ARSHÎVA NIVÎSÊN KEVIN
BANGAWAZA; "Deh Parti - Lê hukûmetek!"
PÎROZBAHÎ!
B A N G N A M E Y E K JI BO RIZGARBÛNA BI YEKCARÎ - MA TURKOFONÎ TA KENGÎ?
DIYARIYA KURDÊN CIHÛ JI SEDDAM'Î RE

DÛRÎ, XERÎBÎ, BÊGANE

Ecewît gotiye, ku "ez kurd im" (!)

HEMRES RESO

KURTEBIREK JI DÎROKA DAGÎRKIRINA KURDISTANÊ
û REWSHA RAMYARIYA ÎRO KU MIXABIN PIR LI REWSHA DEMA PEYMANA LOZAN'Ê DICHE

Nameyek Nimûne

Vulpes Vulpes Kurdistanica
Ahengên Kurdan Li Îsraîl'ê