SIRWAN KARWANI


 

Sîrwan Karwanî

 

Egna verk


 

 

Översättningar av författaren och översättaren Sirwan Karwani             


 

 

 

 

EN KORT BIOGRAFI ÖVER FÖRFATTAREN OCH ÖVERSÄTTAREN SÎRWAN KARWANÎ

Sirwan Karwani, född 19??