I. A. ORBELÎ

Home  |  Destpêk  |  Ana Sayfa

 

 

 

 

“Kürdçe şarkılar Müküs’te yaşayan ermeniler arasında çok seviliyor. Ermeni halkı kürdçe şarkıları o kadar seviyor ki ermenice şarkıların yerini kürdçe şarkılar almış…” I. A. Orbeli, 1911

''Kürd kültürü çok güçlü ve zengindir. Kürd folklorü ve sözlü anlatım komşu halkları etkilemiş ve yayılmıştır. Özellikle türkler birçok kürdçe eser ve şarkıyı kendi dillerine çevirmiştir.''

Doğubilimci M.Wagner

 

 

 

 

Kurdish-Russian Dictionary

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÎROKZAN LETÎF MEMMED BRÛKÎ: ORBELÎ KURD E

“Mîrê Orbeliyanî ji bajarê Arbela – Hewlêra îroyîn – hatiye Qafqazê. Vê malbata kurd di nav Gurciyan de, wek malbatên din ên Kurdan,
xiristiyanî qebûl kiriye. Rojekê Orbelî di dema dersdayînê de, ji bo tiştekî tengezar dibe. Bi awayekî hêrsbûyî, kursîyek hildide ser serê xwe,
bi lingên kursî qendilê karebayî ledixe û paşê kursî dadixe jêr û dibêje:

- Biborînin, xwîna min a Kurdî kelîya.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KURDOLOGS

 

 

 

 


Foundation For Kurdish Library & Museum