MEHMED EMÎN YAWUZ

Bi dilgermi, supaskarî bi bîr dihênin..