LEYLA BEDERKHAN

1908 Constantinopel - 1986 Paris

Danseuse L'Orient - Une princesse kurde

Home  |  Destpêk  |  Ana Sayfa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo: by Madame d'Ora

 

 

 

 

 

 

Photo: by Madame d'Ora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyla Bedirxan (1908 Stenbol-1986 Parîs)

Leyla li Almanyayê dibistaneya baleyê xelas kir. Keçeke Leyla Bedirxan heye. Navê wê Nevîn Solh e. Leyla Bedirxan li Parîsê di sala 1986’an de jiyana xwe ji dest da.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danseuse l'oriente: Laila Badr Khan, 1960:ies at La Scala Theatre

 

 

 

 

 

Milano 1929

 

 

 

 

 

 

 

Paris 1929

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dagens Nyheter, 8/2 1925

'Prinsessa av Kurdistan och dansös'

'Den dansande prinsessan'

'Emirens dotter danserska'

1 "Leila", Stockholms-Tidningen, 17 februari 1925

2 "Emirens dotter danserska", Ajjtonbladet, 24 februari 1924.

3 "Exotisk höghet i antâgande?”, Dagens Nyheter, 8 februari 1925.

4 Dagens Nyheter, 1 februari 1925.

5 "Prinsessan som blir dansös", Svenska Dagbladet, 29 juli 1924.

6 "Exotisk dansös till Stockholm", Svenska Dagbladet, 8 februari 1925.

7 "Prinsessan Leilas dansafton", Stockholms Dagblad, 18 februari 1925.

8 "Exotisk höghet i antâgande?", Dagens Nyheter, 8 februari 1925.

9 "Prinsessan som blir dansös", Svenska Dagbladet, 29 juli 1924.

10 "Den dansande prinsessan", Aftonbladet, 15 februari 1925.

11 "Leila Bedr-Schan dansade", 18 februari 1925.

12 "Leila Bedr-Schan's dansafton", Aftonbladet, 18 februari 1925.

13 "Den kurdiska danserskan har", Dagens Nyheter, 17 februari 1925.

14 "Den dansande prinsessan", Aftonbladet, 15 februari 1925.

15 "Kurdistan-Prinsessan till folkteatern", Stockholms-Tidningen, 25 februari 1925.

16 "Den kurdiska danserskan har", Dagens Nyheter, 17 februari 1925.

17 "Kvâllens danserska", Stockholms-Tidningen, 17 februari 1925.

18 "Den kurdiska danserskan har", Dagens Nyheter, 17 februari 1925.

19 "Prinsessan av Kurdistan och dansös", Svenska Dagbladet, 17 februari 1925.

20 "Emirens dotter danserska", Aftonbladet, 24 februari1924.

21 "Kvâllens danserska", Stockholms-Tidningen, 17 februari 1925.

22 "Leila Bedr-Schan dansade", Svenska Dagbladet, 18 februari 1925.

23 "Teater och musik", Dagens Nyheter, 18 februari 1925.

24 "Prinsessan av Kurdistan", Aftonbladet, 20 februari 1926.

25 "Kurdisk prinsessa som danserska i Paris", Hvar 8 Dag, nr 14/1927.

 

 

 

 

 

 

 

LEYLA BEDIR KHAN - Wikipedia

 

BEDIR KHANS

 

 

 


Foundation For Kurdish Library & Museum