Litteratur

 

Denna framställning bygger på dokument i form av brev, skrivelser, protokoll, tidningsartiklar med mera. Källhänvisningar finns utsatta direkt efter citat. Återkommande källor anges ibland i förkortad form, de fullständiga titlarna för dessa är:

CEDRI, Kriminaliseringen av Kurdistans Arbetarparti (PKK) i Sverige. Övers. Kurdernas vänner, 1989.

Holmér, Hans, Olof Palme är skjuten. W&W, 1988.

Kanger, Thomas, Mordet på Olof Palme, utredning på villospår. Stockholm: Ordfront, 1987.

Magnusson, E (red), Palmerapporten, Lund: Tempus/Wiken, 1989.

 


 

Innehåll

Om webbupplagan