SUPPORT SARA in its efforts to spread Kurdish literature & Culture!

Ji Bo Parastin û Geshkirina Wêje û Toreya Kurdî Pirtûk û kovaran ji Pirtûkxaneya Kurdî - SARA'yê re Diyarî Bikin!

Ji Bo Belavkirina Wêje û Toreya Kurdî Pishtgiriya Weshanxane û Pirtûkxaneya Kurdî - SARA'yê Bikin!

PISHTGIRIYÊ JI SARA'yê RE BIKIN!

 

Ji Bo Projeya Mazin: Belavkirina Wje Chanda Kurd li Cihan Pishtgiriya SARA'y Bikin!!

 

 

SARA DISTRIBUTION

Dalagatan 42 S-113 24 Stockholm SWEDEN

Tel & fax:

+46 8 33 12 29

info@saradistribution.com

 

 

Handelsbanken

SARA BOKHANDEL

743 538 561
------------------

 

PostGiro

SARA BOKHANDEL

35 59 18 - 4
------------------

 

BankGiro

SARA BOKHANDEL

5584-8071

 

Hjälp Sara Distribution att sprida Kurdisk Litteratur & Kultur!