Mem & Zin, Kurdish Folklore
Lovingly-Heroic Poem in Armenian


1956


Home  |  Destpêk  |  Ana Sayfa

 

 

 ”Mam and Zin” edited by Hajie Jindi.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KURDISH ARMENIAN WORKS

 

DET KURDISKA NATIONALEPOSET MEM & ZIN (Svenska)

 

 

 


Foundation For Kurdish Library & Museum