Li ser wêneyê bitikîne da ku mazin be!

Bo gewrekirdin, le ser wêneke bitikîne!

Semed pîlkerdish, ser wêne di bitikîn!

Click to enlarge the picture!

Klicka på önskad bild för att förstora!