

 

 

 

 

Heyder Begê Koçgiriyê

 

 

 

 

 

 

 

Neviyê Dr Nûrî Dêrsimî: Nûrî Dersimî (Baran Munzur)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HELBESTEKA DR. NÛRÎ DÊRSİMΠ

Çiqas diçe rê dirêj dibin, 
Rêka min, 
Min li ser vê rêkê çi hişt û çi nehişt, 
Di şûna qîrê da xwîna xwe 
lê reşand ku tu di ser da bimeşî.
Ey nifşên istiqbalê! 
Di ser seré serbilindan da ez bi rê ketim, 
Ez meşiyam ku hûn li min meyzînin, 
Îlhamê ji min bistînin, 
Min îlhama xwe ji sedsalan girt, 
Ji Arnusan, Spartakûsan û ji hemî sergerdeyên mezin, 
Ew ên ku serên xwe li ber zilmê natewandin, 
Min îlhamé ji wan lehengan girt, 
Bi wê xwûna ku ji eniya min berjêr dibûya, 
Min ji xwe ra tacek çêkir, 
Meşiyam, dimeşim, berê min li stêrka Gelawêj e, 
Ji zilmê ra li firozîyan dixim, 
Li ber lêva teqneyêkê kûr, 
Li kaziban, li ronayîya sibehan mêze dikim. 
Meşiîyam û dimeşim, 
Rêka min ev e, nayê guhertin, 
Ev rêka ku me dibe rojên xweş, 
Ji bo qenciya beşer, 
Ji vê rêkê ra pirêk (rébazek) divé, 
Ez hevalê wan kesa me, 
ku van piran bi hestiyên xwe ava dikin, 
Di giyanê min da volqan hene, 
Dixwazim dawî li koledariyé bînim, 
Her tiştî bihelînim, 
Dinyayeke nûjen, 
Divêm merivayiyeke nûjen biafirînim, 
Dinyayeke wisa ku, 
Şîn û girîn hatibe jibîrkirin, 
Dinyayeke ku hemî kesî bikenîné, 
Ev gerdûna em lê ne, 
Berevaciyê vê gerdûnê. 
Belê, ez ji bo wê dinyayê, 
Bê welat im û bê war im, 
Berdidine min û li min dixin, 
Li derê xelkê dierçiqim û diperçiqim, 
Diçim, diçim, berê min li ronayiya şefeqan e, 
Şirûdê azadiyê dixwînim û serhildana xwe qîr dikim, 
Dimeşim, dimeşim, wê bimeşim.


Nûrî Dersimî

Ji tirkî wergerandin: Şakir Epözdemir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tirba xwe û xanima xwe Ferîde Xanim berî koçkirina xwe amade dike

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala 2018 tirba Dr Nûrî Dêrsimî ji hêla artêşa tirk a îslamist ve hate xirakirin..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serdaneke wefadariyê li ser tirba nemir Nûrî Dêrsimî

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atatürk imzalı Dersim Soykırımı / Jenosidi madalya

 

 

 

 

 

 

 

Tikla - Dinle

 

 

Dr.Nuri Dersimi, Kürt Gencligine Hitabesi (1959)

 

 

Ey Kürt gençliği!..

Ey asırların zulmünü istikar eden civanmert milletin oğlu, beni dinle!

İnsanlık tarihinin safağı ağarırken, onun ilk süleleri Kürd vatanından Kafkaslara, küçük Asya'nın doğu yamaçlarından Orta Asya'ya kadar uzanan yüksek dağlarda ve güneşli yaylalarda seni doğuran büyük ırkın mağrur alnına isabet etmiştir.

Senin tarihin, ardı arkası kesilmeyen kahramanlık menkibelerinin tarihidir. Çünkü sen, kırk asırdan beri namuslu ve azade bir varlık için savaşan ve bu gün dahi o savaştan yılmamış olan o milletin çocuğusun.

Kürdün fırtına ve kasırgalarla dolu dünkü ve bu günkü hayatının, maruz kaldığı felaketlerin ve çektiği ızdırapların sebep ve menşe’ini aramak, tarihin cilvelerini intibah gözleriyle tetkik etmek hepimizin borcudur.

Varlığını korumak, benliğini muhafaza etmek için, hiç bir millet bizim kadar uzun ve sürekli savaşlar yapamamıştır. Uzun tarihimiz boyunca, hiç bir kuvvet bize maglubiyet itirafı yaptıramamıştır.. Kürt alnı, Kürt yurdunun haşmetli zirveleri gibi, daima yüksek kalmış ve hiç bir fatihin önünde eğilmemiştir. Kürt hayatiyetinin hakikati, bu günde saşmaz hakikatıdır. Çünkü, Kürt ölüm kalım cidalini terketmemiş, mağlubiyet itirafında bulunmamış, dünya milletleri saflarında silinmemeye karar vermiş, yaşamak isteyen ve yaşamak için ölmesini bilen bir millettir.

Ey Kürtoğlu, ey Kürt kızı, dünya bu kararından haberdar olmalıdır!

Yaşamak isteyen her varlık döğüşmelidir!

Dünya üzerinde bir yeri olmak isteyen her millet çarpışmalıdır!

Tabiatin değişmez kaidesi budur. Kimyevi, nebati ve hayvani alemin amansız varlık kanunu budur; döğüşmek, savaşmak!…

Bu kaide, insan cinsi için daha amansızdır. Irk ırkın, millet milletin, insan insanın yırtıcı canavarıdr.
İnsanlık medeniyeti henüz bu kaideyi tebdile muvaffak olamadı, savaş kanunu ta’dil edemedi. Bu gün de yaşamak için döğüsmek gerek, kaçınmak ölmektir.

Biz, ölmek istemeyen bir milletiz. Kürt, yaşamaya karar vermiştir ve yaşayacaktır.

Uzun tarihimiz boyunca bir çok ırklar, milletler ve devletler Kürdü öldürmeye çalışmışlar, onu hayat hakkından mahrum etmeğe azmetmişler, fakat muvaffak olamamışlardır. Doğudan, batıdan, güneyden ve kuzeyden gelen cihangir akınları, Kürt dağlarının eteklerinde kırılmış, Kürt azmi karşısında parçalanmıştır. Dünya tarihinin seyrini değiştiren kahhar kuvvetler, bir çok milletlerin varlığına hateme çekmiş bize, muasir bir çok milletler tarihe geçmiş, fakat mücadeleden yılmamış olan Kürt, tarihe karşı kanlar akan alnını yükselterek: ”ben ölmedim, ben yaşayacağım!” demiştir.

Hiç bir milletin tarihi bizimki kadar kanlı olmamıştır. Hiç bir milletin yurdu bizimki kadar istila dalgalarına uğramamıştır. Hiç bir millet bizim kadar mutemadi döğüşmemiştir. En gayri musait şartlar altında bile, Kürt eli silah tutarken teslim olmamıştır. Kahhar kuvvetlerin, sayı çokluğunun savaş için meydan okumalarına, Kürt daima “EVET!” cevabını vermiştir.

İşte, varlığımızın bütün hikmeti, devamımızın bütün sırrı bu kelimede mündemiçtir.

Ey ırkımın ümidi istikbali olan Kürt gençliği! Bu naciz eseri sana ithaf ediyorum.

Yurdundan uzak, yad ellerde kalbi milli ızdıraplarla sızlayan, Kürdün istiklal ve hürriyet güneşinin doğumuna teşne ruhu alevlenen derbeder bir Kürdün, intikam mahşerini senin bükülmez bazularından ümit eden Dersimli bir Kürt çocuğunun sana yalnız sana mütevecih feryadına kulak ver!

Ben sana, senin namus ve şerefini lekelememek için vatanın yalçın kayaları, müthiş ucurumları üzerinden kendilerini halaskar ölümün kucağına atan binlerce gelin ve kızlarımızın feryadını inliyorum….!

Ben sana, senin hala bu gün bile, namert düşmenın kapısında esaret altında yaşayan, her gün, her an damla damla ölen, milliyeti, dili ve mukaddesati tahkir edilen köle Kürtlerin derin feryadını ağlıyorum…
Kürdistan”ın zümrüt dağlarından, güneşli yaylalarından sürülerek, Anadolu”nun çorak ovalarında açlıktan ölen, kahpe düşmanın süngüsüyle, kurşunuyla imha edilen ve günahları yalınız ve yalınız Kürt doğmuş olmaları olan kardeşlerimizin gözlerini ölüm kapatırken, onların ümitlerinin ufuklarında sen bir güneş gibi belirdin…

Onların sana, bir tek kelimede tekasüf eden, amansız amir ve kahhar bir vasiyeti var:

İNTİKAM!!

İntikam!…
Kürt namusuna sürülen lekeyi temizlemek için.
intikam!..

Süngülenen yüzbinlerce Kürt yavrularının feryadını dindirmek için.
intikam!…

Girdaplara atılan,ateşlerde yakılan gelin ve kızlarımızın Kürdistan afakında oğuldayan eninlerini teskin için.
intikam!…

Darağaçlarının altında ölümü kahramanca selamlayan, “yaşasın hür ve müstakil Kürdistan!” diye haykırarak şehadet tacını giyen binlerce vatan kurbanlarının gayelerini tehakkuk ettirmek için.
intikam!..

Kürdistan denilen harabezar anayurdun istihlasi için.
intikam!…

Kürt diyarında uluyan sırtlan ve çakallar ırkının mülevves vücutlarından Kürt vatanını tathir için.
intikam!..

“Medeniyet”denilen kahpenin peşine sığınarak bize uluyan köpekleri susturmak icin.
intikam!…intikam!…intikam!…


Şehitlerimizin kanlı cesetleri üzerinde kanla, gözyaşlarıyla yazılı vasiyetname işte bu bir tek kelimedir!..
Namusu olan her fert, sinesinde Kürt kalbi çırpınan her insan, damarlarında Kürt kanı çevelan eden her genç bu vasiyetnameyi unutmamalıdır. Onu infaz edinceye kadar uyumamalı, rahat etmemeli ve çalışmalıdır!

Dünün tarihini kanlarıyla yazan Kürt neslinin, kanlarıyla çizdikleri yoldan yürümek borcumuzdur!
Biz, kanlarımızla Kürt istiklalinin kızıl şafaklarını açacağiz. Ruhlarımızdaki volkanlarla, Kürt kurtuluşunun alevli güneşini yaratacağız!

Dünya tarihi bize bakıyor. Şehitlerimizin gözleri bize mütevehccihtir!

Hürriyet ilahına sunduğumuz binlerce kurbanlar, kendileri için bizden bir türbe istiyorlar, hatıraları için bir abide bekliyorlar!..

Bu abide, hür ve müstakil Kürdistan!

Bu abide, milletler camiası arasında şeref mevkini ihraz edecek olan müstakbel Kürt devleti'dir!
Şehitlerimizin ruhunu şad edelim!

Yaşasın kahramanlar yaratan Kürt milleti, yaşasın hür ve müstakil Kürdistan…

___________________________________


Dikkat edin! Değerli Kürd mücahidi ve aydını Nuri Dersimi, KÜRD DEVLETİ diyor, 'Kürdistan devleti' demiyor.
Kürd Ulus Devleti ta başından beri bu davayı sürdürmüş olan yiğit ve münevver kürd insanlarının tek hedef ve gayesidir.
Bunun için federasyon dahil, özerklik vb diğer hedefleri savunan kürdler çok büyük bir gaflet ve delalet içindedirler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÛRÎ DÊRSIMÎ - Portre

Dr. Vet. Nûrî Dêrsimî Wîkîpedîa

 

 

DERSIM

 

SEYID RIZA

 

KURDISH AUTHORS

 

 

 

 

 


Foundation For Kurdish Library & Museum