Mjölkspegeln: Nyheter Fakta Forskning Debatt, Nr3 2005