12.  Att leva som terroriststämplad

 

Låt oss återvända än en gång till Ismets försvarstal. Han berättar om en serie övergrepp som skett i lagens namn. De har varit plågsamma och nedbrytande för honom, hans familj och för hans omgivning.

 

 

Den 10 december 1984 sattes vi alltså i kommunarrest med anmälningsplikt tre gånger i veckan vid kommunens polisstation. Våra brev öppnades, vi blev avlyssnade och skuggade. Detta förklarade Säpo för oss. Säpos verksamhet intensifierades. Man buggade vårt hus, och vårt privatliv inskränktes i mycket hög grad. Det fanns inga hemligheter i vårt privatliv, ingen husfrid och ingen personlig integritet. De som besökte oss   ̶   vänner och grannar   ̶    blev kallade till polisstationen och tillfrågade varför de besökte oss och vilka kontakter de hade med oss. De fotograferades också, och de registrerades av Säpo, och fick senare problem med jobb, bostad osv...

Den 28 februari mördades Olof Palme kallblodigt på öppen gata. Den 1 mars 1986 kl 10 på kvällen kom en grupp poliser hem till mig. De gjorde husrannsakan, förhörde mig där ända till klockan två och fotograferade mig. Sedan körde de hem mig.

Efter det tog de hela familjen till polisstationen och körde oss fram och tillbaka flera gånger under en veckas tid. Den svenska pressen hade börjat sin huvudjakt. Vi såg inget behov av att stänga vår dörr längre. Provokationer och förolämpningar blev vår vardag. Bara ett exempel: när jag satt med några landsmän på ett kafé kom en Säpoman och satte sig vid bordet intill, tog fram en bandspelare och började helt öppet spela in vad vi sade. De andra försvann förstås och jag blev ensam kvar och måste alltså gå hem. På det sättet blev jag isolerad. Detta var den blåslampa Leif Hallberg sade att man skulle använda mot oss. Den blåslampan brände vårt skinn!

Mordet på Olof Palme påminde mig om militärkuppen i Turkiet. Det fanns inte längre några mänskliga rättigheter eller lagar för kurderna. Tvångsmedlen gjorde att vi inte ens kunde andas, inte ens kunde gå ut på balkongen för att få frisk luft. Våra barn ville inte gå i skolan längre, därför att de blev trakasserade och förolämpade. Ingen människa ville hälsa på oss längre. Även på dagarna hade vi persiennerna nere.

Den behandling svenska regeringen utsatte oss för gjorde att vi som familj blev skadade. Kanske kommer den skadan att följa med oss hela livet ut.

 

 

Justitieministern ber om ursäkt?

 

 

En rigorös bevakning skapar en stämning som är svår att acceptera ...Att göra livvaktsövervakning till en rutin för en stor grupp människor vore djupt olyckligt i ett demokratiskt styrt land.  'Det är skönt att kunna åka tunnelbana',  konstaterar Leijon.

Den intensivare formen av livvaktsskydd påverkar den bevakade i mycket hög grad. 'Man förändrar sin personlighet'. Den skapar en känsla av ofrihet. En förändring av rutinerna för den intensivare bevakningen måste komma till stånd. Man kan lätt få en känsla av förföljelsemani om man alltid har livvakter omkring sig.

(Anna-Greta Leijon 3 mars 1989, Palmerapporten, s. 253)

 

 

Detta referat ser ut som en ursäkt till de terroriststämplade kurderna och är aningen förfalskat. Det handlar egentligen om friheten i den egna kretsen och om Olof Palmes val att röra sig fritt på gatorna som vilken vanlig medborgare som helst:

 

Bördan vägs sten för sten

En man som har blivit terroriststämplad har en tung börda att bära. Går det att ta ut en enda sten ur säcken och säga:   ̶   det är just denna sten som knäcker hans rygg?

Polisrazzior och intensiv övervakning, buggning och avlyssnade telefoner, häktade och frisläppta flera gånger, sju år med utvisningshot och förbud att röra sig fritt. Hedern förlorad, socialt utfrysta. Jagade som villebråd i tidningsspalterna. Ständig oro: - Hur länge ska detta pågå och vad blir nästa steg? Alla dörrar stängda till hemlandet, vägrade medborgarskap i sitt tillflyktsland och utan chans att börja om i ett tredje land.

Kan man stämma den svenska staten för att den trasat sönder dessa människors liv och tillvaro? Det går att få rätt i olika enskildheter, men det är betydligt svårare att komma åt statens systematiska särbehandling av PKK-anhängarna.

En sådan dom för "brott mot utlänningslagen" kan överklagas upp till högsta domstolen och det går att vända frågan till en anklagelse mot staten: regeringens beslut om kommunarrest är olagligt och därför kan det inte vara straffbart att vägra följa det.

Om man kan bevisa att kommunarresten är ett frihetsberövande så har staten brutit mot grundlagen. Men utvisning och kommunarrest är definitionsmässigt inget straff, de är åtgärder som staten tar till för att förebygga politiskt våld. Först om man kan bevisa att kommunarresten är lika tung att bära som ett fängelsestraff, kan man tala om frihetsberövande i lagens mening och detta är en nog så omöjlig uppgift. Individen blir nedbruten av att han blir kontrollerad och behandlad som en brottsling år efter år utan att han kan försvara sig mot misstankarna, att han måste hålla sig till en viss kommun är ju bara en av alla stenarna i hans tunga börda. Sålunda kan högsta domstolen konstatera att kommunarresten blir tyngre och tyngre med tiden men att den ännu inte blivit så tung att den kan jämföras med ett frihetsberövande.

 

*

 

Staten är suverän att bestämma vem som skall få komma in i landet och på vilka villkor han får vistas här. Det är därför mycket svårt att åberopa sig på internationella konventioner för att komma åt en sådan konstruktion som kommunarresten. Tekniskt sett är ju kommunarrest inget annat än en begränsning av rätten att röra sig fritt i landet och staterna har rätt att göra undantag för utlänningar. Europakonventionen ger utlänningar rätt att röra sig fritt om de 'lagligen vistas i landet'. Normalt betyder det att utlänningar inte får besöka militära skyddszoner och liknande.

De kommunarresterade kurderna valde att trotsa påbuden.

Genom att lämna sina kommuner och strunta i att anmäla sig lyckades de göra sin kommunarrest till en het juridisk och politisk fråga i Sverige. Men just av samma anledning kan de inte driva sin fråga i en internationell domstol. När de väl har passerat det osynliga stängslet vid kommungränsen så vistas de inte längre 'lawfully in the country' och därmed faller deras klagomål.

Kurderna har prövat de juridiska vägar som finns för att komma åt det beslut de utsattes för december 1984. Men det går inte att komma åt frågan på juridisk väg. Ingen domstol kan tvinga regeringen att lägga alla papper på bordet och utsätta dem för en opartisk granskning.

 

*

 

Carl Lidboms terroristparagrafer är en gummilagstiftning, som passar bättre i en Kafkaroman än i ett demokratiskt rättssamhälle. Eftersom straffet föregår brottet och anklagelserna är hemliga går det aldrig att bevisa att regeringen tagit fel när den ingriper mot presumtiva terrorister. Om de tilltänkta terroristerna aldrig kommer till skott med några konkreta attentatsplaner så kan det ju vara ett tecken på att staten har lyckats stävja deras onda uppsåt, men det kan också vara ett tecken på att det begåtts ett justitiemord där offret står utan någon som helst chans till upprättelse.

Detta är en mycket oroande ordning för landets medborgare. Den öppnar inte bara vägen för ett repressivt myndighetsmissbruk. Den försvagar också skyddet av nationens säkerhet. Medborgarna måste kunna kräva att säkerhetspolisen identifierar farorna på ett riktigt sätt.

Om det är en alltför liten och likasinnad krets som tar del av deras bedömningar så finns det ingen spärr mot att statens alla blåslampor blir avfyrade helt i blindo.

 


 

Innehåll

Nästa kapitel